Б. Енчева

180 ГОДИНИ ОБРАЗОВАТЕЛНО ДЕЛО В ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ!

Видеоклип, проследяващ историята на образователното дело в град Съединение от далечно минало до днес. Автор на видеоклипа: г-жа Борислава Енчева-учител по Математика и ИТ, със съдействието на г-н Стоян Енчев-старши възпитател в СУ „Христо Ботев“.

14 март 2021г. -Международен ден на числото ПИ (презентация)

V ИТ Създаване и съхраняване на кратка презентация, съдържаща текст и изображения (презентация)

IX ИТ (ООП)

Сортиране на данни в електронна таблица  (презентация)

Филтриране на данни в електронна таблица  (презентация)

Валидиране на данни в електронна таблица  (презентация)

IX ИНТЕРНЕТ  Електронна поща (презентация)

                           Нет-етикет (презентация)

  Технически, програмни и организационни изисквания за достъп до Интернет чрез компютърната мрежа (презентация)

VIII  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Microsoft Publisher (презентация)

Операционна система MS DOS (презентация)

Информационни дейности и процеси (презентация)

IX ИТ                 Информационни технологии и компютърни системи (презентация)

X ИНТЕРНЕТ    Компютърни вируси и защита от тях (презентация)

Компютърни вируси. Видове (презентация)

Антивирусен софтуер (презентация)

Видове Интернет електронен бизнес и електронна търговия (презентация)

                           Основни фази в разработката на интернет сайт със статично съдържание (презентация)

                           Разработване на уеб-сайт. Основни етапи (презентация)

                           Търсене на информация в Интернет (презентация)

XI ИТ                 BIOS (презентация)

                           Памет. Видове памет (презентация)

                           Периферни устройства (презентация)

Автор на уроците:

Борислава Енчева

Всички презентации тук.

b.encheva@sou-saedinenie.com