„Музикална плетеница“

2023/2024

12.06.2024 – УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ

Учене чрез преживяване, чрез реални житейски ситуации, чрез срещи с интересни хора и съвместна задълбочена работа – така минаха заниманията на групите за извънкласни занимания в СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение. С благодарност към отговорността и инициативността им, днес техните ръководители подариха на учениците си импровизирано тържество, подправено с вкуса на тематичните торти и доброто настроение, с мили думи и искрени усмивки, с благодарствени грамоти и с пожелания за весело лято.

Благодарности към всички, които бяха съпричастни към нашите дейности, които ни подкрепиха и се радваха на нашите малки победи в битката със скуката на сухото теоретично знание!

Нека математиката да е забавна, нека обичаме природата, нека пеем и спортуваме, да пишем за България, да снимаме и рекламираме нейната красота и да сме – България! Снимки тук.

Учениците от групите за извънкласни дейности:

„България, това сме ние“ с ръководител Дора Кошева;

„Млад PR, фотограф и журналист“ с ръководител Генка Дребчева;

„Математиката- лесна и интересна- с ръководител Борислава Енчева;

„Музикална плетеница“- с ръководител Петя Арабаджийска;

„Екология и здраве“ – с ръководител Николай Югов

И Клуб по футбол по НП “Заедно в изкуствата и в спорта“ с ръководител Костадин Апостолов

200 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА „РИБЕН БУКВАР“

В НАЧАЛОТО БЕ……
„РИБНИЯТ БУКВАР НА ПЕТЪР БЕРОН- 200 ГОДИНИ ОТ НАПИСВАНЕТО МУ”
Искони бѣ слово и слово бѣ оу бога и богъ бѣ слово (Йоан 1:1). Първите записани думи на славянски, излезли под перото на Константин-Кирил.
В началото бе словото…
С него започва истинският път на нашата изстрадала родина.
Защо България в своята национална история успява да запази езика и идентичността си при три царства, когато всъщност на два пъти изчезва от картата на Европа и то за столетия наред?
Така е, защото България никога не загива като средище на Духа, тя остава вечна, както е вечно нейното писмено слово. А за да го имаме и пребъдваме, най-напред заслугата е на светите братя Кирил и Методий, сътворили една свещена азбука – глаголицата – гениално филологическо постижение, чрез което българите поемат пътя към Вярата и Просвещението. Исторически момент, който определя бъднините на славяните и ги превръща от езичници в равностойни строители на духовния живот на християнска Европа.
Защото писменото слово е най-силното оръжие, то надживява вековете, както пергаментът и камъкът надживяват меча и желязото. Царете губят златните си корони, градовете губят материалното си великолепие и се покриват със забрава, но “словото – казва св. Григорий Богослов – с камък се не убива.“
В началото…. Преди години, имаме нужда и от други свети хора като Паисий и Петко Славейков, като Христо Ботев и Добри Чинтулов, които да запишат словото, да предадат мъдростта си на поколенията. И в тази безкрайно редица, която винаги се допълва с нови значими имена, някак срамежливо наднича името на Петър Берон и неговият Буквар- първият, началото на учебници, граматики, буквари, христоматии..
Преди 200 години Петър Берон създава Рибния буквар.
А днес, ние искаме да напомним, да отбележим и да се преклоним в навечерието на 24.05.- Празникът на славянската писменост и българската култура, пред неговото дело. Защото преди 200 години Берон съставил буквара, за да даде на българските деца познания на простонароден говорим майчин език и с това изпреварва с десетина години учебниците на други възрожденци и народни будители.
Епохално дело, всеотдаен патриотизъм, далновидност и щедрост. Това е Петър Берон!
На 16.05.2024 г. в СУ „Христо Ботев“ се проведе спортен празник, чийто патрон бе Петър Берон и неговият Буквар -по повод 200 години от създаването на „Буквар с различни поучения“. Скъпи гости на нашето тържество, с което открихме спортния празник, бяха активни общественици и образователни деятели. На г-н Кръстю Манчев-Председател на Общински комитет „Васил Левски“ учениците изработиха специална символична грамота за приноса му към образователното и възпитателното дело в нашата община и на г-жа Станка Чушкова – Стоицова – Председател на ОС, гр. Съединение, за отзивчивостта и съпричастността към изявите на учениците от СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение.
Учениците от групите за извънкласни дейности:
„България, това сме ние“ с ръководител Дора Кошева;
„Млад PR, фотограф и журналист“ с ръководител Генка Дребчева;
„Математиката- лесна и интересна- с ръководител Борислава Енчева;
„Музикална плетеница“- с ръководител Петя Арабаджийска;
„Екология и здраве“ – с ръководител Николай Югов
И Клуб по футбол по НП “Заедно в изкуствата и в спорта“ с ръководител Костадин Апостолов,
подготвиха с ентусиазъм материали, информационен кът, брошури, грамоти, сценарии, тържество и спортни игри, свързани с личността и делото на д-р П. Берон, за да спазят неговия мъдър съвет:
„Заедно, помагайки си да учим, заедно да спортуваме, заедно да се радваме на нашите малки победи“.
Благодарности на всички /учители, ученици, гости/, които станаха съпричастни на нашето вълнение и споделиха нашия ентусиазъм! Снимки тук.

2022/2023

КЛУБ „Музикална плетеница“ в 2 клас с ръководител г-жа Петя Арабаджийска стартира през 2022/2023 година.

Дейностите в клуба целят да  продължи изграждането на музикалната култура на учениците и да се създадат условия за разгръщането на личностните им заложби и интереси при равен достъп до емоционално и комуникативно развитие и обучение.Затвърждаване и надграждане на придобитите знания и умения по предмета Музика в творческа среда , провокиране на логическото и творческо мислене на учениците, повишаване на мотивацията на учениците, изявата и  личностното им развитие .