„Музикална плетеница“

2022/2023

КЛУБ „Музикална плетеница“ в 2 клас с ръководител г-жа Петя Арабаджийска стартира през 2022/2023 година.

Дейностите в клуба целят да  продължи изграждането на музикалната култура на учениците и да се създадат условия за разгръщането на личностните им заложби и интереси при равен достъп до емоционално и комуникативно развитие и обучение.Затвърждаване и надграждане на придобитите знания и умения по предмета Музика в творческа среда , провокиране на логическото и творческо мислене на учениците, повишаване на мотивацията на учениците, изявата и  личностното им развитие .