След завършен VII клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ТУК.

СУ „ХРИСТО БОТЕВ“

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В

ПРОФИЛ  “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ” 

-Дневна форма на обучение

-5 години срок на обучение

Без интензивно изучаване на чужд език.

-Изучаване на два чужди езика: Първи чужд език-Френски език, Втори чужд език- Английски език,

-Профилиращи предмети: -Предприемачество и Информационни технологии

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

Точки от НВО БЕЛ (удвоени)

Точки от НВО МАТ (удвоени)

Точки от оценка ИТ в Свидетелство  за 7 клас

Точки от оценка Технологии и предприемачество в Свидетелство за 7 клас

РАБОТНО ВРЕМЕ 
НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

НА 13; 14; 17 ЮЛИ 2023 Г.

СУТРИН: 08:00 Ч. – 13:00 Ч.
СЛЕДОБЯД: 13:00 Ч. – 17:00 Ч.

В КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ № 2, ЕТ.2

Заявление за участие във втори етап на класиране zajavlenie_vtoro_klasirane.docx

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № РД-01-196/ 28.04.2023 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И
ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНA  ТУК.

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас  се осъществява по График на МОН

ЗАПОВЕД №РД-09-406/30.08.2022г.  на МОН за определяне на График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите
от националните външни оценявания в 4, 7, 10 клас

ЗАПОВЕД №РД-09-4061/30.08.2022г.  на МОН за определяне на График на дейностите по приемането на учениците в VIII  клас

Дипляна ПРИЕМ тук.