30.11.2023 Г. – „УЧЕБНИК ЗА ДОБРОТО ВЪВ ВСЕКИ ОТ НАС“

Учениците от V Б клас създадоха Учебник по доброта, в който разказаха за добри постъпки, нарисуваха доброто през своите очи. Представиха своята страничка от Учебника пред останалите деца и си пожелаха повече добри дела и занапред. Инициативата е в изпълнение на т. 2.2.5 от План на УКС по модул „Връстници обучават връстници”  в рамките на паралелката и е проведена със съдействието на г-жа Даниела Недялкова – член на УКС. Инициативата е свързана и с Деня на розовата фланелка, защото за доброто, толерантността, за усмивките и положителните мигове в училище и в живота трябва да се говори всеки ден, а не само в последната сряда на февруари. Снимки тук.

1 декември-Международен ден за борба срещу СПИН

Световният ден за борба със СПИН ежегодно се отбелязва на 1 декември и е посветен на повишаване осведомеността за СПИН-пандемията, причинена от разпространяването на вируса ХИВ.

Учениците от  9 и 10  клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение направиха в Часовете по Информационни технологии   с ръководители г-жа Борислава Енчева и  г-жа Даниела Недялкова флаери с информация за историята на откриване на ХИВ – вируса, превенция и лечение на заболяването. Те самостоятелно подбраха и организираха информацията, която представиха на своите съученици. Снимки тук.

ЕСЕНЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

На 25.11. 2023г. се състоя благотворителен есенен базар в начален етап на СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение. Със събраните средства в размер на 1317.21лв. ще бъдат подпомогнати възрастни хора в нужда, чрез закупуване на подръчни пакети с продукти от първа необходимост. Организаторите на събитието изказват своята благодарност на всички, които се включиха в инициативата и помогнаха в каузата! Снимки тук.

Официален сайт

           СУ „Христо Ботев“ се намира в град Съединение, област  Пловдив,община Съединение

 ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

тел. 359 318 22032 

        e-mail: info-1603301@edu.mon.bg 

                   www.sou-saedinenie.com      

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ В SHKOLO.BG