Химия и опазване на околната среда

Уроците с предоставени и разработени от г-жа Стефанка Христакиева с помощта на г-н Пенко Рисков

X клас

(За да разглеждате уроците, трябва да имате инсталиран обикновен player за гледане на видео. При кликване върху връзката на урока-посочете място на Вашия компютър, където желаете да го запишете, след което може да го изгледате)
Старт

Урок 1 – Скорост на химичните процеси

Урок 2 – Закон за действие на масите на Гулдберг и Вааге

Урок 3 – Химично равновесие

Урок 4 – Фактори, които влияят на химичното равновесие

Урок 5-Разтвори на електролити

Урок 6- Силни и слаби електролити

Урок 7-Реакции между водни разтвори на електролити

Край