Програма

Учебна 2020/2021 година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК 2020/2021 ГОДИНА   ЗА 1-4 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК 2020/2021 ГОДИНА   ЗА 5-7 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК 2020/2021 ГОДИНА   ЗА 8-12 КЛАС

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПЪРВИ СРОК 2020/2021 ГОДИНА