Информационни технологии

Уроци от учебници по ИТ, написани в Word – 2024, 1

Интерактивни презентации – конкурс „Космос-настояще и бъдеще 2024“, „Един завет ни остави-себе си 2024“,  Български автори 7 клас 2024,

Български автори -интегрирани проекти PP, Gimp, Inkscape, Word, HTML 12 клас 2024

Градове на България – мултимедийни проекти с PP и InkScape 11 клас 2023г, 11 клас 2024,

Градове на Българиямултимедийни проекти с PР и  InkScape 11 клас 2023, 

GIMP рисунки за Коледа 11 клас 2022,  GIMP/InkSkape -2023/2024,

Проекти по математика на тема „Вектори“ 8 клас 2022

Проекти за числото ПИ 2021г.

Космонавтика 2021г. -табла, презентации, видоклипове

„България в картини и слово 2019г.“– Илия Клявков 7 клас, Дарина Дългърска 7 клас, Цветелина Валенцова 7 клас, Николай Чомашки 7 клас, Илинка Къцова 7 клас, Стоян Трионов 7 клас, Гергана Шуплева 9 клас, Даниел Богданов 9 клас,  Мария Ралева 9 клас

‘България в картини и слово 2018г.“Величка Динчева 12 клас видоклип  3 място, Илияна Лапкова 12 клас-видеоклип и презентация

„Аз избирам сигурен и безопасен Интернет 2018“-флаери  и стикери за Безопасен Интернет 2018, презентации на ученици  VII-XI клас,

Безопасен Интернет -флаери и презентации 2024,

Ден на розовата фланелка 2018Флаери, визитки 2018-XI клас

2 юни 2021-флаери, препис стихотворения, видеоклипове

2 юни 2018-колажи, флаери, видеоклипове, презентации

24 май 2018-колажи, флаери, видеоклипове, презентации

22 април 2018-колажи, флаери, видеоклипове

3 март 2018-колажи, флаери, видеоклипове, презентации

19 февруари 2018, 19 февруари 2021 -колажи, видеоклипове и презентации

1 декември 2017- Ден за борба със СПИН – брошури и флаери на ученици от IX-XII клас за конкурс на МКБППМН

НЕ на тормоза и агресията –  презентации и видеоклипове на ученици от IX клас 2016/2017г.

Международен ден за безопасен Интернет 2017- визитки, презентации, видеоклипове

КОЛАЖИ с ФОТОШОП за конкурс в гр.Хасково „Сезони“- Монира Акил, Мария Ангелова, Нели Кунтова 11 клас 2015/2016г.;

КОЛАЖИ с ФОТОШОП за конкурс „Виртуална пролет“ 2017 – Нели Кунтова

КОЛАЖИ с Фотошоп 2015/2016 11 класЯнка Попова, Огнян Ангелов, Монира Акил

КОЛАЖИ с Фотошоп 2017/2018г. 11 класСтела Дребчева, Петя Георгиева

ПЛАКАТИ В WORD, Publisher: 172 години Ботев- 6 януари 2020-VIII и IX клас, Коледни картички-XI клас 2017г.,  6 януари 2015г. – IX клас, 10 февруари 2015г. – VIII и IX клас,  19 февруари 2015г. – IX клас, 3 март 2015г. – VIII клас, 22 април 2015г. – VII клас, 9 февруари 2016г. – Х клас,  

 ДИПЛЯНИ

Брошури за Вредата от наркотиците 2021г.

Визитки и брошури с формули, направени от учениците в Клуба по Математика 2019г. тук.

Клуб „Млади възрожденци“,  Диляни 8 клас 2015/2016 с MS PublisherВилиана Йовчева-2 юни, Георги Чергаров- Новите чудеса на света, Мартин Клинков – Чудесата на България, Петър Тафров – Чудесата на България, Анета Методиева – 2 юни и 1 ноември, Цвета Гишина – 2 юни, Цвета Гишина – 24 май, Николета Трахнова- 24 майИлия Килимперов- Денят на независимостта!, Гергана Кирова- 6 септември 1885, Георги Цветков-Денят на независимостта!, Монира Акил- Безопасен Интернет 2016, Мария Ангелова-Безопасен Интернет 2016

 

ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТИ:

2022/2023 Петя Кунтова, Радосвета Маринова и Теодора Димитрова 9 клас– Екипна разработка на тема: „Община Съединение“,  Сашко Михайлов, Петко Георгиев, Тодор Попов, Стойчо Богданов и Янко Ангелов 9 клас – Екипна разработка на тема: „Държавите на Балканския полуостров“,   Петя Палашева и Петя Ичкова 11 клас – Екипна разработка на тема: «НИЕ ОТ НАШИЯ КЛАС», Спаска Ичкова и Христо Зардашки 11 клас – Екипна разработка на тема: «МОЕТО РОДНО МЯСТО»

2017/2018 „Модни дизайнери“-Николета Чомашка, „Make up“-Николета Трахнова, „Мадрид“-Милка Трифонова, „Пловдив“-Стойка Личева, „Випуск 2018“-Вилиана Йовчева, „Швеция“-Илияна Лапкова, „Грим“-Величка Динчева

2016/2017 „Космос“-Нели Кунтова, „Времена и будители“-Мария Ангелова, „Драг Рейсинг“-Огнян Ангелов, “Скъпоценни камъни” -Кристина Чобанова

2015/2016 Зинка Емилова – Ден на Земята, Наталия Шахънова- Не на наркотиците, Янко Карагьозов – Не на наркотиците

2014/2015 Вени Марина – НЕ на насилието над деца, Атанас Аврамашки – Природни феномени „Скалите“, Запряна Стоянова – 10 истини за наркотиците, Мария Кунтова – Моето училище, Мария Цанчева – ФК „Ботев Пловдив“

2013/2014 Миглена Михайлова „Фитнес Олимпия“, Божидара Шахънова Туристическа агенция „Слънчев ден“, Стоянка Кунтова Съвети за абитуриентския бал, Лазарина Панова– Електронен вестник „България днес“, Венцислав Влаев Фитнес зала „Олимпус“, Мариана Влашка Кулинарен вестник, Костадин Джуджев Фитнес зала „Immortal“

XI класавтобиография, мотивационно писмо, визитка 2016/2017г.

„Прага“– Илиана Лапкова 11 клас, „Не на тормоза“ – Янка Попова 11 клас, „Не на наркотиците“ – Монира Акил 11 клас, „Защита на детето“ – Мария Ангелова 11 клас, „Не на цигарите и алкохола“  – Нели Кунтова 11 клас, „7-те чудеса на света“-Зинка Емилова 11 клас /презентация, вестник/, „Народните будители“-Наталия Шахънова 11 клас /презентация, вестник/

ПРОЕКТИ НА СНИМКИ-КОЛАЖИ с AutoCollage и PhotoScape, Photo Gallery :

„Творчество без граници“ Хасково 2021г. -колажи

2017/2018-Колажи за празници 12 клас

2016/2017 –Колажи за празници 12 клас

 Мария АнгеловаМонира АкилОгнян АнгеловНели КунтоваЯнка ПоповаКристиана ГенчеваЛазарина ПановаМариана Влашка, Велизара Грахльова, Йорданка Стефанова, Димитрия Панова, Божидара Шахънова, Венцислав Влаев, Кръстьо Стаменов

КОЛАЖИ ЗА ПРАЗНИЦИ с Photo Gallery на ученици от XII клас 2015/2016г. тук

РИСУНКИ с Paint в часовете по ИТ на ученици от V клас 2013/2014г.

 

ВИДЕОКЛИПОВЕ с PhotoStory:

Ден на щастието-Даниела Башева 11 клас, Ден на приятелството-Георги Генчев 11 клас, Ден без тютюнопушене-Мария Ралева 11 клас, Ден на Земята-Вероника Турсунска 8 клас, 2 юни -Ванина Адърска 8 клас, 2 юни-Гергана Шуплева 11 клас, Господ-Мирослав Михайлов IX клас, видеоклипове за празници на ученици от IX клас 2016/2017г. , Ден на Земята – 2016г.- Георги Цветков, Генчо Челебийски, Илия Личев, Ива Каменова, Ангел Карагьозов, Николета Трахнова- Безопасен интернет 2015, Николета Трахнова и Вилиана Йовчева – 19 февруари, Петя Георгиева –19 февруари,  Мария Ангелова – Безопасен интернет 2015, Ден на Земята, Костадин Грахльов- Безопасен интернет 2015, 24 май; Атанас Аврамашки – 19 февруари, Запрянка Стоянова – 3 март, Мария Цанчева – 24 май, Никола Енев – 3 март, Зорница Емилова – 22 април 2015, Милка Трифонова- 24 май, Кирил Грахльов- 24 май, Илияна Лапкова- 22 април 2015, Диана Караиванова – 22 април 2015 , Димитър Трахнов- 2 юни 2015, Анета Методиева – 2 юни 2015, Ден на Земята, Величка Динчева – 2 юни 2015, Вилиана Йовчева – 2 юни 2015, Мария Кунтова – Випуск 2015, Елена Адърска – Випуск 2015, Десислав Стоянов- Ден на Земята, Монира Акил и Янка Попова- Ден на Земята,  „България в картини и слово“- ВИДЕОКЛИПОВЕ– Конкурс 2015г.- Анета Методиева, Николета Трахнова, Николета Чомашка, Вилиана Йовчева:      Венцислав Влаев – 2 юни и Ден на Земята, Миглена Михайлова-3 март, Лазарина Панова- 19 февруари, Божидара Шахънова-19 февруари и Ден на Земята, Таня Кунтова-Випуск 2014, Френските вина  и   френската певица ZAZ, Марияна Влашка-Сезони, Тодор Генчев-Любими коли, 2 юни и Ден на Земята, Светослав Баждарски-Любим отбор и Ден на Земята, Рангел Чакъров-Любими коли, Борис Бойчев-Великден, Кръстьо Иванов – Central Side, Анета Асенова-22 април и 24 май, Мими Козарева-Ден на будителите  XII клас 2013/2014г.

 

ПРОЕКТИ с Corel Draw :

Тони Личева, Милка Трифонова, Ниолета Трахнова, Николета Чомашка, Вилиана Йовчева, Илияна Лапкова, Величка Динчева-XII клас 2017/2018г.;   Монира Акил, Мария Ангелова, Янка Попова, , Огнян Ангелов– XII клас 2016/2017г.;  Янко Карагьозов, Зинка Емилова XII клас 2015/2016;   Атанас Аврамашки, Вени Марина  XII клас 2014/2015г.;    Миглена МихайловаЛазарина Панова, Таня Кунтова XII клас 2013/2014г.; Янко Карагьозов – проект Фотошоп

 ИНТЕРНЕТ САЙТ С HTML 

Миглена Михайлова – Европейски съюз, Стоянка  Кунтова- Туризъм,  Монира Акил- Зодии, Янка Попова – Зодии, Йорданка Стефанова – Цветя, Мария Ангелова- Котките, Огнян Ангелов- BMW, Нели Кунтова – Интериор, Вилиана Йовчева- Сибирско хъски, Ден на Земята; Илияна Лапкова – Лондон, Величка Динчева – Париж, Кирил Грахльов – Мотори, Димитър Трахнов- Доберман

ИНТЕРНЕТ САЙТ

8 клас 2022/2023 година: Венислава Михайлова- Най-красивите места в България, Габриела Ангелова – Мадарски конник, Злата Славова – Народни будители,   Анита Янкова – Най-интересни рекорди на Гинес, Георги Попов – Нашата слънчева система,  Злата Славова и Анита Янкова – 24 май,   Венислава Михайлова и Габриела Ангелова – 2 юни Стоян Гърбешков и Стефан Янков – Екипна разработка на тема: «Историята на моят роден край»,    Таня Евтимова и Недка Димова – Екипна разработка на тема: «Празниици на България»,  Лаура Бакалска и Катя Доброжалийска – Екипна разработка на тема: „Държавите на Балканския полуостров“,  Николина Георгиева и Мария Шаламанова – Екипна разработка на тема: «Най-високи върхове в България»,  Лаура Бакалска – «Забележителности в Пловдив»,  Недка Димова – «Съвети за гримиране»,  Таня Евтимова – «Красотата на България»,  Йордан Мостров – «Най- големите езера в България», ФК „Локомотив Пловдив“,  Мария Шаламанова – «Здравословен начин на живот», «Най-високи върхове в България»,  Стоил Момчилов – ФК „БАРСЕЛОНА“,  

Удивителни сгради Ванина Адърска, Сашко Михайлов 9 клас– „Най–високите планински върхове в България“,  Тодор Попов, 9 клас – „Фолксваген. Volkswagen“  , Петя Кунтова 9 клас – „Красотата на България“,  Радосвета Маринова 9 клас – „БЪЛГАРСКИТЕ БУДИТЕЛИ“,  Петко Георгиев, 9 клас – „НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ЕЗЕРА В БЪЛГАРИЯ“,  Стойчо Богданов, 9 клас – „HONDA“,  Теодора Димитрова 9 клас– „Исторически забележителности в Пловдив“, Петко Колев 10 клас – „Най високи върхове в България“,  Рафаел Илиев 10 клас – „Българските Будители“,  Николай Димитров 10 клас- ФК „Манчестър Сити“ 1894,  Светослава Калпакова 10 клас – „Красотата на България“

Петя Палашева и Петя Ичкова 11 клас – Екипна разработка на тема: «НИЕ ОТ НАШИЯ КЛАС»,  Спаска Ичкова и Христо Зардашки 11 клас – Екипна разработка на тема: «МОЕТО РОДНО МЯСТО»,  Петя Палашева 11 клас – „Красотата на България“,  Спаска Ичкова 11 клас – „Забележителности в Пловдив“, Петя Ичкова 11 клас – «Българските будители»

Костадин Костов, 8 клас –Компютърни игри,  Йорданка Парнарова, 8 клас- Футбол за фенове, Илия Празов, 8 клас-Мистър Олимпия, Ванина Адърска, 8 клас-Удивителни сгради, Вероника Турсунска, 8 клас-The Movies, Кристиян Дългърски, 8 клас- Пещерите в България, Катя Чолакова, 8 клас – 10-те най-опасни животни, ,  Георги Генчев, Даниел Богданов, Данчо Демиров, 8 клас- Футбол, (дипляни)

Гергана Шуплева, Мария Ралева, 8 клас-Кухните по света, (дипляни)  ,  Даниела Башева, Александър Благов, Красимир Ноков, 8 клас-Котките, (дипляни),   Мариян Цоков, 8 клас – Магията на фокусите, (дипляна),   Малина Кирчева, 8 клас – Мода (дипляна),,   Мирослав Михайлов, 10 клас – „Ще имаме едно знаме, на което ще пише: „Свята и чиста република““ , Алишан Осман, 10 клас- „Народни будители“, Мария Лапкова, 10 клас – „Притчи, мисли и цитати“ , Сара Ангеллова, 10 клас- „Живот“,  Пламена Толева, 10 клас- „ОФК Гигант Съединение“,  Стела Дребчева, 10 клас- „Всичко за тийнейджъра“,  Фанка Трифонова, 10 клас- „Козметика“,  Янко Ганчев, 10 клас- „Музикални инструменти“,  Мирослав Вълов, 10 клас-„Барселона“,  Илиана Бойчева, 10 клас-„Козметика за всеки“,  Янко Демиров, 10 клас- „Футбол“,  Петя Георгиева, 10 клас- „7-те рилски езера“,  Рангел Тодоров, 10 клас- „Коли Audi“,  Митко Коцев, 10 клас – „Коли“,  Генчо Челебийски, 10 клас- „BMW2“,  „BMW“,  Илияна Лапкова, 10 клас- „Виена“, Кирил Грахльов, 10 клас- „Ауди“,  Димитър Трахнов, 10 клас – „Иван Вазов“,  Вилиана Йовчева, 10 клас –„Васил Левски“,  Величка Динчева, 10 клас – „Христо Ботев“,  Ивайло Къцов, 8 клас-„ММА боеве“,  Златко Благов, 8 клас-„БГ футбол“,  Гергана Къцова, 8 клас- „Кучета“,  Наталия Бекирска, 8 клас- „Париж“,  Алишан Осман, 8 клас- „Дубай“,  Георги Гарджев, 8 клас- „Природни зони“,  Пламена Толева, 8 клас – „Лондон“, Павлина Йовчева, 8 клас – „Зодии“,  Сара Ангелова, 8 клас- „Христос“,  Илия Килимперов, 8 клас – Татуировки,  Евтимка Кирчева, 8 клас – Танци,  Нели Кунтова, 10 клас- Дизайн и интериор,  Татяна Кошева, 10 клас- Забележителности в България,  Йорданка Стефанова, 10 клас- Цветя,  Мария Ангелова, 10 клас – Породи котки,  Огнян Ангелов, 10 клас- Седемте чудеса на света,  Монира Акил, 10 клас – Породи кучета,  Янка Попова, 10 клас- Зодии,  Велизара Грахльова, 10 клас – Защитени цветя,  Янко Карагьозов, 10 клас StudioAGAPE,  Наталия Шахънова и Зинка Емилова, 10 клас Бижута, Радослав Башов, 10 клас Планините в България,  Сузана Тодорова, Теменужка Личева и Стоянка Стоянова, 10 клас Audi,  Даниел Клинков и Тодор Влашки, 10 клас Кросови мотори,  Гавраил Костадинов, 10 клас сайт за геймъри Call Of Duty 4 Modern Warfare, Божидара Шахънова, 10 клас Всичко за вашата сватба,  Миглена Михайловa, 10 клас Smile,   Рангел Джуджев и Иван Гишин, 12 клас Чудесата на България ,   Лазарина Панова, 12 клас Електронен вестник „България днес“

  ПРЕЗЕНТАЦИИ С PREZI

2015/2016г. – Радослав Башов „Планини“, Зинка Емилова- „Ден на народните будители“, Наталия Шахънова – „Малешевска планина“, Гавраил Костадинов- „Маркиплайър“, Янко Карагьозов- „24 май“, Мария Ангелова- „България в картини“, Монира Акил – „Сезони“, Огнян Ангелов- БМВ

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Уроци по различни предмети 2023 – покадрово анимиране

Урок по БДП 2023-покадрово анимиране 7 клас

Ден на розовата фланелка 2023 -покадрово анимиране 6 клас

Международен ден за безопасен интернет 2023-покадрово анимиране 6,9 клас

„Вазовата България“ Сопот2021 -национален конкурс

„Времена и будители“ Габрово 2021-национален конкурс

„Ветеринарният лекар-лечител на човечеството“ Стара Загора 2021-Даниела Башева 11 клас

„Народните будители и аз“ 2021-Илия Паскалев 7 клас

Презентации по Френски език, направени от ученици от 6 клас 2021г.

Презентации по Френски език, направени от ученици от 9 клас 2019г.

Презентации за велики математици и за математиката, направени от учениците в Клуба по Математика 2019г. тук.

Анимации, покадрово анимиране в Power point 11 клас 2017/2018г.

2 юни 2018-колажи и презентации

24 май 2018-колажи и презентации

22 април 2018-Ден на Земята-колажи и презентации

3 март 2018-колажи и презентации

19 февруари 2018-колажи и презентации

6 февруари 2018-Международен ден за безопасен Интернет -презентации на ученици от 6 клас

„Вазовата България 2018“-презентации за национален конкурс на Стела Дребчева, Мирослав Вълов, Петя Георгиева, Мариела Калпакова, Христо Тодоров

„По стъпките на четата на Таньо войвода 2018“-презентации за национален конкурс на 8 клас 2017/2018г.

„Времена и будители“-презентации на Стела Дребчева и Мария Ангелова за Национален конкурс Габрово 2017г.

Световен ден за борба с Кибертормоза– презентации на ученици от VI клас 2016/2017г.

България-презентации на ученици от V клас 2016/2017г.

Периферни устройства -презентации на ученици от XI клас 2016/2017г.

24 май 2017г..-презентации на ученици от V, VII, IX, XI клас 2016/2017

LE CRÉATIF-презентация по френски език на Стела Дребчева от Х клас

2 юни 2016г. – презентации на ученици от VI, VII клас

24 май 2016г. -презентации на ученици от VI клас

„Замърсяване и опазване чистотата на въздуха“ – презентации на ученици от V клас по Човекът и природата 2015/2016г.

„Дай своя принос за по-добър интернет“ 2016г.– презентации на ученици от VIII и XI клас 2015/2016г.

„Операционни системи“ – презентации на ученици от  9 клас по  Информатика 2015/2016г.

Конкурс МОЕТО УЧИЛИЩЕ-МЯСТО БЕЗ НАСИЛИЕ 2015/2016г.

Валентин Йончев, 7 клас – ‘Гергьовден“ 2015/2016

Периферни устройства XI клас 2015/2016г. – Мария Ангелова-входни, Монира Акил – изходни, Янка Попова-изходни, Нели Кунтова- изходни

Стела Дребчева – Операционни системи 2015/2016

2 ЮНИ 2015г. – Денят на Ботев! – Симона Търпанлийска, Лидия Попова, Кристиян Дългърски, Мариян Маринчешки, Петя Николова, Георги Манчев, Николай Тояганов

„България в картини и слово“– Конкурс 2015г. – Мария Ангелова, Монира Акил, Янка Попова от 10 клас

„България в картини и слово“- Конкурс 2016г. – Вилиана Йовчева 10 клас, Янка Попова и Кристина Чобанова 11 клас

„Старият Несебър“– Конкурс 2015- Мария Ангелова от 10 клас

„Капитан Петко войвода-живот, посветен на свободата“ – Конкурс 2015г. – Диана Караиванова

„Народните будители“ – Лидия Попова 5 клас, Мариян Маринчешки 5 клас, Пламен Петров 5 клас, Мария Търпанлийска 5 клас, Николета Николова 5клас

„Велики имена в историята на компютърната техника“ – Десислава Търкаланова, Гергана Кирова, Диана Караиванова, Георги Цветков

„Същност и предназначение на компютърната графика“-Станимир Стоичков 11 клас, „Алгоритми“– Тони Личева, „7-те чудеса на света“– Даниел Клинков; „7-те чудеса на света“-Радослав Башов, „7-те чудеса на света“-Зинка Емилова /презентация, вестник/, „Сеизмични вълни“– Анета Методиева, „Операционна система Windows“, Иван Вазов– Николета Трахнова и Николета Чомашка, „Христо Ботев“– Янко Карагьозов 11 клас, „НЕ на наркотиците“ – Мария Ангелова

„Правила за сигурност в Интернет“Велизара Грахльова, Димитрина Панова, Антон Арсов, Александър Шепелявий IX клас, Генчо Челебийски VII клас

„Мила родино“ -Конкурс 2014г. – Мария Енчева и Алисия Гърбева, Цвета Гишина, Вилиана Йовчева, Росица Маринчешка и Татяна Клинкова

2 юни 2014г. – Денят на Ботев  – Алисия Гърбева, Кръстьо Манчев, Десислава Търкаланова, Генчо Челебийски, Георги Цветков, Иван Мусеров,   Диана Караиванова, Калия Гърбева, Божидара Богданова, Ивелина Дерузова, Атанас Камарски

Френска кухня 2014Божидара Шахънова, Лазарина Панова, Миглена Михайлова

Ден на Земята 2014 – Атанас Камарски, Диана Караиванова, Алисия Гърбева, Елеонора Попова, Ивелина Дерузова, Иван Мусеров, Петя Георгиева, Десислава Балканска и Десислава Търкаланова, Татяна Клинкова, Мария Енчева, Росица Маринчешка, Венцислав Влаев, Божидара Шахънова

Конкурс „Добрите са на мода!“ 2014 – Йордан СкачковАтанас КамарскиСтела Дребчева, Николета ТрахноваВилиана ЙовчеваГеорги ЧергаровАлександър ШепелявийДимитрия ПановаЛазарина ПановаМиглена МихайловаСтоянка КунтоваБорис Бойчев

Диана Караиванова – Операционна система Linux,  Радослав Башов – Периферни устройства,  Димитрия Панова – Trip to England,  Йорданка Стефанова – England,  Монира Акил – Браузър.Видове.; Интернет.Видове интернет връзки.,   Мария Ангелова – Браузър.Видове.; Интернет.Видове интернет връзки.; НЕ на наркотиците,   Янка Попова – Браузър.Видове.; Интернет.Видове интернет връзки,   Атанас Камарски – „Българските космонавти“; 2 юни – ден на Ботев! ,Монира Акил, Мария Ангелова, Янка Попова – „България в космоса“,    Монира Акил -„Изходни периферни устройства“,   Янка Попова – „Входни периферни устройства“,   Поля Йовчева – „FIN“- урок за 5 клас по Френски език,   Лазарина Панова – „Жените в космоса“,   Миглена Михайлова – „Първата жена в космоса“,  Стоил Кунтов- „Преминаване през ЖП прелез“- БДП,   Стоян Руменов –  „Автомобилен път“ – БДП,   Мария Къцова – „2 юни- Денят на Ботев“,  Радостина Кръстева – „2 юни- Денят на Ботев“,  Валентина Ликова – „Денят на Земята в моя роден град“,  Миглена Михайлова – „Денят на Земята в моя роден град“,  Петя Богданова – „Випуск 2012“,  Миглена Михайлова – „Моят град“, Денислав Карачобанов – „По жицата“ на Й. Йовков, Александрина и Михаела – „Под игото“ на Иван Вазов, Рангел Джуджев – „Pirates of the caribbean“, Стоян Руменов – „Човекът и космосът“