COVID-19


2022/2023

ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА
РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В
Средно училище „Христо Ботев“ тук.


2021/2022

АКТУАЛИЗИРАНИ НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА
НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА –

Приложение към Заповед № на МОН: РД09-4614 от 24.11.2021 г. и
№ на МЗ: РД-01-963 от 24.11.2021 г. г.  тук.

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА НА МОН 08.11.2021Г. ТУК.


НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ОТ МОН тук.

ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА
РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В
Средно училище „Христо Ботев“ тук.


Организацията на учебния процес за учениците от XII а клас ще се осъществява в електронна среда за периода на карантинирането им от 30.09.2021г. до 07.10.2021г. (вкл.) поради установена положителна проба с COVID-19 на ученик от класа, съгласно предписание на РЗИ-Пловдив и Заповед РД-10-77/30.09.201г. на Директора на училището.
2020/2021

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка със Заповед №РД-01-173/18.03.2021г. на Министъра на здравеопазването от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове,
изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата на територията на Република България!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

С Решение  № РД-20-36/11.03.2021г. на Областен кризисен щаб – Пловдив за периода от 15.03.2021г. до 26.03.2021г. включително, се преустановяват присъствените занятия за ученици от 5 до 12 клас в област Пловдив. За посочения срок учениците преминават в обучение от разстояние в електронна среда-MS Teams.

Пазете се здрави!

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ

Към дата 15.02.2021 г.  има поставени под карантина 1 учител (в срок до 02.03.2021г.)  и една паралелка – ПГ (в срок до 21.02.2021г.)

Предприети мерки:

Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.

Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на училището.

Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Уважаеми родители, учители, ученици,
Със Заповед №РД 09-3457/26.11.2020Г. на Министъра на образованието и науката обучението на учениците ще се осъществява  в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии за периода 30.11.2020г. -21.12.2020г.
Всички ученици от ПГ до 12 клас продължават обучение от разстояние в електронна среда-платформата Microsoft Teams. Начало на учебните часове 8.00 часа.
Заповед № РД – 10-206/27.11.2020г. на Директора на СУ „Христо Ботев“ във връзка с организация на ОРЕС тук.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,

Във връзка със създалата се ситуация с COVID – 19 и в условията на обучение от разстояние, в периода от 10.11.2020 г. до 31.12.2020 г. от 08.30 ч. до 16.30 ч. на телефон 032/260 152 може да получите консултация и психологичeска подкрепа от психолози.

Публикувано от:
СИМЕОНОВА, МАРИЯНА
Началник на отдел ОМДК към РУО-Пловдив


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

Към дата 10.11.2020 г. са налице данни за положителен тест за Covid-19 на петима Предприети мерки:

– Карантиниране на учителите за срок от 14 дни, по информация на РЗИ.

– Задължително носене на маски от учителите и учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

– Извършена е щателна дезинфекция на повърхностите в класните стаи и санитарните възли .

– Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на училището.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители, учители, ученици от V до ХІІ клас,

От 25.11.2020 година учебният процес ще продължи чрез редуване на присъствена форма на обучение с ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда).Запознайте се с графика в приложения файл.Учениците от І до ІV клас и децата от ПГ продължават да се обучават само ПРИСЪСТВЕНО в сградата на начален етап.Уважаеми родители, ако вашето дете е поставено под карантина от РЗИ, моля незабавно уведомете класния ръководител.Бъдете здрави!

ГРАФИК ТУК.

 


НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ОТ МОН ТУК.

ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА
РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В
Средно училище „Христо Ботев“

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ COVID19

Мерки – превенция за предпазване от COVID19 тук.

Полезно за здравето и ученето от вкъщи тук.

Материали за COVID-19 тук.

БРОШУРА с препоръки за безопасна работа в интернет, както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръки относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда тук.

Асоциация „Родители“ разработи наръчник за родители „Готови ли сме за новата учебна година-12 идеи в COVID кризата“,който може да намерите тук.