Превенция от употреба на ПАВ

2023/2024

Анкета  за тютюнопушене тук.

Програма за превенция на употребата на психоактивни вещества

Провеждане на лекционен час в V клас на тема, свързана с вредите от употребата на ПАВ по метода „връстници обучават връстници“. Снимки тук.

20.03.2024- АЗ СПАЗВАМ ЗАКОНА!

Днес в час на класа комисията за превенция на употреба на психоактивни вещества организира среща с представители на прокуратурата. Събитието е с цел повишаване познанията на учениците от 8 до 12 клас за техните права и задължения, опасностите да станат жертва на престъпление и възможностите да понесат наказателна отговорност за свои деяния.

Благодарим на заместник-окръжните прокурори г-жа Андреева и г-н Гавраилов за ползотворния разговор с нашите ученици и отговорите на всички техни въпроси. Снимки тук.

10.11.2023 г. – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ

На 10.11.2023г. в сградата на СУ „Христо Ботев“ гр. Съединение беше отбелязан  Европейският ден на здравословното хранене и готвене. С цел изграждане на здравословни хранителни навици от ранна детска възраст и насърчаване на децата да се радват на здравословно хранене и физически упражнения и спорт. Учениците изслушаха лекция за здравословното хранене, а след това изтеглиха здравни послания, които да ги накарат да се замислят за хранителните си навици. Инициативата е на Комисията по ПАВ.