БДП

2023/2024

 • ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ тук.
 • П Л А Н на  Комисията по Безопасност на движението  В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ за учебната 2023/ 2024 година тук.
На 12 юни 2024 г. с любезното съдействие на Полицейско
управление – гр. Съединение се проведе беседа с полицейските инспектори Васил Господарски и Христо Драганов на тема „Безопасността ни през лятото“. В беседата взе участие и Славейко Стефанов – инспектор ДПС. Акцентира се върху различни теми- как да се движим безопасно в града и извън населени места, наказуемост и последици от неспазване на правилата, как правилно се управлява тротинетка и велосипед, как да намалим риска от попадане в пътнотранспортно произшествие, важността от поставяне на обезопасителен колан, опасностите от използване на мобилен телефон по време на шофиране и употребата на алкохол, дадени бяха основни съвети за повече безопасност. Инспекторите споделиха информация за реални ситуации. Инициативата е на комисията по БДП, която призовава да спазваме правилата за безопасно движение и да бъдем разумни и предпазливи, за да запазим живота! Снимки тук.

27.03.2024-„ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ“

На 27 март 2024г. се проведе практическо занятие- евакуация при земетресение. В час на класа учениците бяха запознати с основните действия, които трябва да спазват при земетресение. Снимки тук.

13.03.2024- 10 ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СКУТЕР

На 13 март 2024 г. учениците от IX клас участваха в кампанията „Безопасно на пътя с електрически скутер“ и се запознаха  с разработените материали – видео, брошура и презентация.Изгледаха ги  с интерес. Споделиха личен опит.

Кампанията стартира на 13.11.2023 г. и е организирана от МОН, ГД „Национална полиция“ – МВР, Асоциация на българските застрахователи (АБЗ) и Гаранционен фонд (ГФ). Кампанията цели, чрез предоставяне на практическа информация и съвети, да се повиши информираността по темата и да се стимулира културата на отговорност сред ползвателите на този вид превозни средства, които най-често са млади хора. В кампанията се акцентира върху 10 основни правила за безопасност при управление на електрически скутер. Снимки тук.

25.10.2023 г. – ТРЕНИРОВЪЧНО ЗАНЯТИЕ „ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР“

На 25.10.2023 г. в СУ “Христо Ботев“ се проведе тренировъчно занятие-учебна евакуация при пожар. Евакуацията се организира и ръководи от ръководството на училището и включва теоретична и практическа част. В час на класа класните ръководители разясниха какви са  противопожарните мерки в учебните заведения и как да постъпят децата при пожар в училището. Учителите контролираха и коригираха действията на учениците за точно изпълнение на практическата част от занятието, което се извърши съгласно евакуационния план на училището. Евакуацията се извърши организирано, без паника през коридорите и изходите извън сградата, а сборен пункт беше спортната площадка/алея в двора на училището.

16 – 22 Септември – Дни за безопасността на пътя!

@roadpol_eu #zeromeanslife

За осма поредна година Европейската мрежа на службите на Пътна Полиция ROADPOL , организира „Ден без загинали на пътя“ в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16-22 Септември с мотото : „Остани жив ! Пази живота !“.

 Ние от СУ „Христо Ботев“-град Съединение подкрепяме инициативата, за да може с общи усилия да постигнем поне един ден без жертви по пътищата.

В подкрепа на кампанията ученици от нашето училище, с помощта на г-жа Марияна Петкова и г-жа Цветелина Трайкова – представители на  УКБДП, изработиха информационни брошури с основни правила за движението по пътищата. В двете сгради на училището бяха обособени кътове, свързани с инициативата. В знак на съпричастност всички служители на нашето училище носеха символа на кампанията във вид на значка.

 На днешния ден, наши ученици се включиха като участници в движението, раздаваха листовки на гражданите на град Съединение и припомниха на своите съученици и учители правата и задълженията ни по пътя, като пешеходци и водачи на МПС-та.

 Нека бъдем по- толерантни един към друг,  по-отговорни на пътя, да пазим нашия живот и да създаваме по – сигурно бъдеще за нашите деца!

„ОСТАНИ ЖИВ! ПАЗИ ЖИВОТА!“
 

2022/2023

Годишен доклад за дейността на УК по БДП 2022/2023 г. тук.

  • ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ тук.
  • П Л А Н на  Комисията по Безопасност на движението  В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ за учебната 2022/ 2023 година тук.
  • ГРАФИК за провеждане на часовете по БДП ІІ срок – учебна 2022/2023 година

28.06.2023 г. – БЕСЕДА „БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЛЯТОТО“

На 28 юни 2023 г. с любезното съдействие на Полицейско управление – гр. Съединение се проведе беседа с полицейските инспектори  Васил Господарски и  Христо Драганов на тема “Безопасността ни през лятото“. Акцентира се върху различни теми- как да се движим безопасно в града и извън населени места, правила при управление на тротинетки и велосипеди, как да намалим риска от попадане в пътнотранспортно произшествие,  важността от поставяне на обезопасителен колан,  опасностите от използване на мобилен телефон по време на шофиране и употребата на алкохол, дадени бяха основни съвети за повече безопасност. Инспекторите споделиха информация за реални ситуации. Инициативата е на комисията по БДП, която призовава да спазваме правилата за безопасно движение и да бъдем разумни и предпазливи, за да запазим живота!

23.06.2023 г. – „НА ПЪТЯ Е ОПАСНО!“

На 23 юни 2023 г. се проведе състезание по БДП с ученици от 7,8,9, 10, 11 клас. Класовете сформираха отбори и трябваше да преминават препятствия, за да вземат листче с въпроси и да решат специална  кръстословица, свързана с основни понятия от обучението по БДП на тема „На пътя Не е опасно, ако спазваш правилата”. Учениците от цялото училище се включиха, подкрепяха класа си и се забавляваха. Състезанието приключи със специални грамоти за всички участници.

26.04.2023 г. – ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

На 26 април 2023г. се проведе практическо занятие- евакуация при терористични действия. В час на класа учениците бяха запознати с основните действия, които трябва да спазват при терористична заплаха.

23.04.2023 г. -УРОЦИ ПО БДП ОТ 7 КЛАС

В часовете по Информационни технологии  с г-жа Д.Недялкова седмокласниците създадоха анимационни проекти на уроци по БДП с програмата Power Point. Представиха  ги пред съучениците си. Инициативата е в изпълнение на т.3 и т.4 от Задачите в плана на Комисията по БДП, а именно: Разширяване на кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности и способите за тяхното предотвратяване; Осигуряване на знания по БД и за особеностите на движението по пътищата. Учениците избраха различни теми за своите презентации:Път. Елементи на пътя. Безопасни места за управление на велосипед. Пътни знаци, пътна маркировка. Кръстовища. Виждам и чувам пътните превозни средства. Скоростен път. Автомобилен път. Правила и култура на поведение на пътя. Специални моторни превозни средства. Ж.П  прелези.  Поведение на пътя. Конфликти на пътя. Готовите проекти може да разгледате тук, а снимки от представянето тук.

30.11.2022-ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ – ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА

На 30 ноември 2022г. се проведе практическо занятие-Евакуация при терористичен акт. В час на класа класните ръководители проведоха образователна беседа с децата и ги запознаха с понятието „тероризъм“, как да постъпят при подаден сигнал за терористичен акт, какви да бъдат действията при вземане на хора за заложници. В допълнение бяха дадени примери за 10-те най- големи терористични акта в историята на човечеството и 10-те най- известни терористични групировки.

26.10.2022-ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ „ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР“

На 26.10.2022г.  се проведе тренировка по евакуация на учениците и персонала на СУ „Христо Ботев“ – град Съединение при възникнал пожар. В лекциите в Час на класа класните ръководители припомниха важни правила в случаите на пожар – позвъняване на телефон 112, поставяне на мокра кърпа пред устата и носа, бързо излизане от сградата и използване на стълбите за целта (а не асансьор), изключване на електрическото захранване и най-вече посъветваха да няма паника, за да се реагира адекватно в дадената ситуация.


2021/2022

2021/2022

Годишен доклад за дейността на УК по БДП 2021/2022 г. тук.

29.06.2022  –  Ден на безопасност на движението по пътищата

Във връзка с отбелязването на Деня на безопасността на движението по пътищата на 29 юни 2022 г., залегнало в  мярка 2.11 от Годишната областна План-програма за изпълнение на областната политика по БДП за 2022 г., и годишният план за работа през учебната 2021/2022 на комисията по БДП към СУ „Христо Ботев” гр. Съединение, в училището ни се проведоха редица инициативи свързани с безопасността на учениците и движението в градска среда. Акцент беше безопасността на пътя. Мероприятията имаха образователен, опреснителен, информационен и популяризиращ характер и учениците от цялото училище се включиха с ентусиазъм, припомниха си правилата и научиха много нова и интересна информация.

Проведе се интерактивен урок – учениците гледаха образователни видеа за основните правила за движение на пешеходци в градска и извън градска среда, за правилното поведение на пътници и шофьори в МПС и колко е опасно използването на мобилни устройства, докато участваме в движението. Припомняне на осовните правила при движение с велосипед също беше отбелязано с гледане на образователно видео. Урокът приключи с беседа, на която учениците споделиха преживени ситуации и коментираха грешките, които не трябва да се допускат.

Бяха обновени информационните табла с листовки с информация, съвети и  правила при движение като пешеходци и в обществени превозни средства, защо поставянето на колан е толкова важно, основните сигнализиращи знаци за велосипедистите и основните пътни знаци.

С любезното съдействие на Полицейско управление – гр. Съединение се проведе беседа с младши полицейски инспектори Христо Драганов и Милен Йовчев, на която учениците задаваха въпроси на полицаите и се запознаха с актуални новини и информация от движението по пътищата в района. Акцентът беше отново върху правилното движение в градска и извън градска среда, правилата и глобите и често допусканите грешки от младежите при движение в градска среда като пешеходци или колоездачи.

Проведе се и състезание по БДП с ученици от 7,8,9 и 10 клас. Класовете сформираха отбори и трябваше да преминават препятствия, за да вземат листчета с въпроси и да решат специална кръстословица, свързана с основни понятия от обучението по БДП на тема „На пътя не е опасно, ако спазваш правилата”. Учениците от цялото училище се включиха, подкрепяха класа си и се забавляваха. Състезанието приключи със специални грамоти за всички участници и награда за  победителите.

КОМИСИЯТА ПО БДП КЪМ СУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. СЪЕДИНЕНИЕ БЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ИНИЦИАТИВИТЕ И ПРИЗОВАВА ДА СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ И ДА БЪДЕМ РАЗУМНИ И ПРЕДПАЗЛИВИ, ЗА ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА!!


ГРАФИК за провеждане на часовете по БДП 2 срок учебна 2021/2022

ГРАФИК за провеждане на часовете по БДП 1 срок учебна 2021/2022

На интернет страницата на ДАБДП редовно се поместват полезни материали по темата , в т.ч. видеоклипове. Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

ДНИ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ – 2021 Г.-

 „ЛЕСНО Е ДА СПАСИШ ЖИВОТ! ПРОСТО СПАЗВАЙ ПРАВИЛАТА!“

21 СЕПТЕМВРИ – ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ

В периода от 16 до 22 септември 2021 г. се провежда кампания за намаляване до нула на загиналите при пътнотранспортни произшествия поне за един ден. Това се случва в рамките на Дните на безопасността на Европейската мрежа на службите на пътна полиция (ROADPOL), чиято цел е да се инициират превантивни събития за намаляване на травматизма по пътищата. Второто издание на Дните на безопасността на ROADPOL тази година поставя фокус върху 21 септември, обявен за ден без загинали при пътни инциденти през 2021 г. Посланието на Дните е „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“

Тази година и СУ „Христо Ботев”- гр. Съединение взе участие в кампанията. Членовете на комисията по БДП изготвиха флаери с информация за правилата за движение по пътищата и кът с информация за кампанията. Най-малките ученици нагледно се запознаха и си припомниха пътните знаци и правилата за безопасност при движение по улиците. Всички ученици от 5 до 12 клас си припомниха основните правила за безопасност и с радост се включиха в инициативата, а учителите и колективът на нашето училище показа съпричастност, като всеки носеше значка с логото на кампанията.

Безопасността при движението по пътищата и опазването на здравето и живота на децата и учениците са споделена отговорност и грижа на цялото общество.

Нека бъдем отговорни и с личния си пример изискваме безопасно шофиране и движение по пътищата, като спазваме правилата!

Допълнителна информация за кампанията може да бъде намерена на официалната страница на ROADPOL на адрес: https://www.roadpolsafetydays.eu/ , както и на интернет страницата на пътна полиция https://www.mvr.bg/opp, където е създадена специална рубрика „ROADPOL SAFETY DAYS“.
 

2020/2021

П Л А Н – П Р О Г Р А М А
ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ  тук.

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 На  2 и 3 юли 2021г. се проведе изнесено обучение на тема “Безопасност на движението по пътищата в училищното образование“. Обучението се осъществи от Тренинг и обучителен център „Щастие“, с водещ Мария Дерижан – психолог и обучител на учители от 14 години.

Съгласно нормативните изисквания на МОН, всички учители трябва да водят кратки курсове по БДП на своите ученици, включително и по време на дистанционното обучение, защото движението на децата и учениците по пътищата не се ограничава само с пътуване до даденото учебно заведение. Затова педагозите трябва периодично да актуализират знанията си по БДП, да водят заниманията интерактивно и съобразено с възрастовите особености на децата. Само така могат да формират трайни знания и умения при подрастващите, с които да опазят не само своя живот и здраве на пътя. По време на обучението  бяха представени:

– всички нужни знания и умения, които трябва учителят да формира в децата/учениците в съответния образователен етап;

– начини на организиране и провеждане на часовете по БДП;

– интерактивни методи за задържане вниманието на децата/учениците в часовете по БДП;

– методика на обучението по БДП;

– цялостна организация на обучителния процес по БДП, включително и контрол и оценка на знанията на децата/учениците;

23.06.2021г.-БЕЗОПАСНО С ВЕЛОСИПЕД ПРЕЗ ВАКАНЦИЯТА!

В последните учебни дни в часовете по Информационни технологии учениците от 4 и 5 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение изгледаха интересни обучителни видеа за безопасното управление на велосипед през лятото. Прочетоха основни правила, които ще осигурят сигурното им придвижване по улиците. Децата споделиха кои от тях вече спазват и обещаха да бъдат внимателни, за да бъде лятото незабравимо с положителни емоции.

 1. Носенето на каска е задължително!
 2. Следете за изправността на велосипеда-скорости, гуми, кормило, верига, педали-всичко трябва да бъде проверено!
 3. Ярки цветове на дрехите и светлоотразителни стикери на велосипеда!
 4. Карането с приятел е добра идея-винаги е по-сигурно да караш с някого, когото да наблюдаваш и който да наблюдава и да се грижи за теб!
 5. Изборът на подходящ размер велосипед е задължителен!
 6. Никакви слушалки-ушите трябва да са на сто процента с нас и да ни помагат във всеки един момент, докато сме на колелото. Те са нещо като очите, които нямаме на гърба си.
 7. Спазвайте пътните знаци, особено внимание на знак СТОП!
 8. Подавай сигнал с ръка при завой или спиране!
 9. Бъди предвидим за останалите!
 10. Велосипeдистите също се наказват с глоби. Те се налагат за неспазване на пътните знаци, маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението.

Карането на велосипед е едно от най-върховните изживявания на открито, най-добрият начин да се насладите на времето навън с приятелите или семейството си…! Правете го безопасно!

На 21.10.2020г. се проведе практическо занятие-Евакуация при пожар. тук.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 • Регулярния информационен бюлетин (https://www.sars.gov.bg/za-potrebitelya/buletin/) на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Амбицията на ДАБДП чрез бюлетина е, както да повиши осведомеността на обществото, така и да провокирам по-голяма чувствителност към широкия спектър от инициативи, които всеки един от нас може да подкрепя, насърчава и популяризира, в т.ч. и сред образователните институции. В тази връзка, разчитаме на активността на образователните институции по отношение на предложения за споделяне и разпространяване на добри практики чрез бюлетина.
 • Областната План-програма за БДП за 2021 г., в контекста на Националната стратегия за БДП за периода 2021-2030 г., в т.ч. обучение на деца и ученици по БДП в системата на системата на предучилищното и училищното образование; организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП; ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност; изпълнение на мерки на училищните комисии в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура, и организация на движението в непосредствена близост до училището.
 • Материалите за БДП, поместени на интернет страницата на ДАБДП (https://www.sars.gov.bg/za-potrebitelya), свързани с дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците, като екипът на ДАБДП е на разположение да подпомага избора на материали, подходящи за съответната възраст.
 • Практическо приложение на учебните помощни средства, изобразяващи основните пътни знаци, които в началото на учебната 2020-2021 година ДАБДП представи за общо ползване в часовете или извънкласните занятия по БДП в училищата. Използването на това помагало е от голяма важност за формирането на съзнанието за отговорност на пътя. При необходимост, материалът може да бъде достъпен и в електронен вариант на електронната страница на ДАБДП (https://www.sars.gov.bg/obuchenie).
 • Видео уроци: отново на електронната страница на ДАБДП (https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci) можете да откриете видео уроци по БДП, подходящи за деца и младежи, а именно: Как да се движим безопасно? Как да намалим риска от пътнотранспортни произшествия? Колко опасни могат да са няколко секунди с поглед в телефона? Коланът спасява животи. Колко опасен е алкохолът зад волана?
 • Обособяването на площадки по БДП (https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/ploshtadka) За да бъде максимално ефективно обучението по БДП, е важно да бъдат застъпени колкото може повече практически аспекти. Един от работещите механизми е обособяването на площадки по безопасност на движението, където в изолирана среда децата да учат основни правила – как да пресичат безопасно, да познават пътни знаци, регулировчика и други.

  

2019/2020

П Л А Н на Комисията по Безопасност на движението  за учебната 2019/ 2020 година

07.12.2019-ПРАКТИЧЕСКИ УРОК ПО БДП

През изминалата седмица г-жа Цветелина Трайкова проведе практически урок по БДП на теми „Кръстовище“ и „Пътни знаци“ на площадката по БДП в сградата на начален етап. Целта на практическото занятие е да бъде повишена мотивацията на децата за усвояване на правилата за безопасно поведение на пътя. Учениците се научиха да прилагат практически умения, необходими им в съвременната пътна обстановка. Четвъртокласниците изготвиха проекти по изучените теми.

13.11.2019г.- „ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ-ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР”

На 13 ноември 2019г. в СУ „Христо Ботев”-град Съединение се проведе практическо занятие „Евакуация при пожар”. Класните ръководители запознаха децата с някои практически основни правила, които трябва да се спазват задължително при възникване на ситуация на пожар.  Учениците се евакуираха след подаден сигнал за „Пожар” и съгласно плана за евакуация напуснаха по най-бързия начин училището. Бяха изведени на безопасно разстояние от сградата. Евакуацията беше успешно завършена.