„Математика за напреднали“ „Математиката-лесна и интересна“

2023/2024

КЛУБ „МАТЕМАТИКАТА – ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА“

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

Тематична област: Математика подобласт: Математическа логика
Описание: Чрез забавни математически задачи и използване на образователен софтуер, се цели да се развие любознателността, логическото мислене, да се усъвършенстват знанията на учениците.
Изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване чрез решаване на задачи с разнообразно сюжетно съдържание, което подпомага осъществяването на междупредметни връзки между математиката и останалите учебни дисциплини. С помощта на задачи се усвояват, задълбочават и прилагат знанията, развиват се творческите възможности на учениците.Подготовка за НВО по Математика в 10 клас.
Цели: Успешно представяне на НВО в 10 клас.
Очаквани резултати: По-високи резултати в училище и на НВО по математика в 10 клас.
Област: Пловдив, Община: Съединение, Населено място: гр. Съединение
Продължителност на заниманието: 40 мин. 
Възраст : ученици от  10.а клас
Брой занимания: 2 /два часа/, веднъж в седмица
Начална дата: 23.10.2023 г., Крайна дата: 30.06.2024 г.
Брой ученици в група: 15
Тематична област: Математика 
Тематична подобласт: Математическа логика

Ръководител на клуба:Борислава Енчева

200 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА „РИБЕН БУКВАР“

В НАЧАЛОТО БЕ……
„РИБНИЯТ БУКВАР НА ПЕТЪР БЕРОН- 200 ГОДИНИ ОТ НАПИСВАНЕТО МУ”
Искони бѣ слово и слово бѣ оу бога и богъ бѣ слово (Йоан 1:1). Първите записани думи на славянски, излезли под перото на Константин-Кирил.
В началото бе словото…
С него започва истинският път на нашата изстрадала родина.
Защо България в своята национална история успява да запази езика и идентичността си при три царства, когато всъщност на два пъти изчезва от картата на Европа и то за столетия наред?
Така е, защото България никога не загива като средище на Духа, тя остава вечна, както е вечно нейното писмено слово. А за да го имаме и пребъдваме, най-напред заслугата е на светите братя Кирил и Методий, сътворили една свещена азбука – глаголицата – гениално филологическо постижение, чрез което българите поемат пътя към Вярата и Просвещението. Исторически момент, който определя бъднините на славяните и ги превръща от езичници в равностойни строители на духовния живот на християнска Европа.
Защото писменото слово е най-силното оръжие, то надживява вековете, както пергаментът и камъкът надживяват меча и желязото. Царете губят златните си корони, градовете губят материалното си великолепие и се покриват със забрава, но “словото – казва св. Григорий Богослов – с камък се не убива.“
В началото…. Преди години, имаме нужда и от други свети хора като Паисий и Петко Славейков, като Христо Ботев и Добри Чинтулов, които да запишат словото, да предадат мъдростта си на поколенията. И в тази безкрайно редица, която винаги се допълва с нови значими имена, някак срамежливо наднича името на Петър Берон и неговият Буквар- първият, началото на учебници, граматики, буквари, христоматии..
Преди 200 години Петър Берон създава Рибния буквар.
А днес, ние искаме да напомним, да отбележим и да се преклоним в навечерието на 24.05.- Празникът на славянската писменост и българската култура, пред неговото дело. Защото преди 200 години Берон съставил буквара, за да даде на българските деца познания на простонароден говорим майчин език и с това изпреварва с десетина години учебниците на други възрожденци и народни будители.
Епохално дело, всеотдаен патриотизъм, далновидност и щедрост. Това е Петър Берон!
На 16.05.2024 г. в СУ „Христо Ботев“ се проведе спортен празник, чийто патрон бе Петър Берон и неговият Буквар -по повод 200 години от създаването на „Буквар с различни поучения“. Скъпи гости на нашето тържество, с което открихме спортния празник, бяха активни общественици и образователни деятели. На г-н Кръстю Манчев-Председател на Общински комитет „Васил Левски“ учениците изработиха специална символична грамота за приноса му към образователното и възпитателното дело в нашата община и на г-жа Станка Чушкова – Стоицова – Председател на ОС, гр. Съединение, за отзивчивостта и съпричастността към изявите на учениците от СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение.
Учениците от групите за извънкласни дейности:
„България, това сме ние“ с ръководител Дора Кошева;
„Млад PR, фотограф и журналист“ с ръководител Генка Дребчева;
„Математиката- лесна и интересна- с ръководител Борислава Енчева;
„Музикална плетеница“- с ръководител Петя Арабаджийска;
„Екология и здраве“ – с ръководител Николай Югов
И Клуб по футбол по НП “Заедно в изкуствата и в спорта“ с ръководител Костадин Апостолов,
подготвиха с ентусиазъм материали, информационен кът, брошури, грамоти, сценарии, тържество и спортни игри, свързани с личността и делото на д-р П. Берон, за да спазят неговия мъдър съвет:
„Заедно, помагайки си да учим, заедно да спортуваме, заедно да се радваме на нашите малки победи“.
Благодарности на всички /учители, ученици, гости/, които станаха съпричастни на нашето вълнение и споделиха нашия ентусиазъм! Снимки тук.

 

14 МАРТ 2024 – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАТЕМАТИКАТА

Учениците от Клуб „Математиката – лесна и интересна“ в 10 клас, с ръководител г-жа Борислава Енчева при СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение, отбелязаха Международния ден на Математиката, който тази година се провежда под мотото „PLAYING WITH MATH“ и 145 г. от рождението на Алберт Айнщайн (14.03.1879 – 18.04.1955), немски физик теоретик, определян като баща на съвременната физика.

Учениците от групата за занимания по интереси направиха проучване и разработиха различни проекти – табло на тема „145 г. от рождението на Алберт Айнщайн“ и компютърни презентации за „Световноизвестни математици“, „Денят π – Пи“, „Математиката в архитектурата на моята страна“, „Числото π – Пи в компютърните игри“. Участваха в  образователно състезание с помощта на Kahoot, на тема „Денят  π-Пи“, инициатива към „Международен ден на Математиката“ 2024, играха и се забавляваха. Специални гости на мероприятието бяха г-жа Спаска Ненчева – Директор на СУ «Христо Ботев» и г-жа Таня Тодорова – Зам. Директор по УД. Директорът на училището награди победителите в състезанието.

Традиционно всяка година на 14 март се отбелязва Денят на числото π – Пи, тъй като 3, 1, и 4 са най-важните цифри на π в десетичния му вид. π (произнася се пи) е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър и обикновено се използва в математиката, физиката и техниката.Денят Пи е предложен от Лари Шоу през 1988 г., който е физик в музея Експлораториум в Сан Франциско. Той използва американския модел за запис на календарната дата – първо месеца и после деня 14 март – 3/14 в 1:59 часа, което съвпада с първите разреди на числото пи π = 3,14159…На Деня Пи през 2004 г. Даниел Тамет рецитира 22 514 цифри от π.На 12 март 2009 г. Камарата на представителите на САЩ прокарва временно решение, с което признава 14 март 2009 г. за национален Ден Пи.Денят Пи се отбелязва в България, Гърция и Турция на 14 март в 3:14 часа сутринта.

Браво, ученици! Честит Ден на Математиката! Снимки от занятието тук. Презентации-проекти тук.

22.01.2024 – Визитки за участниците и брошури в Клуба

В поредното занятие в групата за занимания по интереси всички ученици разработиха свои собствени визитки, като участници в клуба по Математика, както и брошури с формули върху Аритметична и Геометрична прогресия, с помощта на приложението MS Publisher. Снимки и брошури тук.

 2022/2023

КЛУБ „МАТЕМАТИКАТА – ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА“ в 10 КЛАС

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛУБА С РЪКОВОДИТЕЛ БОРИСЛАВА ЕНЧЕВА

Изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване чрез решаване на задачи с разнообразно сюжетно съдържание, което подпомага осъществяването на междупредметни връзки между математиката и останалите учебни дисциплини. С помощта на задачи се усвояват, задълбочават и прилагат знанията, развиват се творческите възможности на учениците.

Чрез забавни математически задачи и използване на образователен софтуер, се цели да се развие любознателността, логическото мислене, да се усъвършенстват знанията на учениците.

Подготовка за НВО по Математика в 10 клас.

„14 МАРТ 2023 – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАТЕМАТИКАТА“

Учениците от Клуб „Математиката – лесна и интересна“ в 10 клас, с ръководител г-жа Борислава Енчева при СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение, отбелязаха Международния ден на Математиката, който тази година се провежда под мотото „Математика за всички“.

Традиционно всяка година на 14 март се отбелязва Денят на числото π – Пи, тъй като 3, 1, и 4 са най-важните цифри на π в десетичния му вид. π (произнася се пи) е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър и обикновено се използва в математиката, физиката и техниката.

Денят Пи е предложен от Лари Шоу през 1988 г., който е физик в музея Експлораториум в Сан Франциско. Той използва американския модел за запис на календарната дата – първо месеца и после деня 14 март – 3/14 в 1:59 часа, което съвпада с първите разреди на числото пи π = 3,14159…На Деня Пи през 2004 г. Даниел Тамет рецитира 22 514 цифри от π.На 12 март 2009 г. Камарата на представителите на САЩ прокарва временно решение, с което признава 14 март 2009 г. за национален Ден Пи.Денят Пи се отбелязва в България, Гърция и Турция на 14 март в 3:14 часа сутринта. На 14 март се пада също така и рождената дата на Алберт Айнщайн и смъртта на Стивън Хокинг.

Учениците от клуба направиха проучване и разработиха различни проекти – табло и компютърни презентации на тема „Световноизвестни математици“, „Денят π – Пи“, „Математиката в архитектурата на моята страна“. Браво, деца!

Честит Ден на Математиката!

Проекти на ученици тук.
 

2018/2019

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА

КЛУБ „МАТЕМАТИКА ЗА НАПРЕДНАЛИ“ В 7 КЛАС

ПРЕЗ II – СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА

при СУ „Христо Ботев” – гр. Съединение

 

През месец Февруари 2019 год. стартираха заниманията  по интереси в Клуб „Математика за напреднали“ с ученици от 7 клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение с ръководител Г-жа Борислава Енчева – преподавател по Математика и Информационни технологии.

Основната цел на клуба е успешното представяне на учениците на НВО по математика след 7 клас, както и по-високи резултати в училище по предмета.

В часовете работата ще бъде насочена към повишаване на мотивацията на учениците за учене и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, провокиране на логическото и творческо мислене на учениците, поставяне на задачи за самостоятелно търсене и откриване на научна информация. Учениците ще решават примерни тестове по формата на НВО, ще разработват различни проекти на тема: „Великите математици и техните постижения“, „Приноса на математиката като наука за напредъка на човечеството“ , визитки с формулите за съкратено умножение.

Пожелаваме Ви ползотворна работа и успех на предстоящите НВО!

20.06.2019г. -Заключително занятие на Клуба с гост г-жа Спаска Ненчева-Директор на училището. Презентация за дейността на клуба тук.

Презентации за велики математици и за математиката, направени от учениците в Клуба тук.

Визитки и брошури с формули, направени от учениците в Клуба тук.

23.03.2019г.-Участие на ученици от Клуб „Математика за напреднали” в VІІ клас при СУ „Христо Ботев” гр. Съединение в Математическо състезание –Проверка на знанията, по формата на НВО.

На 23.03.2019 год. /Събота/ ученици от Клуб „Математика за напреднали” в VІІ клас при СУ „Христо Ботев” гр. Съединение се явиха на  математическо състезание – Проверка на знанията, по формата на НВО в Национална Търговска Гимназия – гр. Пловдив, под прякото ръководство на г-жа Борислава Енчева, която усърдно подготвя учениците за успешното им представяне на предстоящото НВО по математика. Учениците усетиха реалната атмосфера и емоция по време на пробния изпит, тренираха своите знания и умения по математика и преодоляха притеснението по време на самия изпит!