Другите за нас

2017/2018

24.05.2018-ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ЗА УЧИТЕЛ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“
Началникът на РУО–Пловдив Иванка Киркова награди 23 педагогически специалисти и директори от област Пловдив. Знеполски епископ Арсений поздрави носителите на Годишните награди на РУО и всички дейци на културата и образованието от подиума на СУ „Свети Седмочисленици“.
В рамките на церемонията бяха раздадени почетните отличия „Неофит Рилски“. Те се връчват от името на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за дългогодишна, цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование.
Гордост и престиж за СУ „Христо Ботев“-град Съединение е г-жа Галина Златева, старши учител по Биология и здравно образование, която получи Почетното отличие „Неофит Рилски“ за своята работа в благородната и трудна професия „учител“. Поздравления!

2016/2017

Министърът на образованието и науката – г-жа Меглена Кунева и Областният управител на област Пловдив – г-н Здравко Димитров  поздравиха персонално СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение със специални поздравителни адреси по случай новата учебна 2016/2017 година.

Благодарим за проявеното внимание и уважение към нашето училище!
Участие на СОУ „Христо Ботев“- град Съединение в състезанията на Ротари клуб град Пловдив – „Народните будители и аз“

Статия във в. Марица


Подарък от Общински съвет град Съединение – микроскопи за Кабинета по Биология и здравно образованиеMarica 07032013


Институции, спонсори и приятели ни поздравиха с картички  за Коледа


На 1 ноември 2012г. тържествено беше открита новата 16-класна сграда на СОУ „Христо Ботев“- град Съединение. 


По повод Първия учебен ден СОУ „Христо Ботев“ град Съединение получи поздравителни адреси от НЧ „Съединение 1875“ и ЦДГ „8-ми март“


На 10 юли 2012г. министър Сергей Игнатов посети СОУ „Христо Ботев“ град Съединение с радостната новина, че МОМН дава 1 милион лева за довършване на новата сграда  на училището, но с условие децата да влезнат в нея до края на календарната година.


На 16 май 2012г., гост на СОУ „Христо Ботев” град Съединение бе министър Сергей Игнатов. Министър Игнатов разгледа старата сграда на училището, където сега учат учениците от V до XII клас. Срещна се с учителите и разговаря с тях по проблемите на образованието.Посети новото16-класно училище, което е на 90% завършено, разгледа проекта и разговаря с фирмата-изпълнител. 

Снимки


  На 17 април 2012г. г-жа Йорданка Кичукова, директор на СОУ „Христо Ботев“ град Съединение, посрещна министър Симеон Дянков. Посещението е във връзка с осигуряването на финансови средства за довършване на новата сграда, която се строи от тридесетина години. Днес учениците от среден и горен курс се обучават на две смени в построена в далечната 1938г. Гимназия. И оставаме с надежда и вяра, че през септември ще прекрачим прага на новото, модерно и образцово училище.

Снимки


СОУ „Христо Ботев“ град Съединение получи поздравителни картички за Коледа от НУ „Любен Каравелов“, ДЯ „Недялка Шилева“, НЧ „Съединение 1875“, ЦОП към град Съединение, ДАН Електроник ООД град Русе.

Весела Коледа и Щастлива 2012 година и на вас!


В сайта на Център за руски език и култура към ПУ „Паисий Хилендарски“ беше публикувана статия за съвместното обучение на преподаватели от СОУ „Христо Ботев“- град Съединение.

 

    Единство в языковом разнообразии

 Posted on 01/11/2011 by Мария Гуджева-Каракашева

 

1 ноября 2011 года, в День народных будителей, при поддержке Центра русского языка и культуры Пловдивского университета, состоялся выездной методический семинар на тему: „Билингвальное обучение – теоретический и практический аспекты”. В городе Банско учителя СОШ им. Хр. Ботева – г. Соединение ознакомились с теоретическими основами и практикой европейской модели дву- и многоязычных образовательных учреждений для детей раннего и дошкольного возраста. Д-р Милена Стойкова, представитель Центра, ознакомил участников семинара с проектом LIGHT, реализованным при финансовой поддержке Европейской Комиссии – Генеральной дирекции по образованию и культуре.

Инициированный Обществом русскоязычных родителей и педагогов Берлина МИТРА проект ставит в центр внимания образовательного процесса возможности многоязычия как распространенной практики во многих регионах Европы, тем самым делая возможным проведение многостороннего и комплексного анализа результатов проекта, полученных в разных регионах, а также их дальнейшее использование.

МИТРА и ее партнеры по проекту из пяти стран поставили перед собой следующие цели:

  • во-первых, создать инновационную модель двуязычного детского учреждения в Европе.
  • во-вторых, разработать педагогические и методические материалы по воспитанию и образованию детей в условиях двуязычия в разных регионах Европы
  • в-третьих, содействовать интеграции русскоязычных мигрантов в педагогическую и воспитательную практику.

Участники семинара согласились, что такую „добротную практику” можно и нужно прилагать в подходящих условиях, пользуясь сходной методологией и педагогическими приемами.

Присутствующие ознакомились также со вторым этапом проекта, цель которого – разработать и апробировать на основе анализа ситуации и накопленного опыта магистерскую программу, в которой будут обучаться педагоги и воспитатели, желающие работать в двуязычных учебных учреждениях.