Търгове

2016 година

Заповед №898/31.08.2016г. за приключване на търг за отдаване под наем на земеделски земи- училищна собственост

Created by Readiris, Copyright IRIS 2007

Created by Readiris, Copyright IRIS 2007

Заповед №830/19.08.2016г. за отдаване под наем на земеделски земи- училищна собственост

Created by Readiris, Copyright IRIS 2007

Created by Readiris, Copyright IRIS 2007
Заповед №90/15.10.2013г. за отдаване под наем на земеделски земи- училищна собственост