Превенция от употреба на ПАВ

2023/2024

Анкета  за тютюнопушене тук.

Програма за превенция на употребата на психоактивни вещества

 

10.11.2023 г. – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ

На 10.11.2023г. в сградата на СУ „Христо Ботев“ гр. Съединение беше отбелязан  Европейският ден на здравословното хранене и готвене. С цел изграждане на здравословни хранителни навици от ранна детска възраст и насърчаване на децата да се радват на здравословно хранене и физически упражнения и спорт. Учениците изслушаха лекция за здравословното хранене, а след това изтеглиха здравни послания, които да ги накарат да се замислят за хранителните си навици. Инициативата е на Комисията по ПАВ.