Ваканции

 Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

 

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. коледна
01.02.2022 г. междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас
07.04.2022г. – 10.04.2022г. вкл. пролетна за ХIІ клас

Неучебни дни:

18.05.2022 г. – ДЗИ по български език и литература
20.05.2022 г. – Втори ДЗИ

14.06.2022г.-НВО Български език и литература в VII и X клас

16.06.2022г. -НВО Математика в VII и X клас

25.05.2022г. – неприсъствен ден по повод 24 май

Начало на втори учебен срок 02.02.2022г.

Край на втори учебен срок:

12.05.2022г.-XII клас

31.05.2022г.-I-III клас

15.06.2022г.-IV-VI клас

30.06.22г.-VII-XI клас