Програма

Учебна 2023/2024 година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПЪРВИ СРОК УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

5 – 7 КЛАС, 8-12 КЛАС