Добри практики


2021/2022

19.04.2022- ПРОБЕН ИЗПИТ-ДЗИ ИТ (ПП) ЗА 12 КЛАС

 На 19 април  2022 год. за ученици от 12 клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение се организира и проведе пробен изпит – Държавен Зрелостен Изпит по Информационни Технологии (Профилирана Подготовка).  СУ „Христо Ботев“ е училище с профил „Предприемачески“ с два задължителни профилиращи предмета „Предприемачество“ и „Информационни технологии“.

За първа година Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по информационни технологии може да бъде положен, ако във втори гимназиален етап учениците изучават учебния предмет за придобиване на профилирана подготовка. В този случай държавният зрелостен изпит включва учебно съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет в 11 и 12 клас:

 1. Модул Обработка и анализ на данни.
 2. Модул Мултимедия.
 3. Модул Уеб дизайн.
 4. Модул Решаване на проблеми с ИКТ.

ДЗИ по информационни технологии (профилирана подготовка) включва 28 задачи, както

следва:

15 задачи с избираем отговор

10 задачи с кратък свободен отговор

3 задачи с разширен свободен отговор (практически задачи)

Максималният брой точки от държавния зрелостен изпит е 100. Резултатите от изпита се записват в точки като процент от максималния брой точки. Изпитът се приема за успешно положен при резултат, равен или по-висок от 30% от максималния брой точки.

В част 1 с продължителност 90 минути, учениците писмено решаваха първите 25 въпроса от теста. Отговорите пренасяха в Бланка за отговори. В част 2 с продължителност 150 минути учениците решаваха три практически задачи-всеки на самостоятелно работно място, на лаптоп, отговарящ на изискванията на МОН, използвайки единствено указаните програми, без използване на Интернет. Отговорите на практическите задачи архивираха и изпратиха на преподавателите си за проверка чрез личния си акаунт от Националната система за идентификация на потребителите в системата на образованието edu.mon.bg.

Преподавателите, които подготвят заявилите желание за ДЗИ по ИТ (ПП) са г-жа Борислава Енчева и г-жа Даниела Недялкова.

ДЗИ по ИТ (ПП) е предизвикателство и отговорност с огромния обхват от теоретични знания и практически умения за работа с много и различни приложни програми-векторен и растерен редактор, Excel, Access, Open Shot, създаване на уеб страници с HTML и WordPress.

На пробния изпит присъстваха и осъществиха контрол Директора на училището и УКОПДЗИ. Беше направено реално видеонаблюдение на действията на всички участници по време на изпита, както е по Правилата за информационна сигурност на МОН.

Учениците усетиха реалната атмосфера и емоция по време на пробния изпит, тренираха своите знания и умения по ИТ и преодоляха част от притеснението за предстоящия изпит!

Пожелаваме им  Успех и на изпита на 20 май 2022г. !

29.03.2022 г. – ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА В 7 КЛАС

На 29 Март 2022 год. за учениците от 7.а и 7.б клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение се организира и проведе пробен изпит – тест по математика, по формата на НВО след 7 клас, под прякото ръководство на г-жа Борислава Енчева – Преподавател по Математика и ИТ, която усърдно подготвя учениците за успешното им представяне на предстоящото НВО по математика. Учениците усетиха реалната атмосфера и емоция по време на пробния изпит, тренираха своите знания и умения по математика и преодоляха притеснението по време на самия изпит!

12.01.2022г. ОТКРИТ УРОК ЗА ЛЮБОВТА

На 12.01.2022 г се проведе интердисциплинарен урок по БЕЛ, английски език и френски език с учениците от 10 клас. Урокът е част от  Плана за квалификация на педагогическите специалисти  в  СУ „Христо Ботев“ и Плана на ЕКК за езиково обучение.Темата на урока : „Универсалният език на любовта“. От класа бяха оформени три екипа, които подготвиха изпълнения на стихотворения на П. Яворов, Пол Верлен и Шекспир и мисловни карти по тези творби. Екипите, под умелото ръководство на своите преподаватели: Генка Дребчева, Цветанка Къцова и Марияна Петкова, се бяха подготвили отлично.  Екипът по БЕЛ включваше: Петя  Палашева, Спаска Ичкова, Петя Ичкова. Екипът по английски език: Йордан Лапков, Запрянка Богданова, Моника Михайлова и по Френски език: Иван Попов, Атанас Павлов и Антоанета Костадинова. Темата за любовта беше пречупена през различни епохи, през различни автори . Учениците и гостите на открития урок се насладиха на изпълненията на любовните стихове, на майсторството на изучаваните автори. Музика, рецитация и видеоклипове създадоха неповторима атмосфера за възприемане на анализа на стихотворението „Две хубави очи“ на П. Яворов. Учениците успяха да участват активно, да осъзнаят силата на любовта във всяко време от далечна Гърция- Сафо, до днес и да чуят като финал една изключителна любовна творба , написана от госпожа Таня Балканска и преведена на френски език от госпожа Цветанка Къцова. Гости на  открития урок бяха Директора на училището и учители.

2019/2020

26-27.11.2019-„ПЕТОКЛАСНИЦИТЕ НИ-КИБЕРСКАУТИ!“

СУ „Христо Ботев“-град Съединение се включи в шести сезон на обучителната програма „Киберскаут“, която е инициирана от Национален център за безопасен интернет-София, провежда се успешно с подкрепата на Теленор България от обучители от Младежки център – Пловдив.

В рамките на двудневното си  обучение новите киберскаути чрез разнообразни интерактивни дейности се запознаха с основните рискове в Мрежата и с начините за предпазване и справяне с тях и бяха подготвени да съветват свои връстници при проблеми в интернет и да разпространяват сами знания за онлайн безопасността сред други деца.

През първия ден на обучението в рамките на индивидуална и групова работа посредством учене чрез преживяване учениците се запознаха с основните рискове в интернет: както с техническите (вируси, „хакнати профили“ и др.), така и с опасностите, свързани с Мрежата като социална среда (контакти с непознати хора, някои от които могат да бъдат злонамерени, включително и педофили, онлайн тормоза между самите деца и др.) и като източник на информация (фалшиви новини, манипулации). Учениците овладяха основните начини за предпазване (антивирусни програми, настройки за безопасност на профила в социални мрежи, проверка на информацията и самоличността на непознат онлайн) и реакция (съветване с родител, учител, докладване и блокиране, подаване на сигнал на Горещата линия и обръщане за помощ и съвет към Консултативната линия на Центъра, правене на екранни снимки за доказателство и др.).

Във втория ден на обучението петокласниците се подготвиха да изпълняват трите роли на киберскаута:

1) да дават сами пример за отговорно поведение, както онлайн, така и „офлайн“;

2) да съветват други деца при онлайн проблеми;

3) работейки в екипи, да предават знанията си за онлайн безопасността на връстници, а и на родители, чрез планирани и проведени от самите от тях интересни публични дейности.

След обучението си вече сертифицираните кибераскаути с подкрепата на двамата си ментори – учители по Информационни технологии, ще се организират в „киберскаутски отряди“ и ще продължат дейността си, изпълнявайки различни „киберскаутски мисии“ за разпространяване на знания за онлайн безопасността. По този начин ще се включат в национално състезание между всички обучени през шестия сезон на програмата киберскаути.

2017/2018

14.06.2018-САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА АНГЕЛ ПАЛИКРУШЕВ

Изложба от рисунки на Ангел Паликрушев от VI а клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение е аранжирана от г-жа Таня Балканска в детски отдел на Народна библиотека „Иван Вазов“ в град Пловдив.
Поздравления за таланта на младия ни художник! Гордеем се с теб!

03.05.2018-ПРАЗНИК НА ИЗКУСТВОТО

На 3 май 2018г. в централната сграда на Народна библиотека „Иван Вазов“-град Пловдив беше открита ретроспективна изложба на рисунки на ученици на СУ „Христо Ботев“-град Съединение, сътворени в часовете по Изобразително изкуство през тази и изминали учебни години. В изложбата са аранжирани  най-впечатляващите и докосващи произведения на нашите млади художници. Поздравителни слова към учениците и техния преподавател-инициатор на изложбата- г-жа Таня Балканска отправиха г-жа Васка Тонова-Директор на Детски отдел, г-н Йохан Девлигян-пиар на библиотеката, художничката Лила Власакова и директорът на училището ни г-жа Спаска Ненчева. С кратка музикална програма учениците, част от които автори на рисунките, заредиха гостите на събитието с още повече настроение.   Присъстващите имаха възможност да се насладят на много талант събран на едно място и да видят как с уменията си, учениците ни успяват да превърнат белия лист хартия в красиво и необятно творчество. Участниците и гостите разгледаха изложените творби, младите творци можаха да видят своите произведения в друга светлина като част от нещо по-голямо, оставящо следа в историята на нашето училище. В следващите две седмици изложбата може да бъде посетена от всички, които  желаят да се докоснат до изяществото, пъстрите цветове и вълшебството в рисунките на учениците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение.

Поздравления за художниците и техния вдъхновител г-жа Таня Балканска!

2016/2017

ПРЕСТИЖНО ОТЛИЧИЕ ЗА НАШ УЧИТЕЛ

В навечерието на 24-ти май г-жа Галина Дингилева – учител в ПИГ в СУ „Христо Ботев“-град Съединение е отличена в Конкурса за приобщаващи практики в класната стая и е сред 6-те най-добри практики на Център за приобщаващо образование!
Поздравяваме я и и пожелаваме да бъде все така креативна, ентусиазирана и вдъхновяваща своите ученици! Браво!

23.05.2017- „НАЙ-ДОБРИТЕ УЧЕНИЦИ“

По случай 24 май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост СУ „Христо Ботев“-град Съединение се включи в предизвикателството на МКБППМН – конкурс „Най-добрият ученик“. Всички ученици заедно с класните си ръководители номинираха ученика от класа си, който да служи за пример на всички останали. На 23 май 2017г. Председателят на МКБППМН г-н Ангел Къцов- заместник-кмет на Община Съединение връчи грамоти и отличия на най-добрите ученици. Учениците получиха поздравления и от г-жа Йорданка Кичукова – директор на училището и от г–жа Галя Средева- секретар на МКБППМН.
Поздравления за всички най-добри ученици на СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Продължавайте да бъдете за пример и подражaние с вашето добро поведение, отличен успех, активно участие в училищни и извънкласни мероприятия, толерантно отношение към съучениците и уважителен респект към учителите! Браво!

09.05.2017-„ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ“

9 май- Денят не Европа, е ден, в който се провежда ученическо самоуправление в много български училища. По инициатива на Комисията за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование и съгласно Годишния план за работа в СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение, на 9 май се проведе Ден на самоуправлението.

В днешния ден младостта управлява СУ „Христо Ботев“”- така както „утре” ще го прави с държавата.

Преди започване на първия учебен час, г-жа Ваня Ликова-председател на Комисията ГЗЕИО, прочете кратка информация по радиоуредбата за същността на 9 май като Ден на Европа и Ден на самоуправлението в училище.

Всички ученици от V до XII клас, много съзнателно и отговорно се включиха в самоуправлението. Учебните часове се провеждаха от ученици, по коридорите дежуряха ученици, изпълняващи задълженията на дежурни учители. Директор и заместник-директор бяха учениците: Директор- Мария Ангелова от XII клас, Заместник-директор-Вилиана Йовчева от XI клас, които се запознаха с различните книги и регистри, както и с нормативните документи. В някои от часовете влизаха на посещение „директора“ и „заместник-директора” като  контролираха учебния процес, отчетоха посещаемостта на учениците и съставиха констативен протокол.

Целият ден премина изключително емоционално и ползотворно.

04.05.2017-ОТКРИТ УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЧЕТВЪРТИ КЛАС

На 4 май 2017г. г-жа Тодорка Караиванова-старши учител по английски език, изнесе открит урок в IV клас на тема: „Quiz:’Do you know your country?“

На урока присъстваха: г-жа Кичукова-директор на СУ „Христо Ботев“,учители от начален етап и родители.

Темата на урока беше: „Познаваш ли твоята страна?“ Учениците се представиха много добре и показаха знания както по Английски език, така и по Човекът и обществото. С голям интерес изгледаха мултимедийната презентация подготвена от г-жа Караиванова, отговаряха на въпроси за забележителностите в нашата страна и ги показваха на картата на България.

Показаха знания за степенуване на прилагателни имена.

Браво на четвъртокласниците!

Поздравления за г-жа Караиванова, която осъществи интересния интерактивен открит урок по Английски език!

03.05.2017- „Индивидуалности в екип=Успех“

Участие на г-жа Галина Дингилева, учител в ПИГ втори клас в Приобщаващи практики в класната стая. Браво!

19.12.2016-КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

На 19.12.2016г. СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-град Съединение инициира КОЛЕДНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ –
„ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕЦАТА НА ХИТРИНО“, като организира КОЛЕДЕН БАЗАР.
Ние всички се присъединихме към много училища в България, които ще помогнат на Хитрино именно чрез традиционните коледни базари. Събраните средства от коледния базар и дарителска кампания ще бъдат преведени по сметката на СУ „Д-р Петър Берон“ в Хитрино.
Благодарим на всички, които подадоха ръка, показаха своята добрина, човечност и съпричастност и се включиха в базара и благотворителната кампания!

Открит урок на ПГ А в църквата -„Ден на християнското семейство“

На 26 ноември 2013г. учениците от Подготвителна група А с класен ръководител г-жа Таня Лулкина проведоха открит урок в църквата „Свети Атанасий“ на тема „Въведение Богородично-Денят на християнското семейство“. Гостите останаха очаровани от артистично поднесените знания на децата. Поздравления за всички!

1.Задачи:

·        Да се разкрие силата на вярата в Бога и силата на молитвата.

·        Да се изгради представа за образа на Божията Майка-нейната любов и милост към хората.

·        Да се акценира върху християнските добродетели: смирение, уважение и любов към родителите.

2.Основни сведения, термини и понятия

 • Молитвата на Йоаким и Ана.
 • Въведението на малката Мария в Храма.
 • Въведение Богородично-ден на християнското семейство.

3.Учебно-нагледни материали:

 • Икони.
 • Илюстрации: Раждането на Света Дева Мария. Въвеждането и в храма.
 • Албумче (картинка) за оцветяване.

4.Дейности, методи и похвати

 • Посещение на храм.
 • Откриване на иконата на Дева Мария. Обръща се внимание на децата къде е поставена.
 • Прочит на четива, свързани с живота на Дева Мария.

5. Препоръчителна литература

 • От учебника- Благонравие.
 • От христоматията- “Дева Мария в Назарет и в храма.”

6. Религиозно-нравствени послания

 • Света Дева Мария е олицетворение на  чистота, благочестие, святост и любов
 • Почитай родителите си! (Божия заповед).

Открит урок по Английски език в III“а“ клас – „Photos from London“

На 9 май 2013г., на Деня на Европа, децата от III“а“ клас показаха, че са готови да бъдат „европейци“, защото имат отлична подготовка и познания по Английски език, езикът -„врата към света“. Г-жа Тодорка Караиванова изнесе Открит урок на тема „Снимки от Лондон“. Учениците доказаха своето желание и амбиция да усъвършенстват знанията си в изучаването на английски език. Поздравления!

Снимки


Открит урок в ПГ „Великден е!“

На 29 април 2013г. в църквата „Свети Атанасий“ г-жа Таня Илиева Лулкина изнесе заедно със своите ученици от Подготвителна Група „А“ Открит урок по Религия на тема: „Великден е!“. Малчуганите показаха пред гостите си – родители, близки и Ръководството на СОУ своите познания за този свят църковен празник. С  интерес апликираха кошници с великденски яйца и запалиха свещички за  здраве. Поздравления за класния ръководител г-жа Таня Лулкина и за учениците от Подготвителна група „А“ на СОУ „Христо Ботев“- град Съединение!


На 19 април 2013г. гости на СОУ „Христо Ботев“- град Съединение бяха учениците от училището „Ержибертватрош“- град Будапеща, Унгария с паралелки по театралнo и танцово изкуство. На 2 май 2012г. г-жа Ваня Ликова и театрална трупа „Мечтание“, чийто ръководител е тя, бяха на едноседмична визита с постановка в Унгария. Сега те връщат своята визита и по специална покана на г-жа Ваня Ликова ни гостуват. Участниците от Унгария, заедно със своя Директор, преподаватели и хореографи, и г-н Петър Киров – председател на българското културно дружество в Будапеща, посетиха Община Съединение, където се срещнаха и разговаряха с г-н Георги Руменов. Преклониха се пред  паметника на Недялка Шилева и паметника на Съединението. Г-жа Марияна Килимперова разкри духа на голямоконарци и годините история, съхранена и запазена в Музея на града ни. В СОУ „Христо Ботев“ гостите бяха посрещнати от ученички в български носии и пита, както повелява традицията. Г-жа Йорданка Кичукова, Директор на СОУ, приветсва гостите  с „Добре дошли!“ и пожелание тази инициатива на обмяна на културите да продължи. Самуил Стоянов, ученик от XII клас, поздрави унгарските представители с акапелно изпълнение на „Облаче ле бяло“, а те изненадаха всички с научена на български народна песен. Нашите ученици показаха на своите нови унгарски приятели модерната сграда на училището , разведоха ги в компютърните кабинети, класните стаи и в новия физкултурен салон с  фитнес уреди. В 14,00 часа с любезното съдействие на НЧ „Съединение 1875“ на сцената унгарските  ученици показаха традиционни техни народни танци, изпяха много песни, придружени със страхотна хореография и изпълниха откъси от свои мюзикъли. А театрална трупа „Мечтание“ ги поздрави със стихотворения на известни унгарски поети и с български танци – народни и модерни. Концерт-спектакълът завърши с размяна на подаръци и с право българско хоро, на което всички с усмивка доказаха, че езикът, културата, народността и границите нямат значение щом съществува истинското приятелство.

Снимки


21 март е Ден на поезията. По инициатива на НЧ „Съединение 1875“ на 20 март 2013г. в Час на класа  г-жа Анета Атанасова представи пред учениците от VIII-XII клас открит урок с презентации на тема „Любовта и поезията“. Г-жа Марияна Килимперова, която завежда Библиотеката към НЧ, прочете на учениците избрани свои любими стихотворения. Г-н Стоян Енчев, старши възпитател в СОУ, рецитира свои авторски стихове, с които възхити всички присъстващи. 

Снимки


На 30 Януари 2013 год. във ІІ б клас с учител г-жа Маша Енчева се проведе открит урок по Околен свят на тема : „Промени в природата.“

Снимки


На 5.02.2013г. учениците от XI кл. – Миглена Михайлова, Таня Кунтова, Божидара Шахънова и Венцислав Влаев, артистично представиха пред своите съученици в часа на класа етюд на тема: „Стопаджии” по сценарий на г-жа Анета Атанасова – председател на Народно читалище”Съединение”.

Учениците посрещнаха с голям интерес събитието и се включиха в дискусията, предизвикана от засегнатите в кратката постановка теми – за приятелството, самоубийството, наркотиците.

Г-жа Анета Атанасова провокира интереса на единадесетокласниците с модерния подход – свързан с театър”Диалог”, по който ги  накара да изразят личното си мнение.

Учениците от XI клас и класният ръководител – Чудомира Атанасова изказват благодарност на г-жа Анета Атанасова за любезното съдействие.

Снимки


5 февруари 2013г. – Международен Ден за безопасен Интернет – „Онлайн правата и отговорностите на младите хората“

Отбелязва за десета поредна година по инициатива на Програма „Безопасен интернет“ на ЕК и се организира от националните центрове за безопасен интернет. Цели да ангажира обществеността с каузата за по-добра и безопасна интернет-среда за децата и младите хора. Обхваща 100 държави в шест континента, включително и всички 27 държави членки на Европейския съюз. От 13:00 до 16:00 часа на 5 февруари ученици от цялата страна ще могат да следят на живо в интернет от Зала „Изток“ в Народното събрание дискусиите на първия по рода ТийНЕТ Парламент (състои се от 10 делегати-ученици), посветен на международния Ден за безопасен интернет.

В СОУ „Христо Ботев“ град Съединение отбелязваме Деня с беседа в часовете по ИТ и специално изработени рекламни брошури.


На 13 януари се навършиха 150 години от рождението на Алеко КонстантиновОсвен с поредицата си истории за Бай Ганьо – дребен търговец на розово масло, тръгнал да забогатява чрез търговия и политика, Константинов е известен с пътеписите и фейлетоните си. По инициатива на НЧ „Съединение 1875“ годишнината беше отбелязана и в СОУ „Христо Ботев“  на 30 януари 2013г. в Час на класа при VIII-XII клас. Организиран беше конкурс  за виц, скеч и есе на тема „Бай Ганьо днес“. Учениците от VIII клас представиха забавни истории  за Бай Ганьо  под формата на скечовеМарин Димов  от клас разказа вицове и спечели сърцата на съучениците си. А ученичките от XI клас Мими Козарева, Таня Кунтова, Миглена Михайлова и Божидара Шахънова написаха есета, в които разкриха своя поглед за  „Байганьовщината днес“. Г-жа Анета Атанасова от НЧ представи филмче -презентация за Алеко Константинов и кратък откъс от филма „Бай Ганьо“. Всички участници получиха грамоти и награди, а публиката много се забавлява.

Снимки


На 16 януари 2013г. се проведе поредният Театър форум „Да предадеш ли приятел?“ в IX клас с класен ръководител г-жа Ваня Ликова. Четирима ученика представиха пред съучениците си реална ситуация в училище за негативно отношение към преподавател. После всички дискутираха по темата и изказваха мнение.

Снимки


На 9 януари 2013г. при съвместна работа на НЧ „Съединение 1875“ и СОУ „Христо Ботев“- град Съединение  в Час на класа в Х клас  се проведе театър форум  на тема „Опасностите в Интернет“.

Трима ученика представиха пред съучениците си кратка сценка, в която две гимназистки опознават света на Интернет и срещат различни хора там. Засегната бе и темата за дете с един родител и втори-„пастрок“ и стремежът чрез материални подаръци да се купи обичта на детето. След това всички ученици размишляваха върху темата и даваха свои версии за продължаване на ситуацията. Коментираха свои действителни преживявания и такива на техни приятели. Изгледаха и откъс от филм, в който се повтаря разиграната от тях пиеса.

Гости на Х клас с класен ръководител г-жа Даниела Недялкова бяха г-жа Кичукова (Директор), г-жа Тодорова (Помощник-директор) и г-жа Анета Атанасова (Директор на НЧ „Съединение 1875“).

Снимки


На 5 декември 2012г. при съвместна работа на НЧ „Съединение 1875“ и СОУ „Христо Ботев“ град Съединение  в Час на класа в VIII клас  се проведе разговор на тема „Семейни отношения“ под формата на театър форум.

Няколко ученика представиха пред съучениците си кратка пиеса, в която едното дете е пренебрегнато от другите. След това всички ученици размишляваха върху семейните отношения и даваха свои версии за продължаване на ситуацията.

Гости на  VIII клас с класен ръководител г-жа Татяна Лулкина бяха г-жа Тодорова (Помощник-директор), г-жа Дребчева (Учител по БЕЛ), г-жа Иванова (Учител по ФВС) и г-жа Анета Атанасова (Директор на НЧ „Съединение 1875“).

Тази добра практика предстои да се проведе и сред другите класове върху теми, които вълнуват подрастващите.

Снимки


На 28 ноември 2012г. доброволци от ЦОП Съединение гостуваха на учениците от 8-12 клас на СОУ „Христо Ботев“. Инициативата беше по повод 1 декември – Световният ден за борба със СПИН. С интересна беседа и игра с въпроси те запознаха младежите с опасностите и рисковете от заразяване с опасната болест. Информационни брошури и листовки, и презервативи с послание за благоразумие, бяха раздадени на присъстващите.

Едно различно представяне на проблема, едно иновативно и разчупено като игра дискутиране …и всичко с една цел- да бъдат разумни и да се пазят младите хора!


На 18.04.2012г. по покана на старши учител по английски език г-жа Бисерка Ганукова при шестокласниците на СОУ „Христо Ботев“ град Съединение гостува г-н Кръстьо Манчев (дългогодишен учител по биология в училището, настоящ пенсинер). Посещението му е във връзка с изучавания учебен материал „Making a Better World“- The Endangered Plants and Animals (manimals; insects; reptiles; amphibians). 

Беседата беше посветена на предстоящият Ден на Земята – 22 април. Лекторът изясни кога и къде е основан този ден и запозна учениците с програма „Натюра 2000“, по която се работи в Община Съединение под ръководството на г-жа Йорданка Кичукова (Директор на СОУ  „Христо Ботев“), също и с дейността на организацията „Зелени патрули“ за опазване на околната среда. 

„Природата е щедра майка-кърмилница, но ако я замърсяваме, тя с едната ръка дава, а с другата наказва!“ – под това мото г-н Манчев информира учениците за опасните последици при нарушаване на екосистемата на местната флора и фауна; глобалния проблем на Земята- „парниковия ефект“. Г-н Манчев показа „Червената книга на България“ със защитените растения и животни в Република България. Разказа за активното участие на бивши ученици в кръжока по „Краезнание“: преброяване на щъркеловите гнезда и опръстеняването на прелетните птици в района на Община Съединение. Учениците разгледаха изобилие от материали за Белия и Черния щъркел, Корморана, Ливадния дърдавец (характерен за района ни), костенурките, Градската лястовица и Селската лястовица, Блатното кокиче (характерно за нашия район и от което се прави лекарство за детски паралич), лалето. Лекторът разясни какви са предимствата при торене на почвата с органичен, а не с изкуствен тор и редуването на посадъчните култури за обогатяване, а не за изтощаване на почвата. Нашият град е в селскостопански район и беседата беше полезна, а и във връзка с кампанията „Да изчстим България за един ден“, в която и СОУ „Христо Ботев“ ще се включи активно.

Снимки


На 22.12.2011г. г-жа Цветанка Къцова, класен ръководител на Vа  клас в СОУ „Христо Ботев“ град Съединение, изненада своите ученици с коледни картички, в които пожеланието беше лично за всеки – до толкова до колкото класната е опознала своето дете. Учениците бяха във възторг.  

Снимки


       На 19.10.2011г. в СОУ „Христо Ботев“ град Съединение се проведе родителска среща на учениците от горен етап на обучение. Това са традиционни за българското училище срещи. Те са опит да се сближат родители и учители в полза на учениците. Като практика  повечето срещи протичат еднообразно и скучно. В повечето случаи идват малко родители.       

            Но класната на 10-ти клас г-жа Чудомира Атанасова подходи малко по-различно –  събра и родители, и ученици заедно. Първото постижение беше, че нямаше отсъстващи – стаята бе пълна. Второто постижение беше, че похвалите или укорите към учениците за проявите им в училище имаха значително по-силен ефект. Третото постижение беше, че нямаше „посредник“ при получаване на информацията.

            Добро решение, добра практика с видим резултат!

            Препоръчваме и на другите да опитат. Заслужава си.

  Петър Нейчев, Директор на СОУ „Христо Ботев” град Съединение


        Учителката г-жа Борислава Енчева, класен ръководител на VI б клас, с помощта на родители и колеги, с малко средства и личен труд успяха да обновят класната стая, която в момента е най-приветливата в училище.

        Освен това по нейно желание тя предостави голямо количество цветя, с които са украсени фоайетата на двете сгради.

         Училищното ръководство я поздравява и и благодари като се надява, че и други колеги ще последват нейния пример!

           Петър Нейчев, Директор на СОУ „Христо Ботев” град Съединение

 


                  

Днес- 17 октомври 2011г. в начален етап на обучение в СОУ „Христо Ботев“ град Съединение за учениците от ПГ и I – IV клас се проведоха срещи уроци с учителката и писателката Надежда Христова. Бяха представени книжките „Пътечката на Мечо“ и „The Little Bottle of Tears“. Идеята на срещите е чрез изиграване на една от приказките да се мотивират децата за по-добро усвояване на английски език и четене на книги. Може да разгледате албума, който показва част от вълненията на нашите ученици. Срещата премина с голям интерес от страна на децата, а някой дори си закупиха от книжките.

Предстоят и други подобни срещи, които да отворят кръгозора на нашите ученици. 

 Снимки