Система за управление на качеството

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ 2018/2019

Правилник за устройството и дейността на Комисията по оценяване и поддържане на качеството при СУ „Христо Ботев“-град Съединение 2017г.

Наръчник по управление на качеството при СУ „Христо Ботев“-град Съединение 2017г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието в СУ „Христо Ботев“ учебна 2017/2018 година