„България, това сме ние“

2023/2024

КЛУБ „БЪЛГАРИЯ, ТОВА СМЕ НИЕ“  с ученици от 7 и  ръководител Дора Кошева

Тематична подобласт: Интеркултурна комуникация

Общо представяне на дейността на клуба:

Правилно, паралелно установяване и съпоставяне на мястото на България в Европа и света. Практическа, издирвателска дейност върху различни източници. Формиране на положителна мотивация и любов към нашата родина. Конкретизиране на изводи за мястото на България сред другите в света. С помощта на задачи задълбочават и прилагат знанията, развиват творческото мислене, установяват синхронност между знания и факти, правят изводи. Чрез забавни задачи и използване на различни документи, се цели да се развие интерес към миналото, патриотично мислене и конкретизиране на знания.

3 МАРТ-НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ!

По повод 146 години от Освобождението на България оформен е информационен кът със снимки и табла о от клуб „България, това сме ние“. Снимки тук.

Тематичен информационен кът от клуб „България,това сме ние!“ беше подреден в централната сграда на училището.
Снимки тук.


2022/2023

КЛУБ „БЪЛГАРИЯ, ТОВА СМЕ НИЕ“  с ученици от 7 и 9 клас и ръководител Дора Кошева стартира през 2022/2023 година.

Общо представяне на дейността на клуба: Учениците търсят и откриват информация по зададени теми

19.02.2023-ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА НА ЛЕВСКИ!

В СУ „Христо Ботев“  на третия етаж учениците от клуб “България,това сме ние“ подреди кът, посветен на Васил Левски.

Прекланяме се  пред неговата личност, личност, която винаги ще носим в себе си  като част от нашата  история, настояще, бъдеще!

17.01.2023г.-  НАПИСАНОТО ОСТАВА…

      На 17.01. 2023 г. в СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение, се проведе среща между участниците в клубовете за извънкласна дейност  „В света  на медиите” /ръководител Генка Дребчева/  и „България, това сме ние“ /ръководител Дора Кошева/   с господин Кръстьо Манчев. Преди отбелязването на 150- годишнината от обесването на Апостола на българската свобода, учениците бяха запленени от интригуващите слова на дългогодишния учител, активен общественик и Председател на Общински комитет „Левски“ в град Съединение, „живата книга“ за  делото на Васил Левски- Кръстьо Манчев. Обаянието на неговата отдаденост за  съхраняването на паметта на българина към  личността  на Левски   е заразителна. Не само негов поклонник, но и човек, който живее пълноценно  и искрено обича историята ни, Родината и родния си град. Кр. Манчев показа на учениците  уникални вещи, снимки и книги, които могат да намерят своето място единствено в музеите. Учениците   в продължение на един час слушаха  неговите думи, които извираха от сърцето му. Книгите му за голямоконарци и за Левски, много значки, изработени по различни поводи, тефтерчето на Дякона с факсимилета на оригиналните страници; златният медал,  книгата на Мерсия Макдермот с посвещение от нея  с дата 25.03.1985 г и нейното писмо до г- н Манчев от 07.12.1981  г. И още много неща, които той с педантично старание е съхранил и подредил в дома си, са наистина една достойна за уважение история на човек, които се е посветил на своята идея да държи жив огъня на родолюбието и да работи  в полза на хората. Един достоен наследник на Левски и на неговия завет-  „Дела трябват, а не думи“.

Г- н Манчев е бил винаги ангажиран с проблемите на обществото. Още като млад учител започва да пише материали за вестници. Диктува по телефона в селската поща на дежурен в редакцията на вестника статиите си. Бавно, трудно.  Трупа опит и в тази сфера. Кратки, но важни съобщения за интересни моменти от живота на обикновените хора, от дейността на читалищата.  И продължава до днес. Вече няколко десетилетия. Пази изрезки от всичките си публикации. Показа на учениците само последните – от 2022 година. “Прочетох отново 26 трогателни писма“, „Няма ги вече някогашните кошничари“, „Работихме всеотдайно с учениците /Г-н Манчев още пази учителските си бележници и тетрадката , в която е изчислил /без помощта на „Школо“/ , успеха на класа си през 1964/1965 г. и една от най-вълнуващите статии- „Написаното остава“ . Запазил е всички писма, които е получавал от младежките си години до днес. С различни марки, от различни населени места, от различни периоди, от казармата,…/когато няма марки , а пише ВП, т.е. Военна поща/. Всички писма- много трогателни  и сърдечни! Носещи едно топло човешко отношение, едно неповторимо, искрено и чисто общуване, което днес трудно можем да усетим. Чрез съобщенията, лайковете, емотиконите, чрез телефон и камера  казваме много неща, правим го бързо, понякога на някакъв странен език, но нещо липсва…

Хубаво е, че г- н Манчев ни го припомни. Живото слово, истинското общуване, искреното възхищение от Левски, труд и работа в полза на хората. Изключителна памет за факти и събития, задълбочено познаване на живота и дейността на Апостола, проучване за посещенията му в град Съединение и десетилетия труд да популяризира това  и да пробуди гордост , че сме негови потомци. И  желание да се доближим  до светлия му образ и да следваме примера му. Защото „Времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме“.

В края на срещата учениците поднесоха своя скромен подарък , който без съмнение ще стане още един ценен експонат в личния архив  на г-н Манчев- стихотворение, написано  от  Ангел Адърски от 5.б клас, с което той ще се представи на конкурса за творби, посветени на Левски, който е една от инициативите  по повод предстоящото отбелязване на 150 години от смъртта на Левски.