Математиката-лесна и интересна

КЛУБ „МАТЕМАТИКАТА – ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА“ В 5-6 КЛАС

По проект „Твоят час“ в СУ „Христо Ботев“ е сформиран клуб в 5 клас за преодоляване на обучителни затруднения по математика. Ръководител е г-жа Борислава Енчева, а целева група са ученици от Vа и Vб клас. Чрез системни ежеседмични занимания учениците преодоляват образователните си дефицити, обучителните затруднения, които срещат по математика в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишават мотивацията си за учене и изграждане на по-висока увереност в собствените си сили. През 2017/2018 година клубът продължава да реализира дейности по проект „Твоят час-Фаза 2“ с ученици от шести клас и с ръководител г-жа Борислава Енчева.

2017/2018

14.06.2018-ПОСЛЕДНО ЗАНЯТИЕ В КЛУБА ПО МАТЕМАТИКА

На 14.06.2018 год. с учениците от Клуб „Математиката – лесна и интересна“ се проведе последно заключително занятие на тема: „Какво научихме по математика в 6 клас?“ . Ръководителят на клуба г-жа Борислава Енчева, чрез компютърна презентация (публикувана в сайта на училището тук), припомни на учениците основната дейност на групата и обобщи придобитите знания и умения по предмета. Поздравления за неуморния труд и положените усилия в работата ви през годината!  На всички ученици пожелаваме весело и незабравимо лято!

ВИЗИТКИ С ФОРМУЛИ ПО МАТЕМАТИКА

В часовете на Клуб „Математиката-лесна и интересна“ съчетаха знанията си, придобити през годината, с уменията си по ИТ и изработиха практични визитки-стикери с формули-правила за степенуване. Браво!

06.02.2018-„ВАЛЧЕСТИ ТЕЛА-В МАТЕМАТИКАТА И В ЖИВОТА…“

Учениците от групата за допълнителна работа по Проект „Твоят час“ – „Математиката-лесна и забавна“ с ръководител г-жа Борислава Енчева изготвиха интересно учебно табло и  компютърни презентации на тема: „Валчести тела“, които сами представиха пред своите съученици. Презентациите са публикувани в сайта на училището.  Поздравления!

27.11.2017- “МАТЕМАТИКАТА – ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА”

В  часовете по Математика в 6 клас и в часовете за разширена подготовка учениците от 6а и 6б клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение с преподавател г-жа Борислава Енчева изработиха с желание и интерес различни модели на тела – права призма, правилна пирамида и др. Направиха полезни табла с формули и табла на тема : „Математиката в архитектурата на моята страна“. А учениците от групата за допълнителна работа по Проект „Твоят час“ изготвиха интересни компютърни презентации на тема: „Геометрични фигури и ръбести тела“, които сами представиха пред своите съученици.Презентациите са публикувани в сайта на училището.

Поздравления!


2016/2017

В занятието на 28.03.2017 год. – екипна работа между ученици и родители, се включи и родител на един от участниците в клуба. Учениците изработиха табла на тема : „Дробни числа. Десетични дроби.“ с помощта на родител и учител!