„ИТ“

2019/2020

Клуб „ИТ“ с ръководител г-жа Иванка Габровска е сформиран през втори срок на учебната 2019/2020 година. Целева група-ученици от 6 клас.

2 юни 2020г. – презентация на участник в Клуба за отбелязване на патронния празник на училището. тук.

21.05.2020- ИНТЕРАКТИВНИЯТ ДИСПЛЕЙ ВИ ОЧАКВА!

По проект “Образование за утрешния ден” СУ „ХристоБотев“-град Съединение получи 65 инчов интерактивен тъч дисплей. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По него в нашето училище са сформирани два клуба по интереси с цел повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците  по ИТ в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

Клубовете се ръководят от г-жа Борислава Енчева – „Мултимедиен свят“ и г-жа Иванка Габровска – „ИТ“.

65“ екран е страхотен панел за докосване на учебното съдържание, представено под различни форми. Панелът с едно докосване заменя няколко общи устройства: бяла дъска, компютър, проектор, телевизор, прожекционен екран, система за високоговорители. Touch панелът е съвременно и  модерно решение за обучение и презентация.

Да ни е честит!