Д.Недялкова

12 ИТ  CSS

„Създаване на онлайн тестове“– вътрешно квалификационно обучение 10.2020г.

„Внимание в час“ – интернет сайт- курсов проект по обучение „Внимание, дисциплина и мотивация в час“

„Дигитална и медийна грамотност“ (презентация в „Учител-будител в дигиталната епоха 2016)

Една ябълка на ден държи доктора далеч от мен (презентация)

Интернет – заплахи много, а помощ? (презентация с покадрово анимиране)

Покадрово анимиране тук  Презентация1 и Презентация 2 , 

Международен ден за безопасен интернет, Ден на розовата фланелка, Урок по БДП

Десет мита за „страшния“ Интернет – Наръчник за родители на петокласници (презентация)

СУ „Христо Ботев“- град Съединение (презентация2013 представяне на училището) (презентация2016)   (презентация 2018)

Дискусия „Ефективни техники за работа и комуникация с родители“ (презентация вътрешноквалификационно обучение)

„Let’s Learn more About The United Kingdom“ – презентации за открит урок по Английски език 2014/2015

Презентация за участието на ученици от етнически малцинства в училищния живот на СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Презентацията е предназначена за популяризиране  в Националната седмица 24-28 октомври 2016г. на работата и дейностите на СУ „Христо Ботев“ с деца и ученици от уязвими групи. тук

УПРАЖНЕНИЯ В Learning Apps

5 клас – Видеа уроци

8 клас – Социални мрежи 1, Социални мрежи 2, Символи за търсене на информация, История на компютърната техника, Съвременни операционни системи Инсталиране и деинсталиране на приложни програми, 5

9 класСуперкомпютри, Суперкомпютри 2, Системи за глобално позициониране , Видове компютърни мрежи, Видове топологии КМ, Основни комуникационни устройства и съобщителни среди, Видове адреси, 8

11 клас Excel: Функции в Excel-1 „Стани богат“Вярно или Грешно, Семантика на функциите, Синтаксис на функции, Познай коя е функцията – „Бесеница“ , 6, 

11 клас Информационни системи: Етапи 6-4, Основни компоненти на ИС, Изисквания към ИС, Внедряване на ИС, 5

11 клас Access: Основни обекти, Видове заявки

11 клас „Мултимедия“:  Цифровизиране на аудио-визуална информация 1 част, Основи на цифровизацията на звука 1 част,  Файлови формати за звук и изображение,   Видове изображения , Цветови схеми 1,    Цветови схеми 2,  Етапи на видеопродукцията,  Длъжности в екипа на видеопродукцията,  Видове видеопродукция,  Видове сценарии, Основни понятия видео монтаж, 1

GIMP

12 клас „Уеб дизайн“Планиране на уеб сайт 1 , Планиране на уеб сайт 2 (видове хостинг, характеристики) , Проектиране на уеб страница 1, Проектиране на уеб страница 2, Цветови схеми 1, Цветови схеми 2, Цветови схеми 3, Езици за програмиране, Тестване на уебсайт, Видове уеб технологии, Принципи на управление на софтуерни проекти,  ,  Трислойна архитектура на CMS, Сигурност в уеб, Управление на съдържанието CMS, Атаки в уеб 1,    Компоненти на CMS,   

12 клас „Решаване на проблеми с ИКТ“Софтуерен проект и Модели, Фази в жизнен цикъл на продукта, Етапи на водопаден модел, Риск- екип, Методи и техники за решаване на проблемиВидове софтуери , Режими на работа на КС,    

Интелектуална собственост,

 

Видео клипове

11 клас в очакване на дигиталната Коледа GIMP 2022г.

Малките последователи на дигиталните будители  по „Равен достъп“ 2022г.

Конкурс за презентация „Историята на моето училище“ 2022г.

1 ноември 2022г. – 10 години в централна сграда 

Празничен 15-ти септември 2022!

Отново е 15 септември – ден празничен, „невписан в календара” 2022!

23 февруари 2022-Ден на розовата фланелка

8 февруари 2022-Международен ден за безопасен интернет

1 декември 2021-да преборим СПИН със знания

Не на наркотици, ПАВ, енергийни напитки и наргиле 2021

26 юни 2021 НЕ на наркотиците

Нашият училищен двор 2021

В тайния свят на Scratch 2021

24 май 2021-Празник на учителите

12 април 2021-Международен ден на авиацията

24 февруари 2021 – Приятели всеки ден!

16 ноември 2020-Заедно да бъдем по-добри!

ВИПУСК 2020!  ВИДЕО ТУК.

14 януари 2020- КУДИ в град Съединение

170 години БОТЕВ! 06.01.2018г.

165 години от рождението на Христо Ботев

СОУ „Христо Ботев“ – представяне

22 април – Денят на Земята

Учебната 2012/2013 година

Нашите шампиони!

Покана за първи учебен ден

В очакване на Коледа 2013

166 години от рождението на Христо Ботев

Зимна ваканция 2014

Заедно за по-добър Интернет 2014!

141 години от обесването на Васил Левски

3 март! Ден на национално самосъзнание!

20 март-Ден на франкофонията!

Ден на таланта!

Випуск 2015!

 

 

III клас КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

IV  клас КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

 

V клас  

V клас по „Архимед 2“ 2017

Здравни норми при работа с персонален компютър (презентация)

Историята на Windows (презентация). Видове компютри (презентация).

Преносими носители на информация.Запаметяващи устройства (презентация)

Организация на данни.Възможности за безплатно онлайн съхраняване на данни (презентация)

Интернет-въведение (презентация)

Сърфиране в Интернет (презентация)

VI клас  

Начален преговор (презентация) 2018г.

VI клас по „Архимед“ 2017г. (презентации)

Основни файлови формати за създаване и обработване на изображения (презентация 2018г.)

VI клас по старата програма:

Excel – Структура на ЕТ (презентация)

Excel – Форматиране на клетка в ЕТ (презентация)

Excel – Функции (презентация)

Excel – Функции (упражнение)

Word (упражнение)

Интегриране на дейности (презентация)

VII клас

VII по „Архимед“ 2018г. (презентации)

Начален преговор (презентация) по стара програма

Основни технически параметри на частите на компютърна система (презентация)
Защита на данните от компютърни вируси (презентация)
Компютърни мрежи-преговор с допълнение (презентация)
България-моята родина (презентация)

VIII клас

Начален преговор (презентация) по стара програма

VIII клас по „Булвест“ 2017

8 клас преговор

VIII клас по старата програма преди 2017г.:

Предназначение на архивиращите програми. Същност на компресиране и декомпресиране на данните. (pdf) (презентация)

Използване на архивиращи програми за архивиране на файл, група, от файлове и папки. Създаване на саморазархивиращ се архив от данни.(pdf)

Основни етапи в развитието на компютърната техника. Поколения компютри. Приносът на България (презентация)

Технически параметри на компютърна конфигурация (презентация)

Връзка между операционна система и технически параметри на компютърна система (презентация)

Системен и приложен софтуер. Търсене на файлове и папки по определени критерии. (презентация)

Правила за използване и инсталиране на периферни устройства (презентация)

Компютърни мрежи (презентация)

Елементи на локална мрежа (презентация)

Топология на локална мрежа (презентация)

Инсталиране и деинсталиране на приложни програми (презентация)

Организация на достъп до ресурсите на мрежата. Използване на мрежови принтер. Обмяна на файлове в локална мрежа (презентация)

Структура, организация и правила за поведение в Интернет (презентация)

Адресите в Интернет (презентация)

Протоколите в Интернет (презентация)

Услугите в Интернет (презентация)

Принципи и основни начини за защита на компютърната мрежа от неоторизиран външен достъп. (презентация)

Използване на специализирани програми за получаване и изпращане на файлове в Интернет.(презентация)

Основни фази в разработка на интернет сайт със статично съдържание. (презентация) 

Избор на редактор за създаване на интернет сайт (презентация)

Публикуване на интернет сайт. (pdf) (презентация)

Групов проект – Основни етапи, документация, защита.(презентация)

Интегриран документ, OLE, дипляна, брошура (pdf)

 

IX клас  

Начален преговор (презентация) 2018г.

IX клас ИТ (ООП) и (РП/УО-А) по „Булвест 2000“ 2018г.

 

IX клас по старата програма:

IX Информатика

Информация. Единици за измерване(pdf). (презентация)

Модели и моделиране. Данни и кодиране. (презентация) 

Модели и моделиране(pdf). Данни. Кодиране(pdf). 

Д Данни и кодиране

Бройни системи (презентация) . 

Бройни системи (презентация 2018)

Компютърни системи (презентация)

Компютърни системи. История на компютърната техника (презентация)

Принципно устройство на компютъра (презентация)

Компоненти и характеристики на стандартна компютърна конфигурация (презентация)

Същност, функции и компоненти на операционна система (презентация)

Операционна система с команден интерфейс. Команди в MS DOS (презентация)

Команди в MS DOS

Операционна система с графичен интерфейс (презентация)

Работа с файлове и папки в Windows (презентация)

Видове алгоритми. Начини за описание. (презентация)

Езици за програмиране. Общи сведения за С++, думи на езика, синтаксис и семантика, величини и коментари, структура на програма, първа програма на С++ (презентация)

С++Типове данни. константи, променливи, изрази. Оператори за вход, изход. (презентация)

С++Разклонени алгоритми. Оператори If, Switch, Break. (презентация)

С++ Циклични алгоритми. Оператори For, While, Do (презентация)

С++ Масив, символен низ, структура (презентация)

IX Интернет 

Интернет-история и същност. Видове интернет връзки.(pdf)

Технически, програмни и организационни изисквания за достъп до Интернет чрез компютърните мрежи (презентация)

Видове компютърни мрежи.(pdf), (презентация)

Локални компютърни мрежи.(pdf), (презентация)

Световна компютърна мрежа WWW.(pdf) (презентация)

Създаване и организация на Favorites в Internet Explorer. History.(pdf)

Адреси в Интернет. Видове сайтове. (презентация)

Средства за търсене на информация в Интернет (презентация)

Търсачката Google (презентация)

Принципи на електронна поща (презентация)

Електронни медии и списания (презентация)

Понятие за Spam (презентация)

Netiquette. Етикет в електронната поща (презентация)

IX Информационни технологии

Начален преговор (презентация) по стара програма

Упражнения компютърна текстообработка (pdf)

Упражнения електронни таблици (pdf)

X клас   

Х клас НВО-ДК

X клас ИТ (ООП) и (РП/УП-А) по „Булвест 2000“ 2019г.

X клас Информационни технологии

Начален преговор ИТ (презентация)

Въведение в БД (презентация)

Етапи в разработване на БД (презентация)

Създаване на таблици в БД (презентация)

Авторско право (презентация)

Киберпрестъпления и безопасност в Интернет (презентация)

Конвертиране на клип в подходящ формат (презентация)

Х клас Интернет

Начален преговор Интернет (презентация)

Интернет сайт за мен, създаден само с HTML тагове

Интернет сайт за мен, създаден с Google sites

Новинарски групи (презентация)

Електронна поща Outlook (план в Word)

Покупка на стоки и услуги онлайн. Основни правила за опазване на личните данни. (презентация)

Криптиране на електронна поща. Електронно банкиране. (презентация)

Безопасен Интернет (презентация)

Вирусите в Интернет (pdf)

Антивирусен софтуер, онлайн сканиране.(pdf)

Защита на компютърната система от зловредни програми (презентация)

Същност и предназначение на езика HTML (презентация)

Цветове и текст в HTML (презентация)

Списъци в HTML (презентация)

Хипервръзки в HTML (презентация)

Картинки в HTML (презентация)

Хоризонтални линии в HTML (презентация)

Формуляри в HTML (презентация)

Таблици в HTML (презентация)

Метатагове в HTML (презентация)

Статичен и динамичен сайт. Основни понятия (презентация)

Публикуване, популяризиране и реклама на сайт (презентация)

Основни фази в разработването на интернет сайт. Планиране, проектиране и поддръжка на сайта (презентация)

Използване на редактор за създаване на интернет сайт (презентация)

Дизайн на уеб сайт – общи настройки (презентация)

Контролен списък за оформяне и усъвършенстване на уеб сайт (презентация) 

XI клас   

XI клас Информационни технологии ЗИП

Кодова таблица на PC. Клавиатура. Данни. (презентация)

BIOS. Периферни устройства (.docx)

Памет (.docx) (презентация)

Инсталиране на потребителски софтуер (презентация)

Специализирани средства в текстообработката (презентация)

Вмъкване и форматиране на обекти в документ (презентация)

Вмъкване и форматиране на препратки под ред и в края на раздел (презентация)

Свързване и вграждане. Обмен с ЕТ и БД (презентация)

Компютърна текстообработка (упражнение)

Excel (презентация)

Формули и функции в Excel (презентация)

Електронни таблици – обобщение (презентация)

База данни. СУБД. Основни понятия (презентация)

Презентации – slides и cloud-базирани (презентация)

Упражнения върху Word, Excel, Интегриране на дейности

XI КГ

Същност и предназначение, редактори за компютърна графика (презентация)

Планове на уроци Photoshop (doc, pdf)

XII клас

Начален преговор (презентация)

Същност и предназначение на компютърната графика (презентация)

Ръководство за работа с Corel Draw (doc)

Планове на уроци Corel Draw (doc)

Самостоятелно изучаване на непознат софтуер (презентация)

Обмен на данни между различни приложни програми (презентация)
ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ, СЪЗДАДЕНИ ЧРЕЗ MICROSOFT OFFICE В WEB СТРАНИЦИ и в различни файлови формати

Макроси (презентация)

Използване на мултимедийни продукти (презентация)

Интегрирани проекти. Предпечатна подготовка

Интегриран проект – Кулинарен вестник

Автор на уроците: Даниела Недялкова