30.01.2023-ИЗЛОЖБА С РИСУНКИ

Отново е пъстро и цветно във фоайето на училището ни. Изложба с рисунки, направени  в часовете по Изобразително изкуство, е подредена в централната сграда.  Рисуването не само разкрива таланта на нашите ученици, но е и удоволствие за тях. А ние с възхищение ги аплодираме и поздравяваме за чудесните творби!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка със Заповед №РД-09-106/24.01.2023г. на Министъра на МОН и необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване на неблагоприятните последици от грип за здравето на учениците и педагогическите специалисти:

Дните от 25.01.2023г. до 30.01.2023г.  (включително) са Неучебни дни за училищата на територията на област Пловдив.

Съгласно Заповед №РД-09-4066/30.08.2022г.  на Министъра на МОН

Дните от 01.02.2023г. до 05.02.2023г. (включително) са Неучебни дни – междусрочна ваканция.