Проекти

 

В СУ ”Христо Ботев” град Съединение се обучават над  300 ученици.Училището е общинско, учениците ни са от град Съединение, с. Правище, с. Любен, с. Найден Герово, с. Голям Чардак, с. Малък Чардак, с. Царимир, с. Неделево, с. Драгомир, с. Церетелево.

Поради социално-битови, етно- културни и икономически причини част от учениците не посещават редовно учебните занятия. Доста от децата са от ромски произход.

Един от основните приоритети на  ръководството и учителите на училището е прибирането и задържането на учениците, както и създаване на подходяща среда за тях, като по този начин се цели социализация на децата, изграждане на мотивация, ангажираност и отговорност към учебния процес, приучаване към умения за работа в екип и приспособяване към конкурентната среда в обществото.

Приемането на Република България в Европейския съюз, наред с новите условия и отговорности, даде и нови възможности за развитие на индивидуалните и групови умения чрез използване на средства по различни програми.

Ръководството и колективът на СУ „Христо Ботев“ разработи и се включи в редица проекти-, всеки от които си има своя страница в сайта на училището.