Уроци

Изходно равнище 12 клас Избираем модул

Сайтове, които са полезни на нас и интересни за вас. Посетете ги!

За най-малките :  

Крокотак     http://krokotak.com/  

Lady Popular      http://www.ladypopular.bg/ 

Дечица   http://www.dechica.com/

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Образователни и забавни игри

http://www.abcbg.be/indexn.htm    http://www.ocveti.net/index.html

 

 

За часа по БЕЛ                

http://www.myschoolbel.info/For_students.html    

                                                                                                                       

За часа по Математика  http://www.math10.com/bg/                                                                    http://www.solemabg.com/Sam.htm

 

За часа по Английски език

 http://www.ezicionline.com/index.php?page=eng

 

За часа по Френски език

http://www.ezicionline.com/index.php?page=fr

http://www.francaisfacile.com/

 

За часа по География 

 http://geoschool.info/        http://geografiabg.start.bg/

 

За часа по История              http://istoriabg.start.bg/

 

За часа по Биология и Химия    http://www.biochem.hit.bg/

 

За часа  по Информационни Технологии                

EXCEL   

1. http://itcourse.integra.bg/module3/index.htm  

2http://193.192.57.240/po/courses/2009/ikonomicheska%20informatika%20-%20Marieta%20Naumova/ebook/index-1.html 

WORD        http://itcourse.integra.bg/module2/index.htm

POWER POINT

http://193.192.57.240/po/courses/2009/ikonomicheska%20informatika%20-%20Marieta%20Naumova/ebook/index-1.html

PHOTOSHOP 

1. http://www.photoshopbg.com/online%20education3/BG/index.htm

2. http://193.192.57.240/po/courses/2009/ikonomicheska%20informatika%20-%20Marieta%20Naumova/ebook/urok5.html

TURBO PASCAL  http://petyo.eu/?p=59

HTML                   http://www.otlichen.com/web/index.htm     

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБЕН КУРС ПО ИТ ЗА V КЛАС

http://content.e-edu.bg/file.php/122/lessons/lesson8/index.htm

РЕЧНИК ПО ИТ

http://lml.bas.bg/~anton/linux/rechnik.html