„Училищни медии“ „В света на медиите“ „Млад PR“

2023/2024

КЛУБ „МЛАД PR, ФОТОГРАФ И ЖУРНАЛИСТ“

В  началото на учебната 2023/2024 година в СУ „Христо Ботев“ стартира клуб „МЛАД PR, ФОТОГРАФ И ЖУРНАЛИСТ“ с учениците от 6, 12 клас и ръководител г-жа Генка Дребчева. Клубът е част от Заниманията по интереси (във връзка с Постановление № 289/12.12.2018г. на Министъра на МОН) в категория „Дигитални компетентности“ и подобласт „Креативно мислене в действие“.

Общо представяне на дейността на клуба: Работа в извънкласна форма с ученици, които имат интерес към възможностите на медиите, фотографията  и към професиите, свързани с тях. Чрез заниманията ще се провокира  логическото и творческо мислене на учениците, ще се поставят  задачи за самостоятелно търсене на актуални събития и отразяването им. Целта е да се  повиши  мотивацията на учениците за изграждане и изразяване на гражданска позиция , за създаване на медийно съдържание. Развиване на компетентности за критическо мислене, общуване и управление на информацията. Постигане на социализация, предпазване от онлайн тормоз, и дискриминационно поведение. Умения за създаване на дигитално съдържание.

12.03.2024- „ЕДИН ЧАС, ПРЕКАРАН В ЧЕТЕНЕ, Е ЧАС, ПРЕКАРАН В РАЯ“

„Чудото на четенето“- така Георги Господинов определя съприкосновението до художествените текстове. А „четящият човек е красив…“, той е вдъхновен и вдъхновяващ.  Затова поканихме днес  в часа по литература в 6 Б клас на СУ „Христо Ботев“, три дами, за които литературата е изживяване –лично и съкровено, да го превърнат в чудо и да  накарат учениците да пожелаят да го открият.

Марияна Килимперова, Станка Стоицова-Чушкова и Таня Дългърска – всяка от тях свързана с литературата и децата,  отделиха от времето си, за да почетат на глас откъси от любими книги. Няма как романът „Под игото“ да не е сред избраните. Най-българската книга за най-българското време. Госпожа Дългърска развълнува слушателите си с главата „Радини вълнения“, а г-жа Килимперова ги разплака с последната глава от романа и с емоционалното си артистично пресъздаване на текста  за  смъртта на Рада и Бойчо Огнянов.

Сред любимите книги на хора от различни възрасти е и  „Малкият принц“ на Екзюпери. Момчето, което опознава живота и хората и получава най-важните уроци  за  вечните човешки ценности, свързани с приятелството, любовта, грижата за другия, доверието , искреността, сърцето, което ни показва кои са стойностните неща в живота. И за да е „Поход на книгите“- г-жа Стоицова-Чушкова помоли и децата да почетат от дигиталната книга – съвременния вариант на хартиената.

„Един час, прекаран в четене, е час, прекаран в Рая“ според Уорън.

И нашият час мина неусетно!

Учениците от клуб „Млад PR, фотограф и журналист“ с ръководител г-жа Генка Дребчева бяха подготвили анкети за своите гости, свързани с книгите, библиотеките и младите хора. След като бъдат обработени, ще направим коментар на резултатите. Но от тях става ясно, че  гостите ни обичат да четат, купуват често книги, четат на близките си и виждат читалищата и библиотеките като средища на духовността- от миналото до днес.

Участниците от клуба направиха и много снимки, част от които публикуваме.

Учениците благодариха на своите гости с изпълнението на стихотворението  „Художник“ на В.Ханчев в изпълнение на Роза Атанасова и на песента „Хубава си, моя горо“ по текста на Л.Каравелов и под ръководството на г-жа П. Арабаджийска.

Благодарим на всички за този един час „чудо“! Снимки тук.

 

19.02.2024-„ДА ЗАПАЛИШ СВЕТЛИНА В ДУШИТЕ…“

Да запалиш светлина в душите…с „Железният светилник“ на Димитър Талев.

Учениците от клуб „Млад PR, фотограф и журналист“ се докоснаха до магията на театралното изкуство.  Посетиха постановката „ Железният светилник“ по мотиви  от едноименното произведение на Димитър Талев. Блестящото изпълнение на Разградската театрална трупа ги очарова  и им въздейства силно. Трудно е да четеш Д. Талев, още по-голямо предизвикателство е да го поставиш на сцена. Но и режисьорът, и сценаристът, и артистите се справиха великолепно.

Запалването на „железния светилник” разпръсква мрака в душите на Талевите герои, събужда националното самосъзнание, жаждата за живот, свобода и творчество. Изпълнените с много емоции сцени, диалозите между героите, изключителният чар на непокорната Катерина, разтърсващата мъка на майката Султана, свенливата красота на Ния, плахостта и любознателността  на Стоян Глауша бяха пресъздадени майсторски от театралната трупа. Огнените слова на Лазар Глаушев  ще отеква дълго в нашето съзнание, защото и днес имаме нужда от тях, защото са много истински и изразяват духа на времето- българският език е нашият, той трябва да звучи навсякъде, църквата ни е българска и историята, която пишем, понякога с много кръв и смърт, също е наша, българска.
Ето защо днес, когато нацията се тресе от противоречия, когато се топи като свещ и живее с мисълта за оцеляване, натоварена с чувството, че всичко се разпада, че децата ни изоставят и какво ли не още … именно днес, няма по-подходящ автор и по-нужно заглавие, което театърът да отправи като послание към своите зрители.

Благодарности към театралната трупа, към организаторите и към ръководството на СУ „Христо Ботев“, за това удоволствие. Автор на снимките – Десислава Бозвелийска , 6 б клас. Снимки тук.

СЪСТЕЗАНИЕ „ЛЮБОСЛОВИЕ“

Участниците в клуба за извънкласни дейности „Млад PR , фотограф и журналист“ приеха предизвикателството да премерят своите знания и за втора, поредна година се включиха в Първи кръг на националното състезание по БЕЛ, организирано от Сдружение на филолозите „Любословие“. Учениците от 6. и от  12.клас  решаваха тестови задачи ,свързани с четене на текст с разбиране, задачи върху изучения до момента материал. И писаха съчинения-  „Ако бях   мореплавател…“ за 6. клас и есе за „Вярата в нашия живот“.

Пожелаваме им успех, а първата крачка към него е направена- да повярваш в себе си. Снимки тук.
2022/2023

КЛУБ „В СВЕТА НА МЕДИИТЕ“

В  началото на учебната 2022/2023 година в СУ „Христо Ботев“ стартира клуб „В СВЕТА НА МЕДИИТЕ“ с учениците от 5, 8, 11 клас и ръководител г-жа Генка Дребчева. Клубът е част от Заниманията по интереси (във връзка с Постановление № 289/12.12.2018г. на Министъра на МОН) в категория „Дигитални компетентности“ и подобласт „Креативно мислене в действие“.

Общо представяне на дейността на клуба: Работа в извънкласна форма с ученици, които имат интерес към възможностите на медиите и към професиите, свързани с тях. Чрез заниманията ще се провокира  логическото и творческо мислене на учениците, ще се поставят  задачи за самостоятелно търсене на актуални събития и отразяването им. Целта е да се  повиши  мотивацията на учениците за изграждане и изразяване на гражданска позиция , създаване на медийно съдържание, развиване на способностите за използване на технологиите и електронното учебно съдържание, за повишаване на  информационната грамотност и  ефективността на  комуникация и сътрудничество.

07.04.2023 г. – СТЪПКА ПО СТЪПКА ВЪРВИМ ПО ТРУДНИЯ ПЪТ НА ЗНАНИЯТА И УСПЕХА!

Учениците от 5.А и 5.Б клас при СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение, с учител по БЕЛ Г. Дребчева,  с ентусиазъм се включиха в ежегодно провежданото от Сдружение на филолозите в България „Любословие“ национално състезание.

 Учениците ни  се представиха достойно. Победителите в нашата група са: Десислава Бозвелийска, Теодора Дългърска и Калин Паликрушев.

Участието на учениците показа, че трябва да се доказваме и пред себе си, и пред другите. Успехът  никога не е случаен. Постига се с труд, постоянство и желание. И самочувствие.

Чакат ви много състезания и изпити. И ученически, и житейски.

 Успехът върви ръка за ръка със силните! Бъдете силни!

07.04.2023 г. – ПО СТЪПКИТЕ НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА!

 Председателят на Общински комитет „Левски“, всеотдайният радетел за опазване паметта за Левски – г-н Кр. Манчев, връчи отличителна награда на Петя Палашева, ученичка от 11. клас на СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение, за есето, с което тя участва в обявения от Общобългарски комитет „Левски“ конкурс, по повод 150. години от гибелта на Апостола на нашата свобода. Развълнуван и с думи на признателност, г-н Манчев в присъствието на г-жа Т. Тодорова, зам. директор на СУ „Христо Ботев“, се обърна към Петя Палашева и я поздрави за това, че носи в сърцето си част от пламъка на родолюбеца – Дякон Левски.

Г-н Манчев подари книга със специално посвещение на госпожа Г. Дребчева- ръководител на клуб „В света на медиите“, чийто член е Петя Палашева, и  неин учител по БЕЛ – с благодарност за  приноса ѝ в отбелязването на 150. години от  смъртта на Апостола.

Нека младите хора да следват светлата диря, оставена от Васил Левски!

150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ!

19.02.2023- КЛУБ „В СВЕТА НА МЕДИИТЕ“ ПОЧИТАТ АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

Учениците от  клуб „В света на медиите“ активно се включиха в инициативите, посветени на 150 години от обесването на Българския апостол на свободата- Васил Левски.

Петя Палашева участва с есе, Ангел Адърски написа стихотворение. И двете творби са поместени в сборника, който НЧ „Съединение 1875“ издава.

Теодора Дългърска, Камелия Йотовска, Ваня Чилингирян, Калин Паликрушев, Десислава Бозвелийска, Петя Попова, Кристина Попова от 5. клас   и Габриела  Ангелова от 8. клас участваха с чудесните си изпълнения в конкурса за рецитатори. Вдъхновени, притеснени, но с огромно уважение към делото на Левски.

Учениците подготвиха с ентусиазъм и със скромния си опит видеоклип, посветен на 150 години от обесването на Васил Левски. Без претенции към техническите качества на клипа, но с желание и почит към този чист образ на достоен българин, учениците показват, че патриотизмът не е чужд на новото поколение българи, което приема заветите на Дякона. Уважава ги и ще се старае да ги следва!

Клубът е с ръководител г-жа Генка Дребчева, сформиран в  Занимания по интереси в категория „Дигитални компетентности“ и подобласт „Креативно мислене в действие“.

Видео клип тук.

14.02.2023-МОИТЕ ДУМИ ЗА ЛЕВСКИ…

Ангел Адърски от 5 б клас и Петя Палашева от 11 клас са отличени с Грамота за своите произведения-стихотворение и есе,  които са включени в книгата „Аз съм Левски“, издадена по повод 150 години от гибелта на Апостола от НЧ „Съединение 1875“. Поздравления!

13.02.2023- 150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ!

Ученици на СУ „Христо Ботев“-град Съединение взеха участие в инициативи, посветени на възпоменателното отбелязване на 150 години от гибелта на Васил Левски, организирани от Община Съединение. На 13 февруари 2023г. пламенно рецитираха в  Конкурса за млади рецитатори – „Васил Левски – велик и безсмъртен“.  Ученически рисунки на Апостола са включени в Изложбата на рисунки,  посветена на Васил Левски – „С Левски в сърцето“, която е аранжирана в Пленарна зала. Поздравления за участниците и победителите!

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2 СРОК УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

17.01.2023г.-  НАПИСАНОТО ОСТАВА…

      На 17.01. 2023 г. в СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение, се проведе среща между участниците в клубовете за извънкласна дейност  „В света  на медиите” /ръководител Генка Дребчева/  и „България, това сме ние“ /ръководител Дора Кошева/   с господин Кръстьо Манчев. Преди отбелязването на 150- годишнината от обесването на Апостола на българската свобода, учениците бяха запленени от интригуващите слова на дългогодишния учител, активен общественик и Председател на Общински комитет „Левски“ в град Съединение, „живата книга“ за  делото на Васил Левски- Кръстьо Манчев. Обаянието на неговата отдаденост за  съхраняването на паметта на българина към  личността  на Левски   е заразителна. Не само негов поклонник, но и човек, който живее пълноценно  и искрено обича историята ни, Родината и родния си град. Кр. Манчев показа на учениците  уникални вещи, снимки и книги, които могат да намерят своето място единствено в музеите. Учениците   в продължение на един час слушаха  неговите думи, които извираха от сърцето му. Книгите му за голямоконарци и за Левски, много значки, изработени по различни поводи, тефтерчето на Дякона с факсимилета на оригиналните страници; златният медал,  книгата на Мерсия Макдермот с посвещение от нея  с дата 25.03.1985 г и нейното писмо до г- н Манчев от 07.12.1981  г. И още много неща, които той с педантично старание е съхранил и подредил в дома си, са наистина една достойна за уважение история на човек, които се е посветил на своята идея да държи жив огъня на родолюбието и да работи  в полза на хората. Един достоен наследник на Левски и на неговия завет-  „Дела трябват, а не думи“.

Г- н Манчев е бил винаги ангажиран с проблемите на обществото. Още като млад учител започва да пише материали за вестници. Диктува по телефона в селската поща на дежурен в редакцията на вестника статиите си. Бавно, трудно.  Трупа опит и в тази сфера. Кратки, но важни съобщения за интересни моменти от живота на обикновените хора, от дейността на читалищата.  И продължава до днес. Вече няколко десетилетия. Пази изрезки от всичките си публикации. Показа на учениците само последните – от 2022 година. “Прочетох отново 26 трогателни писма“, „Няма ги вече някогашните кошничари“, „Работихме всеотдайно с учениците /Г-н Манчев още пази учителските си бележници и тетрадката , в която е изчислил /без помощта на „Школо“/ , успеха на класа си през 1964/1965 г. и една от най-вълнуващите статии- „Написаното остава“ . Запазил е всички писма, които е получавал от младежките си години до днес. С различни марки, от различни населени места, от различни периоди, от казармата,…/когато няма марки , а пише ВП, т.е. Военна поща/. Всички писма- много трогателни  и сърдечни! Носещи едно топло човешко отношение, едно неповторимо, искрено и чисто общуване, което днес трудно можем да усетим. Чрез съобщенията, лайковете, емотиконите, чрез телефон и камера  казваме много неща, правим го бързо, понякога на някакъв странен език, но нещо липсва…

Хубаво е, че г- н Манчев ни го припомни. Живото слово, истинското общуване, искреното възхищение от Левски, труд и работа в полза на хората. Изключителна памет за факти и събития, задълбочено познаване на живота и дейността на Апостола, проучване за посещенията му в град Съединение и десетилетия труд да популяризира това  и да пробуди гордост , че сме негови потомци. И  желание да се доближим  до светлия му образ и да следваме примера му. Защото „Времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме“.

В края на срещата учениците поднесоха своя скромен подарък , който без съмнение ще стане още един ценен експонат в личния архив  на г-н Манчев- стихотворение, написано  от  Ангел Адърски от 5.б клас, с което той ще се представи на конкурса за творби, посветени на Левски, който е една от инициативите  по повод предстоящото отбелязване на 150 години от смъртта на Левски.

29.11.2022-В РОЛЯТА НА ЖУРНАЛИСТИ

Светът на медиите е интригуващ и динамичен. Той е неразделна част от нашето ежедневие. Особено вълнуващо за учениците от 5. и 11. клас от СУ „Христо Ботев“, които са част от клуб „В света на медиите“ с ръководител г-жа Генка Дребчева, бе да се срещнат с журналист от БТВ за регион Пловдив- г-н Емил Кацаров. Любопитни и по детски наивни, учениците питаха в ролята на репортери и журналисти, а г-н Кацаров търпеливо им отговаряше. Коя е на-вълнуващата му среща- „С мечка“. Как намира интересни теми? Защо рекламите прекъсват филма на най-интересното място? Откъде получават и обработват толкова бързо информация за световни събития? Как е станал репортер? Въпроси, въпроси….Разследващи журналисти! И за няколко минути се превърнаха в истински репортери. Голямата камера и микрофонът бяха техни. Кратки въпроси, запис и… първото интервю е готово. Но не е лесно! Убедиха се. И, разбира се, наградата- първи да видят все още неизлъчвания репортаж за „Брадата Лили“, гущерчето, което предсказва резултати от мачове от Световното първенство по футбол. Срещата бе емоционална и може би ще провокира интерес към професията на журналистите. Но дори да не изберат тази професия, достатъчно е младите хора да знаят, че имат право да изразяват мнението си, че никой не бива да ограничава свободата на словото. И те, като граждани, да имат мнение, да умеят да го представят убедително и да го защитят. Светът на медиите е свободен и отговорен.

22.11.2022-ПОЕЗИЯТА-КРАСОТА И ВДЪХНОВЕНИЕ!

Глътка въздух… Глътка поезия, от която оставаш опиянен! От споделените чувства, от намерените форми, от изказа на една млада поетеса, с която се срещнаха участниците в клуб „В света на медиите“ с ръководител г-жа Генка Дребчева. Това е първата им от поредицата срещи с вдъхновяващи и успели хора. И тя ги накара да усетят магията на словото и да видят г-жа Цветелина Трайкова като човек, майка, любима, пресътворена в своите стихове.
Незабравимо преживяване, слово, което извира от сърцето и минава по чувствителния път на душата. И в края на пътя-ги разтърси емоционално. Децата чуха стиховете, четоха ги и потърсиха пристан в редовете на мислите на Цветимира.
„Минути истинско щастие…“- това споделиха учениците, които за г-жа Цветелина Трайкова „…са най-добрите учители“ и „винаги са били“. Благодарим ѝ за тези съкровени мигове и за съвета ѝ-
„Онази глътка въздух..,
позволи си я,
пази я,
тя е твоя.
Само твоя!“
2018/2019

КЛУБ „УЧИЛИЩНИ МЕДИИ“

През втори срок на учебната 2018/2019 година в СУ „Христо Ботев“ стартира клуб „Училищни медии“ с учениците от 6-12 клас и ръководител г-жа Генка Дребчева. Клубът е част от Заниманията по интереси (във връзка с Постановление № 289/12.12.2018г. на Министъра на МОН) в категория „Дигитални компетентности“ и подобласт „Креативно мислене в действие“.

Целта  на клуба е повишаване на дигиталните компетентности, подпомагане на кариерното развитие, повишаване на езиковата култура. В клуба учениците ще изпълняват задачи за самостоятелно търсене на актуални събития и отразяването им, ще влезнат в ролята на училищни журналисти, ще подготвят журналистически текстове и други.

Сайт на Клуб „Училищни медии“ тук.

Брой 1 на електронен училищен вестник „Учениците говорят“ тук.

05.06.2019г.-“ОТВЪД ПРЕГРАДИТЕ“

На 5 юни 2019г. на учениците от клуб „Училищни медии“ гостува бивша възпитаничка на СУ „Христо Ботев“-град Съединение-Теодора Къцова. Тя разказа за своето обучение през годините, стигайки до специалността „Книгоиздаване“ в Софийски университет „Климент Охридски“, описа „пътя“, който една книга преминава от ръкописа до ръцете на читателя . Представи книгата „Отвъд преградите“ като един от нейните автори.

Изданието на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет е създадено от студентите по книгоиздаване от II курс. Тяхно дело са не само текстовете, но и издателската подготовка, извършена в рамките на дисциплината „Учебно издателство – майсторски клас“.

Това не е книга за телените огради между държавите, а за границите между хората, издигнати от страхове и предразсъдъци. „Отвъд преградите“ показва човешките измерения на трудната съдба на бежанците.

Студентите са намерили най-верния път към горещата тема за мигрантите – да се срещнат и разговарят с тях. В книгата оживяват своеобразните изповеди на хора от Сирия, Афганистан, Ирак, Иран и Сомалия. Те споделят житейските си истории и описват преградите, които преодоляват в търсене на своята втора родина.  Студентският сборник разказва и за българите, превърнали подкрепата на бежанците в професия, призвание и кауза. Читателите ще се запознаят с представители на институции и доброволчески организации, които обичайно остават извън медийния интерес.

Теодора Къцова подари на клуб „Училищни медии“ и на ръководителя г-жа Генка Дребчева, която е и неин бивш класен ръководител, четирите книги, издадени от студенти в нейния университет. С личен поздрав и автограф подари  „Отвъд преградите“ на директора на училището г-жа Спаска Ненчева и на г-жа Таня Балканска-учител и писател. Учениците от клуба поздравиха Теодора Къцова с цвете и печатно издание на първи брой на вестника, който издават.

Поздравяваме нашата ученичка за постиженията ѝ в книгоиздателството!

Пожелаваме успех и занапред!

29.05.2019г.-„СТАНИ ГРАМОТЕН“

На 29 май 2019г. с ученици от 7А и 7Б клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение се проведе състезание „Стани грамотен“. Два отбора с участници от клуб „Училищни медии“ с ръководител г-жа Генка Дребчева, премериха сили в област Български език и литература с въпроси по формата на НВО.

Резултатът е равен.

Учениците показаха сериозни знания по изучените творби, правописни умения и добра работа в екип.

15.05.2019-ПОЗДРАВ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ КЪМ АБИТУРИЕНТИТЕ

На 15 май 2019г. младите журналисти от клуб „Училищни медии“ зарадваха нашите дванадесетокласници с поздрав по радиоуредбата. Пожелаха им успех и много постигнати цели!

24.04.2019г.-„ПРИКАЗКИ ОТ МОЯ РОДЕН ГРАД“

Ученици от СУ „Христо Ботев“-град Съединение се включиха в инициативата на НЧ „Съединение 1875“ – Да напишем заедно „Приказки от моя роден град“. Инициативата е по повод 50 години от обявяването на село Голямо Конаре за град Съединение. С много желание, със спомени и разкази от своите родители, баби и дядовци, проявявайки въображение и много талант, учениците писаха истории, стихотворение, легенди; рисуваха картини; създадоха мултимедийни презентации за родния си град Съединение. На 24 април 2019г.  г-жа Марияна Килимперова и г-жа Запрянка Тафрова от НЧ „Съединение 1875“ наградиха победителите, чиито творби са събрани в книжка  „Приказки за моя роден град“. Участниците получиха грамоти за своето старание и проявено родолюбие.

Поздравления за всички, включили се в инициативата и обогатили своето познание за родното си място!

23.04.2019г.- СРЕЩА С ПИСАТЕЛЯ РАНГЕЛ ДРАГАНОВ

По повод Световния ден на книгата в СУ „Христо Ботев“-град Съединение гостува писателят Рангел Драганов. Той е кореняк голямоконарец, запазил мили детски спомени от родното си градче. Издава няколко книги-стихове и проза, в които разказва за живота и за хората от Съединение. 83-годишният творец изключително скромно казва, че книгите му нямат висока художествена стойност, но са изключително искрени и отразяват незагасващата му любов към родното място.

Последната му книга „Нашенци от Голямо Конаре до Мало Бучино“ беше представена от г-жа Марияна Килимперова от НЧ „Съединение 1875“.

С искрено вълнение и сълзи в очите г-н Драганов пожела на новите си млади читатели да не забравят никога от къде са тръгнали- от град Съединение и от СУ „Христо Ботев“.

Журналистите от клуб „Училищни медии“ подариха на писателя първи брой от училищния вестник, който те създават.

22.03.2019г.- ПОСЕЩЕНИЕ В ДАРИК РАДИО

На 22.03.2019 г.  учениците от клуб „Училищни медии“ в СУ „Христо Ботев“-град Съединение с ръководител г-жа Генка Дребчева осъществиха невероятно гостуване в единственото и първо частно радио в България, което има и своя регионална редакция в град Пловдив- Дарик Радио.Посрещна ги лъчезарната и отзивчива главна редакторка- Лалка Златанова. С нескрито желание тя отвори вратите на своя офис. В малко пространство се правят  и излъчват едни от най-успешните регионални предавания в българския ефир. Разказа накратко историята на радиото, в което работи още от създаването му.   Учениците трябваше и малко да поработят, защото, без да подозират, ги очакваха награди.Разделиха се на три екипа. На всеки беше поставена задача.Първият екип трябваше да създаде въздействаща и успешна реклама на предприятие от община Съединение. Вторият и третият екип трябваше да оформят новина, като преди това г-жа Златанова им обясни как се прави  добра радио новина, при която се разчита само на гласа и на текста, а не както при телевизионните новини и на изображения.След обмисляне по групи и бурни дебати бяха създадени публицистичните текстове. Всеки екип представи своя медиен продукт. Новините за новия тото милионер и  за ученика  от СУ „Христо Ботев“- гр.Съединение, който намери портфейл и го върна, бяха прочетени по микрофона от Ванина Адърска и Иванс Петров. След като учениците бяха поднесли още при пристигането си скромни подаръци, когато дойде време да си тръгват, и г-жа Златанова подари пет билета за представлението на Московския цирк за най-активните в екипите и брошури за безопасно каране на велосипеди за всички от клуба, като ги посъветва да прекарват  по-малко време пред компютрите и смартфоните, а повече  да карат велосипеди или да спортуват на чист въздух. Учениците се потопиха в атмосферата на медиите, поседнаха  на стола на главния редактор, а фоторепортерите на клуба направиха много снимки. Разделиха се с обещанието за нови срещи и съвместни инициативи, заредени от топлия ползотворен прием, от непосредственото изживяване да си на място, където се създава медиен продукт. Ръководителят на клуба г-жа Генка Дребчева и всички участници изказват своята благодарност на  г-жа Лалка Златанова!

15.03.2019-ПОСЕЩЕНИЕ В МУЗЕЯ

На 15 март 2019г. учениците от Клуб „Училищни медии” с ръководител г-жа Генка Дребчева посетиха Музея на град Съединение.

На малка площ  е събрана и подредена уникална музейна сбирка. В зала 1 са представени предмети от бита на голямоконарци и автентични носии. В зала 2 са изложени снимки, сред които изключително въздействаща е огромната снимка, която представя Клетвата на участниците в Съединението.

С интерес учениците изслушаха емоционалната беседа на г-жа Марияна Килимперова. Отразиха впечатленията си в Книгата на музея.

Сред експонатите за наша гордост е и картина на член на клуба – Ангел Паликрушев.

Бяхме заредени с гордост, че сме потомци на населението на Съединение и благодарни на всички дарители, съхранили българския дух.

18.02.2019-ДОБРА ПОСТЪПКА

Петокласник от СУ „Христо Ботев“-град Съединение намери изгубен портфейл със 100 лева и го върна на притежателя му. За благородното си дело Янко Ангелов получи поздравление от класа си – V Б и даде интервю на журналистите от Клуб „Училищни медии“, в което разказа за добрата си постъпка. Интервюто е публикувано в сайта на клуба.

На изгубената вещ момчето се натъкнало на ул. ”Васил Левски”. Придружавайки в инвалидна количка свой приятел в неравностойно положение,  забелязал на уличното платно портфейл.

От документите в него децата научили, че негов притежател е жител на града ни и отишли до дома му, за да му го предадат. В портфейла имало банкнота от 100 лева , шофьорска книжка, лична карта, карта за банкомат и други документи. Мъжът бил впечатлен от честната постъпка и дал на децата по 20 лева.

Браво!

Водещ: Ангел Паликрушев-VII a клас

Фотограф: Цветелина Валенцова-VII б клас

Клуб „Училищни медии“ с ръководител г-жа Генка Дребчева

14.02.2019-ПОЗДРАВ ЗА ПРАЗНИКА!

На днешния двоен празник -Трифон Зарезан и Свети Валентин, в голямото междучасие младите ни журналисти проведоха първото си информационно и музикално радиопредаване. Техен специален гост беше г-жа Таня Балканска, която поздрави учители и ученици със свое авторско стихотворение. Седмокласниците са участници в клуб „Училищни медии“ с ръководител г-жа Генка Дребчева.