БДП

2020/2021

П Л А Н – П Р О Г Р А М А
ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ  тук.

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 На  2 и 3 юли 2021г. се проведе изнесено обучение на тема “Безопасност на движението по пътищата в училищното образование“. Обучението се осъществи от Тренинг и обучителен център „Щастие“, с водещ Мария Дерижан – психолог и обучител на учители от 14 години.

Съгласно нормативните изисквания на МОН, всички учители трябва да водят кратки курсове по БДП на своите ученици, включително и по време на дистанционното обучение, защото движението на децата и учениците по пътищата не се ограничава само с пътуване до даденото учебно заведение. Затова педагозите трябва периодично да актуализират знанията си по БДП, да водят заниманията интерактивно и съобразено с възрастовите особености на децата. Само така могат да формират трайни знания и умения при подрастващите, с които да опазят не само своя живот и здраве на пътя. По време на обучението  бяха представени:

– всички нужни знания и умения, които трябва учителят да формира в децата/учениците в съответния образователен етап;

– начини на организиране и провеждане на часовете по БДП;

– интерактивни методи за задържане вниманието на децата/учениците в часовете по БДП;

– методика на обучението по БДП;

– цялостна организация на обучителния процес по БДП, включително и контрол и оценка на знанията на децата/учениците;

23.06.2021г.-БЕЗОПАСНО С ВЕЛОСИПЕД ПРЕЗ ВАКАНЦИЯТА!

В последните учебни дни в часовете по Информационни технологии учениците от 4 и 5 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение изгледаха интересни обучителни видеа за безопасното управление на велосипед през лятото. Прочетоха основни правила, които ще осигурят сигурното им придвижване по улиците. Децата споделиха кои от тях вече спазват и обещаха да бъдат внимателни, за да бъде лятото незабравимо с положителни емоции.

 1. Носенето на каска е задължително!
 2. Следете за изправността на велосипеда-скорости, гуми, кормило, верига, педали-всичко трябва да бъде проверено!
 3. Ярки цветове на дрехите и светлоотразителни стикери на велосипеда!
 4. Карането с приятел е добра идея-винаги е по-сигурно да караш с някого, когото да наблюдаваш и който да наблюдава и да се грижи за теб!
 5. Изборът на подходящ размер велосипед е задължителен!
 6. Никакви слушалки-ушите трябва да са на сто процента с нас и да ни помагат във всеки един момент, докато сме на колелото. Те са нещо като очите, които нямаме на гърба си.
 7. Спазвайте пътните знаци, особено внимание на знак СТОП!
 8. Подавай сигнал с ръка при завой или спиране!
 9. Бъди предвидим за останалите!
 10. Велосипeдистите също се наказват с глоби. Те се налагат за неспазване на пътните знаци, маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението.

Карането на велосипед е едно от най-върховните изживявания на открито, най-добрият начин да се насладите на времето навън с приятелите или семейството си…! Правете го безопасно!

На 21.10.2020г. се проведе практическо занятие-Евакуация при пожар. тук.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 • Регулярния информационен бюлетин (https://www.sars.gov.bg/za-potrebitelya/buletin/) на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Амбицията на ДАБДП чрез бюлетина е, както да повиши осведомеността на обществото, така и да провокирам по-голяма чувствителност към широкия спектър от инициативи, които всеки един от нас може да подкрепя, насърчава и популяризира, в т.ч. и сред образователните институции. В тази връзка, разчитаме на активността на образователните институции по отношение на предложения за споделяне и разпространяване на добри практики чрез бюлетина.
 • Областната План-програма за БДП за 2021 г., в контекста на Националната стратегия за БДП за периода 2021-2030 г., в т.ч. обучение на деца и ученици по БДП в системата на системата на предучилищното и училищното образование; организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП; ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност; изпълнение на мерки на училищните комисии в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура, и организация на движението в непосредствена близост до училището.
 • Материалите за БДП, поместени на интернет страницата на ДАБДП (https://www.sars.gov.bg/za-potrebitelya), свързани с дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците, като екипът на ДАБДП е на разположение да подпомага избора на материали, подходящи за съответната възраст.
 • Практическо приложение на учебните помощни средства, изобразяващи основните пътни знаци, които в началото на учебната 2020-2021 година ДАБДП представи за общо ползване в часовете или извънкласните занятия по БДП в училищата. Използването на това помагало е от голяма важност за формирането на съзнанието за отговорност на пътя. При необходимост, материалът може да бъде достъпен и в електронен вариант на електронната страница на ДАБДП (https://www.sars.gov.bg/obuchenie).
 • Видео уроци: отново на електронната страница на ДАБДП (https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci) можете да откриете видео уроци по БДП, подходящи за деца и младежи, а именно: Как да се движим безопасно? Как да намалим риска от пътнотранспортни произшествия? Колко опасни могат да са няколко секунди с поглед в телефона? Коланът спасява животи. Колко опасен е алкохолът зад волана?
 • Обособяването на площадки по БДП (https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/ploshtadka) За да бъде максимално ефективно обучението по БДП, е важно да бъдат застъпени колкото може повече практически аспекти. Един от работещите механизми е обособяването на площадки по безопасност на движението, където в изолирана среда децата да учат основни правила – как да пресичат безопасно, да познават пътни знаци, регулировчика и други.

  

2019/2020

П Л А Н на Комисията по Безопасност на движението  за учебната 2019/ 2020 година

07.12.2019-ПРАКТИЧЕСКИ УРОК ПО БДП

През изминалата седмица г-жа Цветелина Трайкова проведе практически урок по БДП на теми „Кръстовище“ и „Пътни знаци“ на площадката по БДП в сградата на начален етап. Целта на практическото занятие е да бъде повишена мотивацията на децата за усвояване на правилата за безопасно поведение на пътя. Учениците се научиха да прилагат практически умения, необходими им в съвременната пътна обстановка. Четвъртокласниците изготвиха проекти по изучените теми.

13.11.2019г.- „ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ-ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР”

На 13 ноември 2019г. в СУ „Христо Ботев”-град Съединение се проведе практическо занятие „Евакуация при пожар”. Класните ръководители запознаха децата с някои практически основни правила, които трябва да се спазват задължително при възникване на ситуация на пожар.  Учениците се евакуираха след подаден сигнал за „Пожар” и съгласно плана за евакуация напуснаха по най-бързия начин училището. Бяха изведени на безопасно разстояние от сградата. Евакуацията беше успешно завършена.