ПУДООС

КЪМ СТРАНИЦАТА НА ПРОЕКТА ПУДООС ТУК.

14.09.2023 г. – „ЕКО КЪТ ЗА УРОЦИ И ЗАБАВЛЕНИЕ НА ОТКРИТО“

СУ „Христо Ботев“ – град Съединение участва отново в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2023 год.“ на тема : „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ с  ЕКОЛОГИЧНО ПОЗНАВАТЕЛЕН ПРОЕКТ: „ЕКО КЪТ ЗА УРОЦИ И ЗАБАВЛЕНИЕ НА ОТКРИТО” в сградата на начален етап. Кампанията се организира за поредна година от МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  И ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Основната идея е да се съчетаят в едно красотата и хармонията на природата с училищното пространство, където учениците прекарват свободното си време.

Основни  цели на проекта са изграждане на еко-кът, включващ растения от различни видове; озеленяване на зоната за отдих и обучение на открито, в която се включват пейки, кошчета за боклук, хранилки и къщички за птици.

С реализирането на проекта, съчетавайки  многообразието и красотата на растителния свят с екстериора на училищното пространство, целим приобщаване на учениците към природната среда; тяхното екологично възпитание и положително отношение към природата; създаване на трайни навици за поддържане и грижа на училищния двор; изграждане на навици за разделно събиране на отпадъци.

За СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение това е втори спечелен проект по  НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ на тема : „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“, финансиран от МОСВ и ПУДООС, който беше изготвен и успешно реализиран със съдействието на г-жа Борислава Енчева – учител и родител. Изказваме благодарност и на г-н Стоица Дългърски за оказаното съдействие при сглобяване и монтиране на всички съоръжения.

Нека пазим природата чиста: днес, утре и всеки ден!

СУ „Христо Ботев“-град Съединение участва в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020 год.“ на тема : „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ с  ЕКОЛОГИЧНО ПОЗНАВАТЕЛЕН ПРОЕКТ: „НАШЕТО УЧИЛИЩЕ В ЗЕЛЕНИНА И ЦВЯТ”.Кампанията се организира за поредна година от МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  И ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

ПУДООС – проектът, който промени облика на нашето училище -видеоклип тук.

По проект на ПУДООС е обогатена и материално техническата база на училището-закупени са лаптоп и мултимедиен проектор, които ще бъдат използвани в учебната дейност тук.

20.10.2020г.-ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА ТЯХ …

Продължават грижите за растенията, засадени в двора на СУ „Христо Ботев“-град Съединение по проект на ПУДООС. Малки и големи се включват активно в поливането им.

В двора на училището е поставен и компостерът, закупен също по проект на ПУДООССъвременният градински компостер е едно доста удобно  и приятно решение на въпроса. Той е конструиран във вид сандък или голяма кутия (контейнер)  с вместимост 200-1000 литра. Готовият тор, произлязъл от компостер, е значително по-сипкав и трошлив от този, който се получава след гниене в яма. Този вид контейнери са надеждни и издръжливи. Така измислена, конструкцията дава възможност лесно да се запълват и изпразват. Гаранция за бързото преработване на отпадъците е  комбинацията между циркулация на въздуха и същевременно  съхраняване на топлината. По такъв начин за  кратък срок от органичните и растителни отпадъци получаваме чудесен тор.

15.10.2020-ЗЕЛЕНИНА И ЧИСТОТА…УЧИЛИЩЕН УЮТ!

Благодарение на кампанията „За чиста околна среда – 2020 година“  по проект на ПУДООС в двора на централната сграда на  СУ „Христо Ботев“-град Съединение  бяха монтирани кошчета за отпадъци. Така днес и занапред – любимото място за учебни занимания на открито, спорт и отдих в междучасията-ще бъде още по-чисто. Една от основните цели на проекта е формиране на екологично възпитание, изграждане на навици за събиране на отпадъци и пазене на чистота.

08.10.2020-КЪЩИЧКИ ЗА ПТИЦИ – ДОМ ЗА ПРИЯТЕЛИ

От незапомнени времена хората поставят къщички за птици, водени от желанието да направят нещо добро за природата и заради удовлетворението да видят къщичката обитавана. Веднъж заселена, къщичката носи радост за малки и големи, а пернатите ѝ обитатели стават част от семейството.

По проект на ПУДООС бяха закупени къщички за птички, които учениците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение поставиха с огромно желание на дърветата в училищния двор. Надяваме се скоро в тях да се заселят птички и да станат част от нашето голямо училищно семейство.

02.10.2020-ЗА РАСТЕНИЯТА С ЛЮБОВ

Зелен уют беше създаден в училищния двор на СУ „Христо Ботев“-град Съединение по проект на ПУДООС. Всички отговорно и мотивирано полагат грижи за растенията, за да бъде училищната среда приятно място за игри, спорт и отдих. Браво!

28.09.2020-„НАШЕТО УЧИЛИЩЕ В ЗЕЛЕНИНА И ЦВЯТ”

СУ „Христо Ботев“-град Съединение участва в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020 год.“ на тема : „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ с  ЕКОЛОГИЧНО ПОЗНАВАТЕЛЕН ПРОЕКТ: „НАШЕТО УЧИЛИЩЕ В ЗЕЛЕНИНА И ЦВЯТ”.Кампанията се организира за поредна година от МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  И ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

Основната идея е да се съчетаят в едно красотата и хармонията на природата с училищното пространство, където учениците прекарват свободното си време.

Основни  цели на проекта са изграждане на еко-кът, включващ декоративни растения от различни видове; озеленяване на зоната за отдих и обучение на открито, в която се включват пейки, кошчета за боклук, растителен лабиринт,  хранилки и къщички за птици.

В засаждането на различните растителни видове (дръвчета, зелени храсти, цъфтящи храсти) активно участие взеха учениците от V клас до XII клас, целия педагогически и непедагогически персонал в училището, както и родители с доброволен труд.

С реализирането на проекта, съчетавайки  многообразието и красотата на растителния свят с екстериора на училищното пространство, целим приобщаване на учениците към природната среда; тяхното екологично възпитание и положително отношение към природата; създаване на трайни навици за поддържане и грижа на парковото пространство и училищния двор; изграждане на навици за разделно събиране на отпадъци.