„Горди сме потомци на Велики Българи!

КЛУБ „ГОРДИ СМЕ ПОТОМЦИ НА ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ“

През месец Февруари 2019 год. стартираха заниманията по интереси в Клуб „Горди сме потомци на велики българи“ с ученици от 4 клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение с ръководител Г-жа Маша Енчева – Старши учител в начален етап.

Основната цел на клуба е утвърждаване на национално-патриотичните ценности и идеали сред учениците и съхраняване на българската идентичност и облик в Европейския съюз. Клуба ще поддържа и развива интереса на децата към българската история, литература и култура, както и към социалните дейности и спорта. Целите, които си поставя клуба е да работи за съхраняване националната идентичност, историята и културните достижения на българското общество и привнесе в новото време възрожденските идеи .Той ще работи в тясно сътрудничество с Общинските комитети “Васил Левски” в населеното място и институции на територията на Община Съединение.

Клуб “Горди сме потомци на велики българи” е поле за извънкласно общуване на децата от различни етноси и посредством развитието на общи интереси и чрез съвместни дейности цели също интеграцията на децата от турскоезични и ромски семейства и приобщаването им към българските национални ценности.

Клуб “Горди сме потомци на велики българи” се създава, за да се припомни българските традиции и българската история сред младежта, и да се подобри работата в екип, да се събуди инициативността на младите хора да развиват познанията си за рода, историята и паметта българска.

В клуба към СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение се осъществяват различни дейности, свързани с историята на града и

на страната, но и учениците се опознават самите себе си като българи и родолюбци.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ :

Целите и задачите на Клуб “Горди сме потомци на велики българи” са с възпитателен, образователен, социален, спортен и родолюбив характер, а именно:

1. Изучаване на делото и заветите на Христо Ботев, Васил Левски и дейците на Българското Възраждане, Националното Освобождение и защитата на Отечеството.

2. Организиране и участие в театрални спектакли, музикални прояви, литературни кръжоци и конкурси с историческа и национално-патриотична тематика.

3. Постоянна грижа и патронаж на паметници, барелефи и почетни знаци на героите, паднали за Освобождението и защитата на Родината, и на духовните водачи на българския народ.

4. Украсяване с венци и цветя на паметниците на героите и на духовните водачи и организиране на почетен караул пред тях.

5. Организиране на военни игри, участия в учебни стрелби под патронажа на подразделения на Българската армия и строева подготовка.

6. Организиране на походи и спортни състезания, свързани с историята на България.

7. Участие в местни празници и тържества.

8. Подпомагане на възрастни, самотни хора и на пострадали от бедствия.

9. Грижа за околната среда, за животните и за чистотата на населеното място.

10. Дейности, свързани с превенция на общественото здраве; противодействие на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотици.

 

 

28.02.2019-ПОСЕЩЕНИЕ В МУЗЕЯ НА ГРАДА

Клуб „Горди сме потомци на Велики Българи“, с ръководител г-жа Маша Енчева посетиха музейната сбирка на град Съединение. Г-жа Марияна Килимперова изнесе беседа на учениците за живота, бита и традициите на съгражданите ни в миналото. Учениците научиха интересни факти и събития и останаха очаровани от богатия фонд на музея.