Прием

 

Заповядайте в Училището на Постигнатите цели и 

Качествено образование!

ПРИЕМ В СУ“ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ

Ще ви посрещнем с грижа и любов…

Ще ви изпратим с мъдрост, знания и опит…

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Вашето Бъдеще зависи от Настоящето!