„Аз и светът около мен“

2019/2020

12.06.2020г.-ПРОЕКТИ НА 3 КЛАС

Учениците от 3 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение –участници в Клуб „Аз и светът около мен“ с ръководител г-жа Николинка Генчева, изготвиха много и разнообразни проекти, с които затвърдиха знанията си през годината. Браво, деца!

17.04.2020г.-ПРОЕКТИ ЗА ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА НА 3 КЛАС

През изминалата седмица учениците от 3 клас на  СУ „Христо Ботев“-град Съединение  от клуб „Аз и светът около мен“ с ръководител г-жа  Николинка Генчева изработиха проекти за Слънчевата система и Земята по повод предстоящия Ден на Земята. Работейки от вкъщи, децата рисуваха и научиха за планетите и за кръговратите в природата.

Браво!

24.02.2020г.-ПРОЕКТИ ЗА ЗЕМЯТА В 3 КЛАС

На 24.02.2020г.  учениците от клуб  „Аз и светът около мен“ от 3 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с ръководител г-жа Николинка Генчева изработиха и изложиха проекти за устройството на Земята. Клубът продължава за втора поредна година да играе важна роля в обогатяване на знанията на децата за природата и за планетата ни.
2018/2019

06.06.2019г.- ПРОЕКТИ НА ВТОРОКЛАСНИЦИ!

Учениците от втори клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение, участващи в Клуб „Аз и светът около мен“ с ръководител г-жа Николинка Генчева, представиха изложба на свои проекти по  различни теми. Също така отвориха вратите на своя клуб за гости. Учениците с удоволствие презентираха на учителите, които присъстваха, работите си.

09.04.2019г.-ПЛАНИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Учениците от  клуб „Аз и светът около мен“ имаха практическо занятие за планините в  България. Клубът е сформиран през втори срок на учебната 2018/2019 година  с ученици от втори клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение и с ръководител г-жа Николинка Генчева.

Планините в България са изключително разнообразни. Ако им липсва нещо, то това са само “космическите” височини и вечните снегове и ледове. Малки и големи, голи и обрасли, заоблени и стръмни, ниски и високи, скалисти и откровено алпийски – всички те са достъпни през 4-те годишни сезона и предоставят неограничени възможности за отдих, спорт и туризъм.