Стипендии

за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Постановление № 33/15.02.2013г. на МОН за условията за получаване на стипендии от ученици, завършили основно образование

 

Правила за отпускане на стипендии в СУ „Христо Ботев“- град Съединение  2018/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за отпускане на стипендии за първи срок на 2018/2019г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СТИПЕНДИИ 2018/2019-изтеглете от тук.Списък с одобрени кандидати за стипендии през втори срок на 2017/2018г.


Списък с одобрени кандидати за стипендии през втори срок на 2016/2017г.

Списък с одобрени кандидати за стипендии през втори срок на 2015/2016г.

Списък с одобрени кандидати за стипендии през първи срок на 2015/2016г.

Списък с одобрени кандидати за стипендии през втори срок на 2014/2015г.

Списък с одобрени кандидати за стипендии през първи срок на 2014/2015г.