Ваканции

 Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023г. вкл. междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас
12.04.2023г. – 17.04.2023г. вкл. пролетна за ХIІ клас

Неучебни дни:

19.05.2023 г. – ДЗИ по български език и литература
23.05.2023 г. – Втори ДЗИ

13.06.2023г.-НВО Български език и литература в VII и X клас

16.06.2023г. -НВО Математика в VII и X клас

25.05.2023г. – неприсъствен ден по повод 24 май

Начало на втори учебен срок 06.02.2023г.

Край на втори учебен срок:

16.05.2023г.-XII клас

31.05.2023г.-I-III клас

15.06.2023г.-IV-VI клас

30.06.2023г.-VII-XI клас