Ваканции

 Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023/2024 година:

 

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2024 г. вкл. коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024г. вкл. междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас
05.04.2024г. – 07.04.2024г. вкл. пролетна за ХIІ клас

Неучебни дни:

17.05.2024 г. – ДЗИ по български език и литература
20.05.2024 г. – Втори ДЗИ

19.06.2024г.-НВО Български език и литература в VII клас

21.06.2024г. -НВО Математика в VII клас

25.05.2024г. – неприсъствен ден по повод 24 май

Начало на втори учебен срок 06.02.2024г.

Край на втори учебен срок:

13.05.2024г.-XII клас

29.05.2024г.-I-III клас

14.06.2024г.-IV-VI клас

28.06.2024г.-VII-XI клас