„Математика за напреднали“ „Математиката-лесна и интересна“

2022/2023

КЛУБ „МАТЕМАТИКАТА – ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА“ в 10 КЛАС

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛУБА С РЪКОВОДИТЕЛ БОРИСЛАВА ЕНЧЕВА

Изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване чрез решаване на задачи с разнообразно сюжетно съдържание, което подпомага осъществяването на междупредметни връзки между математиката и останалите учебни дисциплини. С помощта на задачи се усвояват, задълбочават и прилагат знанията, развиват се творческите възможности на учениците.

Чрез забавни математически задачи и използване на образователен софтуер, се цели да се развие любознателността, логическото мислене, да се усъвършенстват знанията на учениците.

Подготовка за НВО по Математика в 10 клас.

„14 МАРТ 2023 – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАТЕМАТИКАТА“

Учениците от Клуб „Математиката – лесна и интересна“ в 10 клас, с ръководител г-жа Борислава Енчева при СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение, отбелязаха Международния ден на Математиката, който тази година се провежда под мотото „Математика за всички“.

Традиционно всяка година на 14 март се отбелязва Денят на числото π – Пи, тъй като 3, 1, и 4 са най-важните цифри на π в десетичния му вид. π (произнася се пи) е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър и обикновено се използва в математиката, физиката и техниката.

Денят Пи е предложен от Лари Шоу през 1988 г., който е физик в музея Експлораториум в Сан Франциско. Той използва американския модел за запис на календарната дата – първо месеца и после деня 14 март – 3/14 в 1:59 часа, което съвпада с първите разреди на числото пи π = 3,14159…На Деня Пи през 2004 г. Даниел Тамет рецитира 22 514 цифри от π.На 12 март 2009 г. Камарата на представителите на САЩ прокарва временно решение, с което признава 14 март 2009 г. за национален Ден Пи.Денят Пи се отбелязва в България, Гърция и Турция на 14 март в 3:14 часа сутринта. На 14 март се пада също така и рождената дата на Алберт Айнщайн и смъртта на Стивън Хокинг.

Учениците от клуба направиха проучване и разработиха различни проекти – табло и компютърни презентации на тема „Световноизвестни математици“, „Денят π – Пи“, „Математиката в архитектурата на моята страна“. Браво, деца!

Честит Ден на Математиката!

Проекти на ученици тук.
 

2018/2019

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА

КЛУБ „МАТЕМАТИКА ЗА НАПРЕДНАЛИ“ В 7 КЛАС

ПРЕЗ II – СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА

при СУ „Христо Ботев” – гр. Съединение

 

През месец Февруари 2019 год. стартираха заниманията  по интереси в Клуб „Математика за напреднали“ с ученици от 7 клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение с ръководител Г-жа Борислава Енчева – преподавател по Математика и Информационни технологии.

Основната цел на клуба е успешното представяне на учениците на НВО по математика след 7 клас, както и по-високи резултати в училище по предмета.

В часовете работата ще бъде насочена към повишаване на мотивацията на учениците за учене и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, провокиране на логическото и творческо мислене на учениците, поставяне на задачи за самостоятелно търсене и откриване на научна информация. Учениците ще решават примерни тестове по формата на НВО, ще разработват различни проекти на тема: „Великите математици и техните постижения“, „Приноса на математиката като наука за напредъка на човечеството“ , визитки с формулите за съкратено умножение.

Пожелаваме Ви ползотворна работа и успех на предстоящите НВО!

20.06.2019г. -Заключително занятие на Клуба с гост г-жа Спаска Ненчева-Директор на училището. Презентация за дейността на клуба тук.

Презентации за велики математици и за математиката, направени от учениците в Клуба тук.

Визитки и брошури с формули, направени от учениците в Клуба тук.

23.03.2019г.-Участие на ученици от Клуб „Математика за напреднали” в VІІ клас при СУ „Христо Ботев” гр. Съединение в Математическо състезание –Проверка на знанията, по формата на НВО.

На 23.03.2019 год. /Събота/ ученици от Клуб „Математика за напреднали” в VІІ клас при СУ „Христо Ботев” гр. Съединение се явиха на  математическо състезание – Проверка на знанията, по формата на НВО в Национална Търговска Гимназия – гр. Пловдив, под прякото ръководство на г-жа Борислава Енчева, която усърдно подготвя учениците за успешното им представяне на предстоящото НВО по математика. Учениците усетиха реалната атмосфера и емоция по време на пробния изпит, тренираха своите знания и умения по математика и преодоляха притеснението по време на самия изпит!