Архив Новини 2016/2017

КРАЙ НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА!

ВЕСЕЛА И ПОЛЗОТВОРНА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ!

СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ ОБЯВЯВА 4 /ЧЕТИРИ/ СВОБОДНИ МЕСТА В ПРОФИЛ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ, ФЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

Резултатите от първото класиране ще бъдат оповестени до 27 юни 2017 г. Учениците ще могат да проверят класирането си  в сайта на МОН https://priem.mon.bg

За паралелките с профил „Физическо възпитание и спорт“ списъци на класираните ученици са налични в училището с утвърден държавен план-прием по профила.

Списъците на класираните ученици по профили и специалности от професии ще бъдат предоставени на училището-център, където са подадени документите за участие в класирането.

Учениците, които не са класирани на първи етап, автоматично участват във втори етап на класиране. Класираните на първи етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 28 юни до 30 юни 2017 г., като подават следните документи:

  1. Заявление до директора
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища

Отпада необходимостта от представяне на удостоверение за преместване при записване.

Учениците, които желаят да участват във втори етап на класиране (класирани по второ или следващо желание на първи етап), подават заявление в училището, в което са класирани на първи етап. Образец на заявление за участие във втори етап на класиране се предоставя от училището, в което ученикът е приет на първи етап на класиране. В заявлението учениците не може да променят и пренареждат желанията си. Участниците във второ класиране запазват мястото си от първо класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Резултатите от втори етап на класиране ще бъдат оповестени до 4 юли 2017 г. Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране  начин.

Класираните на втори етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 5 юли до 7 юли 2017 г.

Незаетите места след записването на учениците от втори етап ще бъдат обявени в сайта на РУО на 10 юли 2017 г.

Резултатите от трети етап на класиране ще бъдат оповестени до 17 юли 2017 г. Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране начин.

Класираните на трети етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 18 юли до 19 юли 2017 г.

 

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 8 КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. тук

ПРИЕМ 2017/2018

16.06.2017-„УЧА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЛЕСНО И ЗАБАВНО“

На 16.06.2017г. се проведе заключителният урок на клуб “Уча Български език лесно и забавно“ с ръководител г-жа Стойна Симеонова – по проект “Твоят час“. В урока учениците показаха своите знания по Български език, придобити през учебната година по време на заниманията на клуба. Бяха поканени родители и колеги начални учители.

Поздравления!

16.06.2017 –StopCyberbullyingDay

За да е по-интересен, по-съвременен, а и по-ефективен,  и тази година акцента от кампанията за борба с тормоза в училище е върху кибертормоза,а периода на провеждане  е не само на 22.02.2017., а по-продължително:

– започва на 07.02.2017 г.      – международен ден за Безопасен Интернет (SaferInternetDay)

–  кулминира на 22.02.2017 г.  – международен ден на Розовата фланелка (PinkShirtDay)

– приключва на 16.06.2017 г.   – международен ден за Стоп на Кибертормоза (StopCyberbullyingDay)

Кибертормозът е донякъде познато явление.  Именно поради нарасналата честота и вредност, и необходимостта от нови и по-ефективни форми за борба с кибертормоза – той се поставя като фокус на тазгодишната кампания.

Учениците от шести клас изгледаха специално подготвена от г-жа Даниела Недялкова  презентация и дискутираха по проблема. А в часовете по ИТ изработиха презентации с правила по темата.

16.06.2017-„НИЕ СМЕ ТВОРЦИ, НИЕ СМЕ АРТИСТИ“  

На 16.06.2017г. в Областна администрация – Пловдив се проведе Регионален форум на учителите по музика, изобразително изкуство и хореография на тема „Педагогически решения за оптимизиране на учебната работа в часовете по изкуства”.  Зам. областният управител на обл. Пловдив г-жа Евелина Апостолова приветства участниците и гостите –          г-жа Галя Георгиева – гл.експерт в МОН и г-жа Соня Мелоян – началник отдел ОМДК  към РУО Пловдив. Организатор на събитието е г-жа Нели Спасова – ст.експерт по изкуства.

Петя Арабаджийска – старши учител по музика, представи работата си в  СУ „Христо Ботев”-град Съединение, с презентацията „Ние сме творци,ние сме артисти” – Използване на ударни инструменти в часовете по РП и ЗИП в V и VI клас. В края на работната среща г-жа Мелоян връчи грамоти  на отличилите се, със своите нови творчески подходи, учители.

Поздравления за отличната работа и представяне на г-жа Петя Арабаджийска!

09.06.2017 -ТЪРЖЕСТВО ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ТРЕТИ КЛАС

17.06.2017-ПРОЩАЛНА ВЕЧЕР НА ВИПУСК 2017-VIII КЛАС

16.06.2017-СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 8 КЛАС

На 16 чни 2017г. осмокласниците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с класен ръководител г-жа Галина Златева получиха своите свидетелства за завършено основно образование. Поздравления! Успехи и занапред!

16.06.2017- УЧАСТИЕ В ПРАЗНИКА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

На 16.06.2017 г. в град София се проведе Празник на приобщаващото образование. С него се сложи край на кампанията „Дни на приобщаването“- 2017 г. СУ „Христо Ботев“-град Съединение, в лицето на г-жа Галина Дингилева, беше отличено сред 6-те най-добри приобщаващи практики на Центъра за приобщаващо образование за 2017 година. На събитието присъстваха учители и ученици от цялата страна, много гости и приятели на приобщаването. Отличените учители получиха награди и грамоти от зам. министъра – г-ца Сачева.

Поздравления!

 

16.06.2017-ПРОЩАЛНА ВЕЧЕР НА ВИПУСК 2017-7 КЛАС

16.06.2017-VII КЛАС-ВИПУСК 2017 СЪС ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

На 16 юни 2017г. седмокласниците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с класни ръководители г-жа Чудомира Атанасова и г-жа Цветанка Къцова получиха своите Свидетелства за завършено основно образование. Учениците бяха поздравени от г-жа Кичукова-директор на училището. Випуск 2017- VII клас са първият випуск, който по новия ЗПУО завършва основно образование. Поздравления! Успех и в следващите етапи на вашето обучение!

14.06.2017-14.06.2017-КОНКУРС „ЛЪВСКИ СКОК“ В СЪЕДИНЕНИЕ

По повод 180-годишнина от рождението на Васил Левски в СУ „Христо Ботев“-град Съединение се проведе лекоатлетически конкурс „Лъвски скок“. В него взеха участие всички ученици от V до XI клас. Общинският комитет „Васил Левски“ отличи 20 ученици, постигнали най-добри резултати с предметни награди. Сред наградените има и членове на Клуб „Млади възрожденци“ към училището. Връчвайки наградите, г-н Кръстю Манчев-председател на Общински комитет „Васил Левски“-Съединение пожела на всички състезатели да съхраняват и помнят делото на Левски и никога да не забравят завета му „Дела трябват, а не думи“.

13.06.2017-ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА АРТ КЛУБ „ВЪЛШЕБСТВА“

На 13.06.2017 година в Градски парк се състоя заключителната изложба за тази учебна година на Арт клуб „Вълшебства“, сформиран по Проект „Твоят час“. Участниците в клуба, бяха ентусиазирани от публичната изява, а ръководителят на клуба за творчески занимания – г-жа Галина Дингилева отчете пред всички постигнатите резултати. Сред тях са усъвършенстване на творческите способности на учениците, повишаване на мотивацията им, научените нови техники и начини на себеизразяване и други.

Изложбата стана и повод за включването на присъстващите в благотворителна кауза.

На събитието присъстваха кметът на гр. Съединение – г-н Балкански, директорът на училището – г-жа Кичукова, зам.директорът – г-жа Тодорова, много учители, родители и гости.

До нови срещи в клуб „Вълшебства“!

10.06.2017-ТУРНИР ПО РИБОЛОВ

На 10.06.2017г. учениците от СУ „Христо Ботев“-град Съединение, които са в отбора на МПО, участваха в Турнир по риболов и получиха награди от Община Съединение! Специални благодарности на собственика на водоем „Скалар“-г-н Коцев,и спонсорите за проведеното мероприатие: г-н Доев и г-н Меретев!

09.06.2017-ДЕЙНОСТТА НА ЕКОЛОЗИТЕ ПРЕЗ ГОДИНАТА

На 9 юни 2017 год. г-жа Милена Семерджиева представи годишна презентация на клуб „Екология“, сформиран по проект „Твоят час“. В нея бяха показани реализираните цели и очаквани резултати от клуба. Пред Директора  на училището- г-жа Йорданка Кичукова и колеги – начални учители бяха представени всички дейности, осъществени в клуба. Малко по-късно еколозите засадиха две овощни дръвчета (вишни) в двора на училището.

Г-жа Семерджиева изказва огромна благодарност на учениците от клуба и всички, които по някакъв начин са подпомагали дейността им. Предстоят нови възможности през следващата година!

09.06.2017-ТЪРЖЕСТВО ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА II Б КЛАС

На 9 юни 2017г. се състоя тържеството за края на учебната година на II Б клас.

Учениците от класа с класен ръководител г-жа Маша Енчева   рецитираха стихотворения пред погледите на родители, учители, близки и гости. Отличниците получиха награди и грамоти.

Пожелаваме им весела и безгрижна ваканция!

08.06.2017- ДОВИЖДАНЕ, ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Четвъртокласниците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с класен ръководител г-жа Николинка Генчева и учител в ПИГ – г-жа Антоанета Митова отпразнуваха завършването на учебната година. На празника си те се веселиха, танцуваха, пяха и с тъга се разделиха с учителите си от начален етап. С книжки и грамоти бяха отличени най-успелите ученици, а всички получиха удостоверения за завършен начален етап на образование. Г-жа Бекирска поздрави от името на ръководството на училището учениците като им пожела много игри през ваканцията и да събират сили за новата учебна година, когато ще бъдат вече в централната сграда. Весела ваканция!

08.06.2017- ТЪРЖЕСТВО ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА II А КЛАС

На 8 юни 2017г. учениците от II А клас с класен ръководител г-жа Спаска Ненчева и учител в ПИГ г-жа Галина Дингилева получиха бележниците си за завършен клас,  а отличниците получиха и награди и грамоти. На тържеството учениците представиха стихотворения и песни пред родители,  близки и учители.

Весела ваканция!

08.06.2017- „С АРОМАТ НА БИЛКИ…“

Учениците от клуб „Екология“ с ръководител г–жа Милена  Семерджиева се запознаха с ползата от билките и усетиха аромата им с вкусен чай. По–късно почерпиха с него и учителите.

07.06.2017- ТЪРЖЕСТВО ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПЪРВИ КЛАС

Първокласниците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с класни ръководители г-жа Божанка Камарска, г-жа Стойна Симеонова и учител в ПИГ – г-н Иван Бахчеванов отпразнуваха завършването на учебната година. На празника си те показаха какво са научили през цялата година-казваха стихчета, пяха песнички, танцуваха, отговаряха на въпроси, съставяха кръстословици. Г-жа Кичукова- Директор на училището, връчи книжки и грамоти на отличниците, удостоверения за завършен първи клас и поздрави малчуганите с пожелание за много усмивки, игри през ваканцията и да събират сили за новата учебна година.  Браво, деца! Весела ваканция!

02.06.2017-МЛАДИТЕ НИ ВЪЗРОЖДЕНЦИ ПОЧИТАТ ГЕРОИТЕ

По случай 2 Юни учениците от клуб „Млади възрожденци“ с ръководител г-жа Маша Енчева поднесоха цветя пред паметните плочи на героите, Паметника на Недялка Шилева и Паметника на Съединението в гр. Съединение. Поздравления, мили деца!

2 юни 2017г. – „С БОТЕВ В СЪРЦЕТО“-ПРОЛЕТЕН СПОРТЕН ПРАЗНИК

На 2 юни се проведе спортен празник под надслов: „С Ботев в сърцето“. В турнирите по народна топка и волейбол надпреварата беше голяма, но всички бяха толерантни и показаха своя спортен състезателен дух. За всички класове имаше и награди. Специални поздравления получи и представителният отбор по футбол, който завоюва второ място във футболен турнир – „90 години ФК Атлетик“. Поздравления за всички, които днес се включиха в спортния празник!

2 юни 2017г. – ДЕН НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ!

Презентации и видеоклипове за 2 юни 2017г. тук.

Патронният празник на училището ни беше отбелязан със следните инициативи:
-Оформен кът в централната сграда на училището с книги на Христо Ботев, рисунки и табла.
-Тържествен литературно-музикален рецитал с участието на учениците от IX клас
-Спортен празник под надслов „С Ботев в сърцето“,
-Презентации и видеоклипове за 2 юни от учениците от VI и IX, които са публикувани в сайта на училището.
-Минута на мълчание и отдаване на почит и преклонение точно в 12 часа от Колектива на СУ „Христо Ботев“ .

01.06.2017-ЗАВЪРШВАНЕ НА ПГ

Децата от Подготвителна група в СУ „Христо Ботев“-град Съединение с класен ръководител г-жа Таня Лулкина отпразнуваха завършването на учебната година. На празника си те показаха какво са научили през цялата година-казваха стихчета, пяха песнички, разказваха за град Съединение и местните традиционни обичаи, за Васил Левски и Христо Ботев-патрон на нашето училище. Г-жа Кичукова- Директор на училището, поздрави малчуганите с пожелание за много усмивки, игри през ваканцията и да събират сили за есента, когато ще бъдат вече пораснали и първокласници.  Браво, деца! Весела ваканция!

1 юни -ДЕН НА ДЕТЕТО

По повод 1 юни – ден на детето, учениците от СУ „Христо Боев“-град Съединение изработиха в часовете по Изобразително изкуство с преподавател-вдъхновител г-жа Таня Балканска пъстри рисунки, оцветиха нестандартни обекти, изпъстриха подложки за саксии с различни нюанси. Изложбата е подредена във фоайето на първи етаж в централната сграда на училището. Поздравления! Честит празник, деца!

31 май 2017г.- ПИКНИК ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Учениците от ПИГ – начален етап и техните учители си  организираха пикник за последния учебен ден. Децата приготвиха вкусни сандвичи,  споделяха стихове и песни за ваканцията,  рисуваха рисунки и мечтаеха за предстоящите почивни дни!

Желаем им весела ваканция и много усмивки!

30.05.2017-“ДА СИ НАПРАВИМ ХЕРБАРИЙ“

Учениците от клуб „Екология“ с ръководител г–жа Милена Семерджиева, като истински еколози, се запознаха с представители на дървета, храсти и тревисти растения. Припомниха изученото по учебния предмет Човекът и природата , а по–късно направиха изложба от предварително направен хербарий.

30 май 2017г. – ДЕН НА „ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“

На 30 май 2017г. в СУ „Христо Ботев“-град Съединение се организира „Ден на отворените врати“. Специални гости бяха четвъртокласниците на НУ „Любен Каравелов“ с учител г-жа Радка Маринчешка и на СУ „Христо Ботев“ с учител г-жа Антоанета Митова. Учениците направиха панорамна разходка в централната сграда на училището и разгледаха просторните класни стаи, залата по Физическо възпитание и спорт, Залата за хранене, санитарните помещения и специално оборудваните кабинети по Музика, Изобразително изкуство, Готварство, Биология, Химия, компютърните кабинети. Учениците се запознаха и с г-жа Йорданка Кичукова-директор на училището, която ги приветства с „Добре дошли“, разказа им за нашето училище и показа как наблюдава и контролира училищния живот, чрез непрекъснатото видеонаблюдение. Бъдещите петокласници получиха и рекламни дипляни за предстоящия прием в пети клас през новата учебна 2017/2018 година. Пожелаваме на всички четвъртокласници успешно приключване на тази учебна година, весело и безгрижно лято! На есен ще ви очакваме с радост да бъдете част от голямото семейство на СУ „Христо Ботев“-град Съединение!

ПОКАНА

На 30 май 2017г. (вторник) с радост очакваме  всички родители и техните деца, които се интересуват от обучението в СУ „Христо Ботев“-град Съединение.

Влезте в училище и предайте на детето си един от най-важните уроци – да обичаш някого, значи да си отговорен за него.

Понякога и един ден е достатъчен за придобиване на представа за училището и методиката, която прилагаме, като се надяваме на 30 май да поставим едно слънчево начало на комуникация и да сме полезни с информация и преживяване.

През този ден ще се опитаме да отговорим на въпросите Ви и ще Ви дадем възможност да работите съвместно с педагозите.

Отглеждането на деца е знак за надежда. То показва, че Вие имате надежда за бъдещето и вярвате в ценностите, които им предавате. Когато избирате училище, Вие избирате бъдеще за своето дете. Направете всичко възможно с помощта на учителите и директора  на СУ „Христо Ботев“-град Съединение това бъдеще да бъде щастливо за Вашето дете!

Денят на отворените врати е част от европейска кампания за подкрепа на родителското присъствие в училище, инициирана от Европейската родителска асоциация и подкрепена от 19 европейски страни.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ЗА 24 МАЙ ДО ДИРЕКТОРА И КОЛЕКТИВА НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ – Г-Н АТАНАС БАЛКАНСКИ

ПРЕСТИЖНО ОТЛИЧИЕ ЗА НАШ УЧИТЕЛ

В навечерието на 24-ти май г-жа Галина Дингилева – учител в ПИГ в СУ „Христо Ботев“-град Съединение е отличена в Конкурса за приобщаващи практики в класната стая и е сред 6-те най-добри практики на Център за приобщаващо образование!
Поздравяваме я и и пожелаваме да бъде все така креативна, ентусиазирана и вдъхновяваща своите ученици! Браво!

23.05.2017- „НАЙ-ДОБРИТЕ УЧЕНИЦИ“

По случай 24 май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост СУ „Христо Ботев“-град Съединение се включи в предизвикателството на МКБППМН – конкурс „Най-добрият ученик“. Всички ученици заедно с класните си ръководители номинираха ученика от класа си, който да служи за пример на всички останали. На 23 май 2017г. Председателят на МКБППМН г-н Ангел Къцов- заместник-кмет на Община Съединение връчи грамоти и отличия на най-добрите ученици. Учениците получиха поздравления и от г-жа Йорданка Кичукова – директор на училището и от г–жа Галя Средева- секретар на МКБППМН.
Поздравления за всички най-добри ученици на СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Продължавайте да бъдете за пример и подражaние с вашето добро поведение, отличен успех, активно участие в училищни и извънкласни мероприятия, толерантно отношение към съучениците и уважителен респект към учителите! Браво!

18.05.2017-„БЪРЗИ, СМЕЛИ, СРЪЧНИ“

Много усмивки и страхотни преживявания донесе спортният празник на 18 май 2017г. за учениците в начален етап на СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Обединени от мотото на празника ,,Бързи, смели, сръчни“ в него взеха участие всички ученици от първи до четвърти клас. Бяха организирани щафетни игри между класовете и децата показаха отлични умения, носеха топка и дърпаха въже. Игрите бяха оспорвани и изпълнени с много вълнуващи моменти. Накрая имаше награди за победителите. С пожелание за нови срещи празникът беше закрит.

24 май 2017г. – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ!

Презентации и видеоклипове за 24 май 2017г. тук

24 май е Ден на българската просвета и култура и славянската писменост!
Ден-символ на българската духовност и на стремежа към знание чрез слово, наука и образование.
Ден, какъвто нямат другите народи по света.
Ден, който ни изпълва с национална гордост.
Ден на Българина – учителя, ученика, административния и помощен персонал, и училището като институция!
Ден, в който изказваме дълбока признателност и почит към великото дело на солунските просветители Св. Св. Кирил и Методий и на техните последователи.
Няма нищо по-красиво от високия дух и нищо по-силно от знанието! А знанието пребъдва през вековете благодарение на всички учители, просветители, дейци на културата, творци, които носят в себе си зрънцето светлина и нестихващия порив към съвършенство.
Честит празник!
По повод най-българския празник -24 май, в СУ „Христо Ботев”- град Съединение седмицата премина с провеждането на различни инициативи, обединени от надслов: „Език свещен на моите деди”.
Всеки ден в междучасието звучеше химнът на светите братя Кирил и Методий.
Наредена бе тематична изложба, посветена на празника от рисунки и книги.
Проведен бе конкурс за рецитатори. В него взеха участие ученици от пети и седми клас.
Ученици участваха и в останалите, обявени от Методическото обединение по езиково обучение конкурси- за презентация и съобщение-поздрав за празника. Предстои награждаване на победителите.
Учениците от IX и XI клас създадоха презентации и видеоклипове в профилираните часове по Информационни технологии, които са публикувани в сайта на училището.

20 май 2017г. – „СПОРТЪТ Е ЗДРАВЕ“

По повод 17-май Национален ден на спортиста на 20 май 2017г. (събота) на градския стадион в гр. Съединение се проведе „Детски футболен турнир 2017“. Турнирът бе открит от мажоретен състав на НЧ „Съединение 1875“, след което слово произнесе секретаря на Местната комисия за БППМН , Галя Средева – главен организатор на събитието и г-н Атанас Балкански – кмет на община Съединение, който пожела на младите надежди много успехи във футболното поприще. В турнира участие взеха отбори от СУ „Христо Ботев“, НУ „Любен Каравелов“ и сборен отбор от с. Правище. На финала на надпреварата г-н Атанас Балкански връчи на всеки отбор според класирането купа и футболна топки. Мероприятието е част от превантивната програма за борба с агресията в училище на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Честито на победителите!

16.05.2017-АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ НА ВИПУСК 2017

15.05.2017-ПОСЛЕДЕН ЗВЪНЕЦ ЗА ВИПУСК 2017!

На 15 май 2017г. СУ „Христо Ботев“-град Съединение изпрати още един випуск дванадесетокласници. По традиция се проведе тържествено изпращане на абитуриентите с класен ръководител г-жа Росица Етова. Сърдечни слова към тях отправиха г-жа Йорданка Кичукова – директор на училището и г-н Атанас Балкански- кмет на Община Съединение. Думи на благодарност към учителите поднесоха абитуриентите и родителите. На дванадесетокласниците беше посветена музикалната програма с изпълнения на песни и стихове. Поздравът, които най-много развълнува завършващите, бе песента „Клетва“ и моментът на прощаване с училищното знаме.
„На добър час“, абитуриенти на Випуск 2017!

„С ЛЮБОВ КЪМ КНИГИТЕ“

На 11 май 2017г. учениците от I-ви Б клас с ръководител г-жа Стойна Симеонова посетиха библиотеката в град Съединение при НЧ „Съединение 1875“. Целта на посещението беше да бъдат запознати бъдещите малки читатели с библиотеката и услугите в нея. Бяха запознати с правилата за ползване на библиотеката, разгледаха много интересни книжки и получиха подаръци. Децата бяха изключително щастливи и доволни от направената им разходка из библиотеката.

09.05.2017- „ТАБЕЛАТА ПОГЛЕДНИ И СЕ ЗАМИСЛИ!“

На 9 май 2017г. учениците от клуб “Екология“ с ръководител г-жа Милена Семерджиева старателно изработиха и поставиха табели в двора на училището, с които продължават инициативата за красиво и чисто училище. След това засадиха цветя в двора на училището. Браво!

10.05.2017-„ДА СИ СПОМНИМ ЗА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

На 10 май 2017г. учениците от VI б клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение посетиха НЧ „Съединение 1875“ по повод отбелязване на 120-годишнина от убийството на Алеко Константинов. Убийството на един български интелектуалец, политик, автор на едни от най-ярките комически произведения на българската литература. В детски отдел на библиотеката учениците изгледаха специално подготвена от г-жа Запрянка Тафрова презентация за живота и произведенията на Алеко Константинов. Г-жа Марияна Килимперова разказа интересни факти от живота на Щастливеца както и от неговото литературно творчество. Срещата беше интересна и много полезна.

09.05.2017- „ПЪСТРИ МОЗАЙКИ“

Участниците от арт клуб „Вълшебства“ по Проект „Твоят час“ изработиха пъстри мозайки от глина. Децата работиха по групи и за пореден път се увериха, че работата в екип е по-лесна и интересна. Браво на малките вълшебници!

09.05.2017-„ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ“

9 май- Денят не Европа, е ден, в който се провежда ученическо самоуправление в много български училища. По инициатива на Комисията за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование и съгласно Годишния план за работа в СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение, на 9 май се проведе Ден на самоуправлението.

В днешния ден младостта управлява СУ „Христо Ботев“”- така както „утре” ще го прави с държавата.

Преди започване на първия учебен час, г-жа Ваня Ликова-председател на Комисията ГЗЕИО, прочете кратка информация по радиоуредбата за същността на 9 май като Ден на Европа и Ден на самоуправлението в училище.

Всички ученици от V до XII клас, много съзнателно и отговорно се включиха в самоуправлението. Учебните часове се провеждаха от ученици, по коридорите дежуряха ученици, изпълняващи задълженията на дежурни учители. Директор и заместник-директор бяха учениците: Директор- Мария Ангелова от XII клас, Заместник-директор-Вилиана Йовчева от XI клас, които се запознаха с различните книги и регистри, както и с нормативните документи. В някои от часовете влизаха на посещение „директора“ и „заместник-директора” като  контролираха учебния процес, отчетоха посещаемостта на учениците и съставиха констативен протокол.

Целият ден премина изключително емоционално и ползотворно.

06.05.2017-УЧАСТИЕ НА ВЪЗРОЖДЕНЦИТЕ В III-ТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА

На 6 май 2017г. Общобългарският комитет „Васил Левски” организира в София Третата национална среща на клубовете „Млади възрожденци”. Участие в нея взеха и възрожденците от СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Младите ни възрожденци са следовници на идеите на нашите будители и патриоти. Почетен патрон е  г-жа Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България. Тази година България официално чества 180-ата годишнина от рождението на Апостола. Залата на срещата във Военна академия „Г.С. Раковски” събра младите хора и техни учители на тази трета среща. На нея отчетоха, че днес клубовете им са около 300 в страната и в чужбина. Във всички тях членуват около 4000 деца от различни възрасти. Поздравителен адрес беше получен и от Васил Василев – председател на Общобългарския комитет „Васил Левски“. По време на срещата бяха прочетени авторски есета на младите възрожденци, техните инициативи и дейности бяха споделени с всички участници в срещата. В залата на Военната академия присъстваха много общественици, политици, дейци на спорта и културата.  Програмата на срещата  беше богата и включваше:  присъствие на военния парад по повод Деня на българската армия на площад „Александър Батенберг”; приветствие от  от официалните гости; обявяване на наградите от националния ученически конкурс, посветен на 180-та годишнина от рождението на Васил Левски.

 

ОТКРИТ УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЧЕТВЪРТИ КЛАС

На 4 май 2017г. г-жа Тодорка Караиванова-старши учител по английски език, изнесе открит урок в IV клас на тема: „Quiz:’Do you know your country?“

На урока присъстваха: г-жа Кичукова-директор на СУ „Христо Ботев“,учители от начален етап и родители.

Темата на урока беше: „Познаваш ли твоята страна?“ Учениците се представиха много добре и показаха знания както по Английски език, така и по Човекът и обществото. С голям интерес изгледаха мултимедийната презентация подготвена от г-жа Караиванова, отговаряха на въпроси за забележителностите в нашата страна и ги показваха на картата на България.

Показаха знания за степенуване на прилагателни имена.

Браво на четвъртокласниците!

Поздравления за г-жа Караиванова, която осъществи интересния интерактивен открит урок по Английски език!

04.05.2017-«ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА»

На 4 май 2017г. Представителният отбор на СУ «Христо Ботев»-град Съединение взе участие в Областно ученическо състезание по защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации-2017г. в град Пловдив. Поздравяваме шестокласниците и ръководителя им – г-жа Николинка Иванова за доброто представяне.

04.05.2017Г.-„ДНИ НА ПРОФЕСИИТЕ“

На 4 май 2017г. ученици от VII и VIII клас на СУ ‚Христо Ботев“-град Съединение посетиха Форум на кариерното ориентиране „Дни на професиите“  в сградата на Дом на културата „Борис Христов“, гр. Пловдив. Форумът е организиран от Регионално управление на образованието – Пловдив  съвместно с Център за кариерно ориентиране – Пловдив. На него бяха презентирани професиите и специалностите за професионално обучение от различни професионални училища в град Пловдив.

28-29-30 април 2017- СЕМИНАР СЪВМЕСТНО С МКБППМН

За поредна година МКБППМН при Община Съединение организира семинар за ученици от VII и VIII клас за превенция на насилието и агресията сред подрастващите. Семинарът се състоя в град Костенец и беше много полезен информационно за учениците ни.

26.04.2017- «Щека Електроник» на среща с дванадесетокласниците

На 26 април 2017г. В Час на класа с учениците от XI и XII клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение се проведе информационна среща с представители на „Щека Електроник България ЕООД“-  един от водещите производители на соларна електроника. Представителите на предприятието разкрива възможностите за работа на учениците след завършване на средно образование.

03.05.2017- „Индивидуалности в екип=Успех“

Участие на г-жа Галина Дингилева, учител в ПИГ втори клас в Приобщаващи практики в класната стая. Браво!

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА VII и VIII КЛАС

Уважаеми родители на седмокласници и осмокласници,

На 3 май 2017г. (сряда) от 17.30 часа

в Централната сграда

на СУ „Христо Ботев“-град Съединение

ще се състои информационна РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

с родителите на учениците от VII и VIII клас

във връзка с предстоящото Национално Външно Оценяване в седми клас

и Прием след завършен VII и VIII клас!

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

28.04.2017- ОТКРИТ УРОК В ПИГ ТРЕТИ КЛАС

На 28.04.2017г. г-жа Милена Семерджиева изнесе открит урок в ПИГ III клас на тема: “Видове изречения /съобщителни и въпросителни/”. На урока присъстваха: г-жа Йорданка Кичукова- директор на СУ „Христо Ботев“, начални учители и гости. Учениците показаха знания и ги приложиха в упражнителните задачи.

Поздравления!

26.04.2017-НАШИТЕ УЧЕНИЦИ-НАША ГОРДОСТ!

Нa 26 април 2017г. учениците от представителните спортни отбори на СУ „Христо Ботев“-град Съединение тържествено получиха поздравления, много аплодисменти и признание от своите съученици и учители. Те се представиха достойно  на турнира по футбол на „Кока Кола“ и на състезанието „Млад огнеборец 2017“. Поздравления и за техните ръководители- учителите по физическо възпитание и спорт- г-н Костадин Апостолов и г-жа Николинка Иванова! Браво!

25.04.2017-„ЗА ЧИСТО И КРАСИВО УЧИЛИЩЕ“

Продължава инициативата на клуб „Екология“ с ръководител г-жа М. Семерджиева за почистване сградата на начален етап. Включиха се ученици от I до IV клас. Браво! Нека нашето училище бъде чисто, приветливо и красиво- то е ваш втори дом! Пазете го!

25.04.2017-ОГНЕБОРЦИТЕ НИ –НАША ГОРДОСТ!

Представителният отбор на СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение се справи отлично на Областното състезание „Млад огнеборец“ 2017г. Поздравления за отбора и ръководителите му- г-жа Николинка Иванова и г-н Ангел Дребчев.

УРОК ЗА ТРАДИЦИИТЕ НА ВЕЛИКДЕН

Учениците от клуб „Млади възрожденци“ с ръководител г-жа Маша Енчева се запознаха с традициите и обичаите за Великден. Нарисуваха пъстри великденски яйца. Разказаха какви са традициите във всеки дом за празника.

[src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=E372828C4374296E&resid=E372828C4374296E%215839&authkey=AF1eC_7Lm_J2hVQ“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ Е ЖИВ У МЛАДИТЕ НИ ВЪЗРОЖДЕНЦИ!

Учениците от клуб „Млади възрожденци“ с ръководител г-жа Маша Енчева  в поредното си занимание с голям интерес  направиха проект за китеник и шарена черга. Проявиха много сръчност и творчески дух. Поздравления, мили деца!

ЕКСКУРЗИЯ СОПОТ-КАРЛОВО-КАЛОФЕР

На 22 април 2017г. учениците от начален етап на СУ „Христо Ботев“-град Съединение участваха в еднодневна екскурзия до град Сопот, град Карлово и град Калофер. Посетиха и разгледаха къщата-музей на Иван Вазов, женския манастир, където има постройки на повече от 400 години и запазено скривалище на Левски. В град Карлово разгледаха къщата-музей на Апостола, паметника на Левски. В град Калофер видяха внушителния паметник на Христо Ботев, разгледаха неговата къща и първото училище. Екскурзията премина сред  чудесно пролетно настроение и остави дълбоки спомени  у учениците на гордост и величие от подвига на героите на България.

22.04.2017-ДЕН НА ЗЕМЯТА!

Ден на Земята!
Сред безкрайната вселена,
сред звезди и тъмнина,
грее нашата планета-
синеоката Земя!
Земята е наша къщурка зелена
и нека е чиста-добре проветрена,
и нека е топла и нека да свети,
снежецът през зимата, слънцето-лете.
Мили хора, спрете!
Планетата пазете!
Стига огън! Стига дим!
Цветя, птици и животни да спасим!
Нека я пазим- за мене, за тебе!
Нека растем на чиста и мирна Земя!
Заедно да я опазим, да е вечно жива тя!

Изминала седмица в СУ „Христо Ботев“-град Съединение беше посветена на 22 април – Деня на Земята.
Участниците в Клуб „Екология“ инициираха кампания за почистване на училищния двор. Те получиха и подарък-лимонов храст от МКБППМН, за който ще полагат грижи. Te подготвиха табло по темата и макет от природни материали. Всички ученици от начален етап изгледаха презентации, любезно предоставени от Експерт «Екология» – г-жа Таня Танкова.
Участниците в Арт клуб „Вълшебства“ направиха пролетна изложба от пъстроцветни изделия, свързани с пролетта.
В централната сграда на училището е подредена изложба от рисунки на ученици, изработени в часовете по Изобразително изкуство.
Учениците от IX клас създадоха в профилираните часове по ИТ презентации и видеоклипове, които са качени в сайта на училището на адрес: www.sou-saedinenie.com и бяха прожектирани в часовете по Човек и природа и по Биология.

22.04.2017-ЕКОЛОЗИТЕ НИ ОТБЕЛЯЗВАТ ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА

Учениците от клуб „Екология“ с ръководител г-жа М.Семерджиева се подготвиха за Деня на Земята с табло по темата и макет от природни материали. Всички ученици от начален етап изгледаха презентации, любезно предоставени от Експерт «Екология» – г-жа Таня Танкова. Благодарим за подкрепата!

18.04.2017-„ЗАЕДНО ЗА ПО-ЧИСТО УЧИЛИЩЕ“

Учениците от клуб „Екология“, сформиран по проект „Твоят час“  с ръководител г-жа Милена Семерджиева започнаха с инициативите, посветени на 22 април – Световен ден на Земята. Те инициираха почистване на училището и така ще продължат цялата седмица. Браво!

РИСУНКИ „АЗ И ДПУ“

Младите полицаи от Детското полицейско управление при СУ „Христо Ботев“-град Съединение участваха в Конкурс за рисунка на тема „Аз и ДПУ“. В състезанието се включиха пет участници, които получиха пооощрителни грамоти за своето добро представяне. Поздравления!

20.04.2017-„СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП“

На 20 април 2017г. пол.инспектор Христо Драганов проведе  занимание с младите полицаи на тема „Безопасност на движението по пътищата-преговор и обобщение“. Целта беше да се обобщи и преговори наученото от децата през изминалата година. В оспорваното състезание младите полицаи се разделиха на два отбора и отговаряха на въпроси, свързани със ЗДвП. Участниците получиха грамоти и се заредиха с много положителни емоции. Браво!

19.04.2017- „ПРОЛЕТНИ ВЪЛШЕБСТВА“

На 19 април 2017г. в сградата на начален етап на СУ „Христо Ботев“-град Съединение беше открита поредната изложба на Арт клуб „Вълшебства“, сформиран по проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Галина Дингилева, под надслов „Пролетни вълшебства“. На нея малките вълшебници показаха всички изделия, посветени на пролетта и пролетните празници, които са изработили в клуба. Сред тях са групови и индивидуални проекти, изработени с техниките отпечатък, декупаж, колаж, смесена техника.
Учениците – участници в клуба, бяха изключително горди от своето представяне и наученото.
Изложбата ще бъде достъпна за всички , които желаят да я посетят, в ПГ – начален етап, където се провеждат заниманията на клуба до края на седмицата.
Поздравления!

19.04.2017- МКБППМН С ПОДАРЪК ЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА

Mестната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Съединение подари на учениците от начален етап  на СУ „Христо Ботев“-град Съединение  лимонен кипарис по повод 22 април-Световен ден на Земята. Учениците от клуб „Екология“ с удоволствие приеха подаръка и засадиха храста, за който ще полагат грижи.

Благодарим за подаръка!

09.04.2017- „МЕСТЕН ОБИЧАЙ КУМАТА“

Местният обичай «Кумата» в град Съединение се провежда на Лазаровден и Връбница. „Кумата“ е пролетен женски обичай, отразяващ отношението на младите момичета към красотата и трудолюбието, показано в дрехите и в песните, които пеят. Костюмите на лазарките са напълно автентични и се предават от поколение на поколение. След обхождането по домовете на лазарките, на Цветница се прави голямо хоро на площада. И тази година в обичая вземат участие девойки-възпитанички на СУ «Христо Ботев»-град Съединение, с които много се гордеем и ги поздравяваме!
Честит празник!

ИЗЛОЖБА НА РИСУНКИ В ПЛОВДИВ

В традиционна се превърна априлската изложба на рисунки на нашите ученици в детски отдел на библиотека „Иван Вазов“- Пловдив, която се осъществява по инициатива на г-жа Таня Балканска-преподавател по изобразително изкуство. Следващият месец ще има самостоятелна изложба на двама наши ученици на същото място.

07.04.2017-МЛАДИТЕ НИ ВЪЗРОЖДЕНЦИ И ВЕЛИКДЕН

Учениците от клуб „Млади възрожденци“ по проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Маша Енчева през месец Април се запознаха с пролетните празници и местния обичай „Кумата“. Децата нарисуваха женска народна носия, подготвиха се да посрещнат Великден. Запознаха се с традициите и обичаите, боядисваха яйца и много се забавляваха. Весели празници на всички!

06.04.2017-ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ НИ И ТРАДИЦИИТЕ ЗА ВЕЛИКДЕН

Великден или Възкресение Христово е най-големият празник за православните християни.

На 6 април 2017г. учениците от IIIA  и IIIБ клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с класни ръководители г-жа Ани Арабаджийска, г-жа Лиляна Попова и г-жа Милена Семерджиева пресъздадоха българските традиции за празника Великден.

07.04.2017-“ЛАЗАРОВДЕН В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА“    

Два дни преди местния обичай „Кумата“ в гр. Съединение децата от Подготвителна група към СУ „Христо Ботев“ направиха пролетна изненада на учениците от начален етап.

Облечени в народни носии, като лазарки, с венци от върбови клонки, децата пяха автентични лазарски песни от голямоконарско: „Кума, кума кумице“, „Брала Кумата ягоди“, „Аго льо бигольо“.

Учителят на групата г-жа Таня Лулкина беше облечена в автентична голямоконарска носия, което допълнително мотивира децата да пеят местните народни песни, да съхраняват носиите на бабите, да тачат и пазят народните обичаи и традиции.

Патриотичното възпитание при най-малките 6-7 годишни силно присъства в ежедневната работа и се предава с любов и възхищение.

Честит празник!

07.04.2017-ЕКОЛОЗИТЕ ПОСРЕЩАТ ВЕЛИКДЕН

Учениците от клуб „Екология“ с ръководител г-жа М.Семерджиева изработиха красиви пролетни цветя и с различни техники боядисаха Великденски яйца. С тях участваха на тържеството на 06.04.2017 година, посветено на Великден. Браво

06.04.2017- „ПРОЛЕТТА И ВЕЛИКДЕН В РИСУНКИ“

Вдъхновени от настъпването на пролетта и предстоящия празник Великден, учениците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение нарисуваха в часовете по Изобразително изкуство с преподавател г-жа Таня Балканска пъстри и интересни рисунки. Подредени са в изложба в Централната сграда на училището. Поздравления, малки художници!

06.04.2017-„УДАРНИ ТЕХНИКИ С РЪЦЕ И КРАКА“

На 6 април 2017г. в поредното занятие за усвояване на умения по „Карате“ от поредицата „Детска полицейска лична защита“, пол.инсп. Георги Генов запозна младите полицаи от ДПУ към СУ „Христо Ботев“-град Съединение с различни ударни техники с ръце и крака . Целта бе децата да осъзнаят правилните и точни движения на всеки удар, да изпълняват ударите контролирано с цел да не травмират противника.

01.04.2017- ФУТБОЛЪТ НИ НОСИ ГОРДОСТ!

На 1 април 2017г. представителният отбор по футбол на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с треньор г-н Костадин Апостолов взе участие във футболен турнир – „Купата на Coca Cola 2017“. Te се представиха отлично-получиха купа и грамота, много овации от публиката и много положителни емоции от турнира. Поздравления!

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2017/2018 ГОДИНА

ЗАПОВЕД №РД 343/31.03.2017Г.  НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЗА ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

05.04.2017-ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЧКА В АРТ КЛУБ „ВЪЛШЕБСТВА“

На 5 април 2017 г. в Арт клуб „Вълшебства“, сформиран по Проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Г. Дингилева, се състоя творческа работилничка с участието на родители, посветена на Великден. Децата и техните близки изработиха великденски картички за предстоящия празник и демонстрираха сръчност и креативност. Всички си тръгнаха позитивно заредени и въодушевени от наближаващите пролетни празници!

Освен близки на децата, на събитието присъства и директорът на СУ „Христо Ботев“ – г-жа Кичукова.

Участниците от клуба и техният ръководител благодарят на всички гости, които уважиха събитието!

31.03.2017- „ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ“

,,Буквите изучихме и вече знаем с тях да пишем и четем. С буквите отиваме далече, с буквите се учим и растем!“

Първокласниците в СУ,,ХристоБотев „-гр.Съединение отбелязаха най-тържествено на 31.03.2017год. своя „Празник на буквите“. Това вълнуващо тържество се запомня за цял живот, защото първокласниците осъзнават, че са направили най-трудната стъпка в живота -станали са грамотни. С усмихнати личица учениците приветстваха своите гости, родители и близки. Под ръководството на учителите  си г-жа Божанка Камарска, г-жа Стойна  Симеонова и г-н Иван Бахчеванов децата с артистичност и увереност показаха постиженията си, които впечатлиха присъстващите. Желаем на нашите първокласници  попътен вятър на крилете на въображението, творчеството и знанието!

Уважаеми родители на участниците в Арт клуб „Вълшебства“,

Каним Ви да се включите в нашата РАБОТИЛНИЧКА ЗА ВЕЛИКДЕНСКИ КАРТИЧКИ на 5 април 2017г. в заниманията на клуба в сградата на начален етап на СУ „Христо Ботев“-град Съединение на ул.“Васил Левски“№3!

Сръчните ръчички пригответе и скъпи гости ни бъдете!

22.03.2017- “ЧЕТЕНЕТО Е ЧУДО“

На 22 март 2017г. в VА  и VБ клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение се проведе литературно четене на Чудомирови разкази под ръководството на г-жа Генка Дребчева- класен ръководител на VА клас и старши учител по БЕЛ. Надслов на инициативата бе „Четенето е чудо“. В четенето се включиха баби и дядовци на учениците.  Бяха прочетени разказите:

„Провинциалистки“- Цветелина Валенцова и Цветана Валенцова (баба)

„Аз не съм от тях“- Александра Толева и Красимира Толева (баба)

„Предметно обучение“ – Илинка Къцова и Ангел Къцов (дядо)

„Курорт“ – Илиана Клявкова

„Хирургия“- Натали Дългърска

„Дядо Видьо“ – Таня Богданова

„Критик“- Ангел Паликрушев

За проведената инициатива ученичката от XI клас Николета Трахнова изготви презентация, която е публикувана в сайта на училището.

Поздравления!

30.03.2017-ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗДвП

На 30 март 2017г. мл.пол. инспектор Господарски от Полицейски участък-град Съединение представи на младите полицаи темата „Нарушители. Видове нарушители на Закона за движението по пътищата.“.  В практическото занимание беше разиграна ситуация, в която беше спрян автомобил за проверка. Полицаите назоваха всички извършени нарушения и дискутираха какви парични наказания трябва да се наложат за тях. Основна цел на занятието беше младите полицаи да разберат какво е нарушител на Закона за движението по пътищата (ЗДвП), да се научат да определят видовете нарушители на ЗДвП – водачи, пътници, пешеходци, да научат кое е правилното поведение на пешеходците на пътя, да разберат, че за всяко нарушение на ЗДвП е предвидено наказание, а за някои от нарушенията на децата отговорност носят родителите им.

28.03.2017- КЛУБ „МАТЕМАТИКАТА – ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА“ В 5 КЛАС

По проект „Твоят час“ в СУ „Христо Ботев“ е сформиран клуб в 5 клас за преодоляване на обучителни затруднения по математика. Ръководител е г-жа Борислава Енчева, а целева група са ученици от Vа и Vб клас. Чрез системни ежеседмични занимания учениците преодоляват образователните си дефицити, обучителните затруднения, които срещат по математика в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишават мотивацията си за учене и изграждане на по-висока увереност в собствените си сили. В занятието на 28.03.2017 год. – екипна работа между ученици и родители, се включи и родител на един от участниците в клуба. Учениците изработиха табла на тема : „Дробни числа. Десетични дроби.“ с помощта на родител и учител!

23.03.2017-СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

На 23 март 2017г. единадесетокласничките на СУ „Христо Ботев“-град Съединение – Николета Трахнова и Николета Чомашка, които са доброволци в Клуб „Единство“-Съединение към БМЧК, проведоха занимание с младите полицаи на тема „Оказване на първа долекарска помощ-преговор и обобщение“. Целта беше да се обобщи и преговори наученото от децата през изминалата година. В оспорваното състезание младите полицаи се разделиха на два отбора и участваха в четири игри-отговаряха на въпроси и правиха превръзки при силно кръвотечение и изгаряне. Участниците получиха грамоти и се заредиха с много положителни емоции. Браво!

22.03.2017- СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

Учениците от клуб ,,Екология“ с ръководител г-жа Милена Семерджиева отбелязаха Световния ден на водата- 22 Март с предварително подготвени табло и беседа. Клубът е сформиран по проект „Твоят час“. Поздравления!

21.03.2017- РЕЦИТАТОРИТЕ НИ!

Днес – 21.03.2017г., в Пленарна зала на Община Съединение се проведе конкурс за „Млад рецитатор“ по повод 180 години от рождението на Васил Левски, организиран от НЧ „Съединение 1875“. Учениците от III „а“ и III“б“ клас се представиха достойно и заеха II място-Веселин Будаков и III място – Николай Калпаков (за своята възрастова група).Във възрастова група 1-2 клас: на 1 място: Диана Митовска-II Б клас,2 място: Светлозара Шотлекова-I Б клас, Габриела Ангелова-II Б клас и поощрителна награда получи Александра Валенцова от I A клас. Поздравления за всички участници!

16.03.2017-ПРОФЕСИЯ ПОЖАРНИКАР

На 16 март 2017г. се проведе занятие на младите полицаи на тема „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“. Гости на СУ „Христо Ботев“-град Съединение бяха инспектор на I-ва Районна служба пожарна безопасност и защита на населението – инспектор Борис Канагрохов, началникът на Пожарна служба – град Съединение – Ангел Дребчев и пожарникар Георги Карабелов. В теоретичната част те запознаха учениците с: характерните за страната бедствия и често срещаните извънредни ситуации; правилата за намаляване риска от бедствия, пожари и извънредни ситуации и правилата за безопасно поведение. Показаха им елементите на пожарникарския костюм, разказаха им детайли по техниката и оборудването. Най-интересна част от срещата беше практическата демонстрация и възможността на обучаемите да се качат на пожарната и да пръскат вода с маркуча. Младите полицаи останаха изключително впечатлени от работата на пожарникарите, която те пресъздадоха в интересното занимание.

15.03.2017- ЕКОЛОЗИТЕ ЗАСЯВАТ СЕМЕНА

Учениците от клуб „Екология“ с ръководител г-жа Милена Семерджиева се запознаха с технологията по засяване на семена, от които с постоянна грижа ще получат млади растения. Клубът е сформиран по проект „Твоят час“.
Добро дело от добри деца! Браво!

15.03.2017- ЗДРАВНА БЕСЕДА В ШЕСТИ КЛАС

Здравна беседа на тема: „Вирусът ЗИКА. ЕБОЛА, СПИН, Вирусни хепатити“ изнесе медицинската сестра Таня Дългърска пред шестокласниците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение.

15.03.2017-ТЕНИСИСТИ-ПОБЕДИТЕЛИ!

На 15 март 2017г. представителният отбор тенисисти на СУ „Христо Ботев“-град Съединение се представи отлично с много победи на Областния турнир по Тенис на маса, който се проведе в град Пловдив. Част от учениците са участници в клуб „Тенис на маса“, сформиран по проект „Твоят час“ през учебната 2016/2017 година.  Треньорът на младите ни спортни надежди – г-жа Николинка Иванова вярва, че талантът на учениците и тяхната сплотеност ще се увенчават и занапред с още по-добри постижения и много отличия.

Поздравяваме ви за достойното представяне и  спечелените грамоти за призови места! Браво!

10.03.2017-„НЕ НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ“

Учениците от ПИГ – начален етап изгледаха специално подготвена презентация на тема „Не на агресията в училище!“ Те са запознаха с причините за агресия сред учениците и начините за справяне с нея. Презентацията провокира и дискусия между учениците и техните учители, в които всички заедно достигнаха до извода „Да бъдем позитивни, а не агресивни!“

09.03.2017-„РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

Учениците от клуб „Екология“ с ръководител г-жа Милена Семерджиева задълбочиха своите знания за разделното събиране на отпадъци. Клубът е създаден по проект „Твоят час“ с целева група-ученици от начален етап в СУ „Христо Ботев“-град Съединение.

08.03.2017г. – ОТКРИТ УРОК ПО БЕЛ В VI A КЛАС

„ЧОВЕКЪТ И ИЗКУСТВОТО“

На 8 март 2017г. се проведе открит урок по литература в  а клас  на тема: „Човекът и изкуството“ (обобщение), от г-жа Ваня Ликова-старши учител по Български език и литература.

От изученото в дяловете „Човекът и реалността“ и „Човекът и изкуството“, учениците и гостите трябваше да осмислят каква е ролята на изкуството за оформяне на духовните личности и универсални ценности; по какъв начин реалността и фантазията си взаимодействат в художествената творба и как литературата е начин за естетизация на бита и начин за човешкото самопознание; по какъв начин творецът разкрива красотата и изразява себе си, характеризира специфичните образи на света, изградени със средствата на различните изкуства.

Всичко това бе постигнато чрез презентация, подготвена от г-жа Ликова на тема „Човекът и изкуството“ (която е публикувана в сайта на училището); разговор-беседа по изучените произведения; рецитация на стихотворението „Художник“ на Веселин Ханчев от ученика Костадин Гъдев; бе оформен кът с рисунки на учениците по предварително поставена задача-как самите те биха преобразили света чрез своите рисунки, и представяне на драматизация на избрана глава от „Автобиография“ на Бранислав Нушич по предварително поставена домашна работа по екипи.

Гостите видяха подготвената драматизация на главата „География“, а учениците, които се превъплътиха в ролите са:

Учителят-Николай Христов

Разказвач- Мария Будакова

Драга и втори разказвач-Поля Гъдева

Пенка-Радослава Кошева

Живка-Мария Рападова

Симо-Янко Гюрджийски

Милена-Валентина Грахльова

Чрез показаното в часа гостите и учениците осмислиха същността на изкуството и взаимодействието между литературата като вид изкуство и другите изкуства, видяха и усетиха красотата и естетическата наслада, която доставя изкуството.

Поздравления за прекрасния открит урок!

8-МИ МАРТ 2017!

8-ми март – Ден на жената!

8-ми март – Ден на майката!

На днешния празник дамите в колектива на СУ „Христо Ботев“-град Съединение бяха лично поздравени и уважени  от Кмета на Община Съединение г-н Атанас Балкански. С пожелание за здраве, щастие и още повече творчески успехи, г-н Балкански поднесе своите адмирации към учителите на нашето училището. Колективът ни сърдечно благодари за показаното внимание и признание!

Комисията по гражданско, здравно и интеркултурно образование със съдействието на Ученическия съвет подготвиха празнична програма, с която отбелязаха днешния празник в централната сграда на училището.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

На 19.12.2016г. СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-град Съединение инициира КОЛЕДНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ – „ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕЦАТА НА ХИТРИНО“, като организира КОЛЕДЕН БАЗАР.

Ние се присъединихме към много училища в България, които помогнаха на Хитрино.  Събраните средства от коледния базар и дарителска кампания бяха преведени по сметката на СУ „Д-р Петър Берон“ в Хитрино. И с радост ви съобщаваме, че днес получихме поздравителен благодарствен адрес за нашата съпричастност! СУ „Христо Ботев“-град Съединение отново благодари на всички, които подадоха ръка, показаха своята добрина, човечност и съпричастност и се включиха в базара и благотворителната кампания!

Този поздравителен адрес е за всички вас!

„8-МИ МАРТ ВЪВ II Б КЛАС“

Учениците от II б клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение с класен ръководител г-жа Маша Енчева организираха вълнуващ празник по случай 8-ми март. Децата зарадваха майките с красиви снимки, картички и медальони с надпис „Най-добрата майка“. Пяха песни, рецитираха стихове, празнуваха и много се забавляваха.

Честит празник на всички жени!

3-ти март- НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ!

3-ти март!На този ден над изстрадалата ни земя, напоявана столетия с кръвта на хиляди борци, изгрява слънчевата ласка на свободата. На този ден човечеството поздрави непокорна България, въззела се от руините на жестокото турско робство.

Да помним героите си!

Да знаем историята си!

Да се гордеем с великия подвиг и саможертвата на борците за свободна България!

Под звуците на химна и други патриотични български песни, учениците от III клас на СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение,  представиха рецитал, с който отново напомниха за славните родни герои, за делата им, за обичта им към родината.

Всички ученици с трепет и гордост следяха рецитала на съучениците си и аплодираха вълнуващите думи на г-жа Таня Тодорова- заместник-директор на училището, с които тя поздрави всички присъстващи.

В часовете по „Занимания по интереси“ учениците в начален етап в ПИГ изработиха картички с картата на България, които декорираха релефно и надписаха със стихчета за родината.

В централната сграда на училището беше оформен исторически кът, посветен на Освобождението на България от турско робство.

В час на класа се проведоха беседи, прожектираха се презентации, учениците се състезаваха тематично в „Аз обичам България“.

В часовете по Информационни технологии учениците от IX и XII клас изработиха колажи от снимки, презентации и видеоклипове за 3 март, които са качени в сайта на училището.

Ученици и учители ще се включат с поднасяне на венци в общоградското тържество по повод Националния празник на България.

„ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!“

За днешния празник- 1 март- учениците от начален етап на СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение направиха изложба от собственоръчно изработени мартенички. Децата от първи клас бяха организатори на тържеството, в което с рецитал  посрещнаха Баба Марта. В този ден на много места се гонят змии и гущери, като се палят огньове, обикаля се двора с дрънкане на метални предмети и наричания . Традиционно ученици и учители на нашето училище  прескачаха огън.

В Арт клуб „Вълшебства“ (сформиран по проект „Твоят час“) с ръководител г-жа Галина Дингилева днес тематично се състоя работилничка за мартеници. В нея се включиха учители и ученици от ПИГ – начален етап. Всички те изработиха мартенички и картички за празника.

Учениците от ПИГ III клас с учител г-жа Милена Семерджиева се подготвиха за празника и със сръчните си ръчички изплетоха пъстри мартенички.

В Централната сграда на училището по инициатива на Комисията по гражданско, здравно и интеркултурно образование  и със съдействието на Ученическия комитет към училището, се проведе тържество, в което беше разказана легендата за мартеницата, учениците закичиха „дървото на мартениците“ и с настроение играха право хоро.

Доброволците от Клуб „Единство“-Съединение към БМЧК, част от които са ученици в СУ „Христо Ботев“-град Съединение, закичиха мартеници на всички ученици и учители в училището.

Всички ученици и учители получиха персонален подарък- мартенички от МКБППМН при Община Съединение, за което сърдечно благодарим!

23.02.2017- „ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ КРЪВОТЕЧЕНИЕ“

На 23 февруари 2017г. единадесетокласничките на СУ „Христо Ботев“-град Съединение – Николета Трахнова и Николета Чомашка, които са доброволци в Клуб „Единство“-Съединение към БМЧК, проведоха занимание с младите полицаи на тема „Оказване на първа долекарска помощ-Силно кръвотечение“. Доброволците подготвиха полицаите за реакция при инциденти, съпроводени с кръвотечение и как да окажат първа помощ в случай на нужда. Чрез практическо занимание учениците се научиха как да правят подходящата за целта превръзка на нараненото място.

22.02.2017-„ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА“

Учениците от СУ „Христо Ботев“  и тази година отбелязаха Деня на розовата фланелка.По инициатива на УКС и тази година Световният ден против тормоза в училище, освен цел придоби и цвят. Всички – малки и големи, се облякоха в розови на цвят дрехи-като изява на уважение, на разбиране, на несъгласие с тормоза в училище. Момичетата развълнувано оглеждаха розовите акценти в облеклото си. Дори и момчетата –  захвърлиха сивите блузони и облякоха дрехи в розово-червената гама!
Най-дългоочакваният момент беше срещата  в двора на училището през голямото междучасие, когато се хванахме за ръце и направихме кръгове на доброта! Розови лентички, стикерчета, плакатчета, скечове и беседи в час на класа допълниха розовия ден на борба с тормоза в училище.

19.02.2017г. – 144 години от Oбесването на Васил Левски!

По повод 144 години от обесването на Васил Левски СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение, инициира мероприятия за отбелязване на годишнината.

Оформен беше исторически кът с информационни материали в централната сграда на училището, посветени на делото на Апостола.

Излъчено беше радио-предаване, посветено на Дякона.

На 17 февруари 2017г. учители и ученици взеха участие в общоградското поклонение в памет на Васил Левски и почетоха с венци и цветя героизма му.

В начален етап тържествен рецитал изнесоха второкласниците ни с класни ръководители г-жа Спаска Ненчева и г-жа Маша Енчева.

В заниманията по интереси на ПИГ- начален етап цялата седмица беше посветена на Апостола- учениците рисуваха, проведоха състезание „лъвски скок“, гледаха презентация за живота и делото на Левски.

16.02.2017 -“Събиране на следи и веществени доказателства”

На 16 февруари 2017г. мл.пол. инспектор Драганов и експерт БНТЛ Галин Панайотов от Криминална полиция към РУ Труд  представиха на младите полицаи темата „ Събиране на следи и веществени доказателства “. Основна цел на занятието беше да се представят действията на експертния състав от МВР по време на първия етап от разследване на престъпление – изследване на местопроизшествие (оглед на местопроизшествие). Експерт-криминалистът показа на учениците универсалния комплект за оглед на местопроизшествие, който съдържа дълъг списък от принадлежности. Беше показана техниката на снемане на отпечатъци от предмет. Учениците снеха свои отпечатъци, използвайки специално мастило, след което с помощта на лупа те ги разгледаха. Младите полицаи задаваха много въпроси, а експерт-криминалистът им разказа реални случаи от своята практика.

14.02.2017- „МЛАДИТЕ ЕКОЛОЗИ В АКЦИЯ ЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА“

Учениците от клуб „Екология“ в СУ „Христо Ботев“-град Съединение пребоядисаха кошчетата за разделно събиране на отпадъци и ги подготвиха за нова експлоатация. За Деня на Земята те изработиха цветя от пластмасови бутилки, които ще бъдат част от изложба.

Клубът е част от проект „Твоят час“ с целева група-ученици от начален етап и с ръководител- г-жа Милена Семерджиева.

Ученици на СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение,

Предстои да отбележим Световния ден за борба с тормоза в училище- „Денят на розовата фланелка“, който тази година ще бъде отново в последната сряда на м.Февруари,  а именно на 22 февруари 2017г.

Училищният Координационен Съвет за справяне с тормоза в училище призовава всички да се  включат в инициативата „Ден на розовата фланелка“!

Нека на 22 февруари 2017г. да се облечем в розово- в знак на непремирие с ученическия тормоз!

„ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА“

09.02.2017г. – „УЯЗВИМИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“

На 9 февруари 2017г. мл.пол. инспектор Господарски от Полицейски участък-град Съединение представи на младите полицаи темата „Уязвими участници в движението по пътищата“. Основна цел на занятието беше да се определят уязвимите участници в движението по пътищата; учениците да затвърдят знанията си за участниците в движението по пътищата, да научат кой е „уязвим човек“ и кой е „уязвим участник в движението по пътищата“ и  да ги разпознават.  Младите полицаи разказаха много ситуации от живота си-когато са пешеходци, велосипедисти или просто пътници в колите на родителите си. Беше разигран и конкретен казус от младите полицаи- майка с две деца пресича пешеходна пътека и реакцията на приближаващата кола.

14-ти ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

На 7 февруари 2017 г. за 14 път се отбелязва Международният ден за безопасен Интернет. Главната тема на събитието тази година е насочена срещу езика на омразата и неетичното ползване на интернет и социалните мрежи. Под мотото „От теб з@виси“ СУ „Христо Ботев“-град Съединение се включи в кампанията, посветена на 14-ия Ден за безопасен интернет с няколко инициативи:

В профилираните часове по Информационни технологии с преподаватели г-жа Борислава Енчева и г-жа Даниела Недялкова, учениците от IX, XI, XII клас изработиха флаери, визитки, видеоклипове и презентации, които са публикувани в сайта на училището на адрес: https://onedrive.live.com/?id=E372828C4374296E%213865&cid=E372828C4374296E

На 9.11.2016г. в IX клас беше изнесен урок на тема „Дигитална и медийна грамотност“. Урокът участва в конкурса „Учител-будител в дигиталната епоха 2016“ , беше сред първите наградени и е част от инициативите на Националния център за безопасен интернет за отбелязване на 7 февруари 2017г. като ден на безопасен интернет.

Училището беше регистрирано в официалния сайт SID https://www.saferinternetday.org/web/sid/  на Деня за безопасен интернет. Екипът на Националният център за безопасен интернет от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Асоциация „Родители“ подготви пакет от материали и стикери, които бяха раздадени на учениците от VI клас.

02.02.2017-Проект „Зимен град“

Участниците от Арт клуб „Вълшебства“ по Проект „Твоят час“ към МОН изработиха своя първи общ триизмерен проект, наречен „Зимен град“. Те изработиха макети на своите домове и ги подредиха в приятната зимна атмосфера на един мини-град. Изработиха и макет на своето училище – СУ „Христо Ботев“, на дървета, светофари, автомобили и други.

Браво!

02.02.2017-КЛУБ ПО „ТЕНИС НА МАСА“

По проект „Твоят час“ в СУ „Христо Ботев“-град Съединение е сформиран клуб за занимания по интереси – „Тенис на маса“. Ръководител е г-жа Николинка Иванова, а целева група са ученици от V и VI клас. Чрез системните ежеседмични занимания у учениците се изгражда спортна и физическа култура, развива се спортното им майсторство. В занятието на 2 февруари 2017г. – в игри по двойки и самостоятелно, се включи и родител на един от участниците в клуба. Поздравления за ентусиазма и за осъзната важност от значението на спорта за здравето на човека!

02.02.2017- „ЗДРАВНА ЛЕКЦИЯ ЗА МЛАДИТЕ ПОЛИЦАИ“

На 2 февруари 2017г. с младите полицаи се проведе занятие на тема „Вредата от алкохол и тютюнопушене“ от раздела „Здраве, етика и право“. Целта беше учениците да придобият знания и умения за вредата от алкохола и тютюна, както и умения за справяне с натиска от страна на връстници за употреба на алкохол. Децата описаха някои от ефектите, които предизвиква употребата на алкохол върху мозъка и тялото. Пол.инспектори Драганов и Ловчева запознаха младите полицаи с вредата от тютюнопушенето особено когато то започва в ранна възраст, с рисковете за здравето и за развитието на младия организъм при тютюнопушене. Учениците се разделиха на групи и попълваха въпросника „Колко знаете за алкохола?“, а после заедно всички дискутираха отговорите.

30.01.2017-„МЛАДИТЕ ВЪЗРОЖДЕНЦИ И МЕСТНИТЕ ОБИЧАИ“

Учениците от клуб „Млади възрожденци“ се запознаха със зимните народни празници и обичая „Куди“. Нарисуваха сурвакарите с мъжка народна носия, която е автентична за град Съединение. Целта на занятието е учениците да изучат историята и традициите на родния край и богатото му културно наследство.  Клубът е сформиран по проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Маша Енчева и с целева група- учениците от начален етап.

31.01.2017-„МЛАДИТЕ ВЪЗРОЖДЕНЦИ ПОЧИТАТ ХРИСТО БОТЕВ“

На 31 януари 2017г. младите възрожденци проведоха занятие пред своите родители, посветено на Христо Ботев. Учениците с голямо желание рецитираха стихове и разказваха за този велик българин – патрон на нашето училище и герой-дал живота си за свободата на България. Поздравления!

31.01.2017-„Нови творчески техники в Арт клуб „Вълшебства“

След като се запознаха с техниките витраж, декупаж и работа с глина, малките вълшебници изработиха макети на ябълки с техниката папие-маше.  Освен , че приложиха изрязване, лепене и боядисване, те изпробваха и своето търпение, концентрация и съобразителност.

Арт клуб «Вълшебства» е сформиран по проект «Твоят час» с ръководител г-жа Галина Дингилева и с целева група-ученици в начален етап на СУ «Христо Ботев»-град Съединение.

26.01.2017-„ПОМОЩ ПРИ ФРАКТУРИ И ТЕРМИЧНО ИЗГАРЯНЕ“

На 26 януари 2017г. единадесетокласничките на СУ „Христо Ботев“-град Съединение – Николета Трахнова и Николета Чомашка, които са доброволци в Клуб „Единство“-Съединение към БМЧК, проведоха занимание с младите полицаи на тема „Оказване на първа долекарска помощ-Фрактури/Изгаряне“. Доброволците подготвиха полицаите за реакция при инциденти, съпроводени със счупвания и изгаряния и как да окажат първа помощ в случай на нужда.  Разказаха им историите  „Внимание, заледено е!” и „Изгаряне в кухнята”, след което заедно ги обсъдиха. Чрез практическо занимание учениците се научиха как да правят подходящата за целта превръзка на нараненото място.

23.01.2017-„БДП В ПИГ“

„Презентациите са интересни -с тях правилата за движение са лесни!“

Под това мото – гледайки презентация по БДП с много картинки, забавни въпроси и гатанки, второкласниците в ПИГ начален етап усвояват правилата за безопасно движение по пътя в следобедните си занимания.

20.01.2017- „КУДИ 2017“

На 20 януари 2017г. СУ „Христо Ботев“-град Съединение посрещна с настроение младежите-сурвакари в тазгодишния местен обичай „Куди“, част от които са ученици в нашето училище. Продължавайте все така да съхранявате и предавате традицията на града ни! Поздравления за всички сурвакари!

20.01.2017-СНЕЖНИ ИГРИ В ПИГ

Учениците от ПИГ – начален етап превръщат всеки петък в малък празник,  заради настъпващите почивни дни. А в изминалия петък си организираха снежни игри на двора.

19.01.2017-„ТЕХНИКИ НА ЗАЩИТА В КАРАТЕ“

На 19 януари 2017г. в поредното занятие за усвояване на умения по „Карате“ от поредицата „Детска полицейска лична защита“, пол.инсп. Георги Генов запозна младите полицаи от ДПУ към СУ „Христо Ботев“-град Съединение с различни техники на защита- горен блок – аге уке, гедан барае – долен блок и други. Целта бе да се научат децата да се защитават от удари с ръце и крака, захвати и душене, както и да да изградят правилна техника, позволяваща бърза реакция при защита.

17.01.-2017-“МЛАДИТЕ ЕКОЛОЗИ ИЗУЧАВАТ СВЕТА НА ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ“

На 17.01.2017г. г-жа Милена Семерджиева представи пред учениците от клуб „Екология“ презентация на тема: „Природни бедствия“. Клубът е част от проект „Твоят час“ с целева група-ученици от начален етап в СУ „Христо Ботев“-град Съединение.

01.2017-“My Mondays”

Четвъртокласниците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение изработиха в часовете по Английски език с преподавател г-жа Тодорка Караиванова проекти на тема „Моите понеделници“. В проектите си учениците разказаха как планират един свой делничен ден, в който са на училище. Проектите послужиха за затвърждаване по по-разнообразен начин на изучените в часовете граматични норми за употреба на сегашно просто време, предлог „at”, назоваване на часа. Поздравления!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Със Заповед № РД – 1488/29.12.2016г.,  на основание чл.105 ал.3 от ЗПУО и във връзка с писмо от Директора на РЗИ – Пловдив, кметът на община Съединение- г-н Атанас Балкански, разпореди „прекратяване на учебните занятия в СУ „Христо Ботев“-град Съединение на 05 и 06 януари 2017г. заради усложнената епидемиологична грипна обстановка“.

Коледната ваканция се удължава- дните 5 и 6 януари 2017г. са неучебни.

Първият учебен ден  е на 9 януари 2017г. /понеделник/.

06012017%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0

169 години от рождението на Христо Ботев се навършват на  6 януари 2017 г.!

Христо Ботев – един от най-достойните синове на нашето Отечество България! При Ботев живот и дело, поезия и подвиг, смърт и безсмъртие са се превърнали в легенда, която живее и вечно ще живее в духа на България. Защото Ботев е един – неповторим и вечен!На 28 години – гениален поет и революционер! На 28 години – поет и бунтовник, готов да се отрече от живота си и да го принесе в жертва пред олтара на родината! На 28 години – прозрял истини, които ще разтърсят света много по-късно!Дългият му път – от калоферската одая, през одеската гимназия, училището в Задунаевка, опушените кръчми на Галац и Браила, през Дунава до Врачанския Балкан…се оказва твърде кратък. Краткият му живот е символ на вечност, смъртта му e символ на безсмъртие.Всеки стих от поезията му звучи с магическа сила. Всеки ред от публицистиката му е актуален и днес. Словата му са огнени и безсмъртни като самия него. Ботев е неподвластен на времето, неизчерпаем и непреходен.

Христо Ботев е патрон на нашето училище, с което ние се гордеем и днес отдаваме поклон на почит  пред този велик ГЕРОЙ на България!

22.12.2016г.- “ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ“

На 22 декември 2016г. се проведе занятие на младите полицаи от СУ „Христо Ботев“-град Съединение на тема „Християнски празници“. За целта полицаите посетиха църквата „Свети Атанасий“ в град Съединение, където отец Атанас им разказа за Рождество Христово. Той им пожела здраве и благополучие за тях и семействата им през новата 2017 година.

23.12.2016г. – КОЛЕДНО МАСКАРАДНО ПАРТИ В ПИГ

Днес учениците от ПИГ – 1-4 клас и техните учители организира коледно парти с  маски. Всички много се забавляваха и се настроиха празнично за предстоящата ваканция!

22.122016г.- „ЗАЕДНО УЧИМ, ИГРАЕМ И СЕ ВЕСЕЛИМ“

22.12.2016г.- ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА

В изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от  IIIA и IIIБ клас посетиха училищната библиотека. Г-жа Ваня Ликова запозна учениците с реда в библиотеката.

21.12.2016г.- „ГОЛЕМИ ЧЕТАТ НА МАЛКИ“

В изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от  IIIA   и IIIБ клас четоха интересни приказки на учениците от IA и IБ  клас. Първокласниците ги слушаха с интерес и им показаха колко добре четат вече.

Четвъртокласниците гостуваха на децата от ПГ и им четоха Коледни приказки. За да благодарят на по-големите каки и батковци, децата ги поздравиха с молитва.

21.12.2016г. -В СТРАНАТА НА ПРИКАЗКИТЕ

В изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от ПИГ III клас с ръководител г-жа Милена Семерджиева създадоха кът на приказните герои като изработиха табло.

20.12.2016-„ВЗЕМИ, ПРОЧЕТИ, ВЪРНИ“

В изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, Пътуващото сандъче дойде и при третокласници. Събрало в себе си съвременни детски книги, не спира своята обиколка из СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение. Учениците от IIIA и IIIБ клас с класни ръководители г-жа Анка Арабаджийска и г-жа Лиляна Попова четоха книжките от „Пътуващото сандъче“ . С голям интерес, любопитство и с много истински усмивки, децата задаваха въпроси и изказваха мнение за разглежданите книги. Всяко от децата си избра книга, която му хареса след направените анотации от класните ръководители. Книгите са с красиви илюстрации и много интересно съдържание. Благодарим за честта да се включим в тази интересна за децата инициатива!

КОЛЕДНАТА НИ УКРАСА

Празнично стаите си украсихме,

лампички грейнаха в нощта,

снежинки на прозорците закачихме

и чудни елхички накичихме!

Очакваме с трепет Рождество Христово-

празник най-светъл, вълшебен

и от сърце си пожелаваме-да сме още по-задружни и добри!

22.12.2016-КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО В ПЕТИ КЛАС

21.12.2016-КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО В ШЕСТИ КЛАС

20.12.2016-ПЪТУВАЩОТО САНДЪЧЕ ПРОДЪЛЖАВА ОБИКОЛКАТА СИ!

Пътуващото сандъче с книжки пристигна и при учениците от ПИГ III клас с учител Милена Семерджиева. Децата с интерес разгледаха книгите в него и оставиха свои, които да отпътуват към следващата група ученици.

19.12.2016-КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

На 19.12.2016г. СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-град Съединение инициира КОЛЕДНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ –
„ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕЦАТА НА ХИТРИНО“, като организира КОЛЕДЕН БАЗАР.
Ние се присъединихме към много училища в България, които ще помогнат на Хитрино именно чрез традиционните коледни базари. Събраните средства от коледния базар и дарителска кампания ще бъдат преведени по сметката на СУ „Д-р Петър Берон“ в Хитрино.
Благодарим на всички, които подадоха ръка, показаха своята добрина, човечност и съпричастност и се включиха в базара и благотворителната кампания!

ИЗДЕЛИЯ ЗА КОЛЕДЕН  БАЗАР

В часовете по Изобразително изкуство с  г-жа Таня Балканска и по ДТИ учениците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение изработиха прекрасни изделия за коледния базар. Браво!

СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-град Съединение инициира
КОЛЕДНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ
„ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕЦАТА НА ХИТРИНО“
Организираме КОЛЕДЕН БАЗАР на 19.12.2016г. (понеделник) от 9.30 часа в сградата на Начален етап и от 10.30 часа в Централната сграда на училището.
СУ „Христо Ботев“-град Съединение се присъединява към много училища в България, които ще помогнат на Хитрино именно чрез традиционните коледни базари. Събраните средства от коледния базар и дарителска кампания ще бъдат преведени по сметката на СУ „Д-р Петър Берон“ в Хитрино.
Нека подадем ръка на децата на Хитрино!
Заповядайте на Коледния ни базар на 19.12.2016г.!
Заедно сме по-силни!
Бъдете съпричастни и покажете Вашата добрина и човечност!

hitrino

15.12.2016- ТУРНИР ПО ТЕНИС НА МАСА

Традиционният турнир по Тенис на маса за ученици V-XII клас в СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение стартира при засилен интерес и участие. Организатори са преподавателите по Физическо възпитание и спорт- г-жа Николинка Иванова и г-н Костадин Апостолов. Поздравления за победителите!

15.12.2016Г.- „ТЕХНИКИ НА ПРИДВИЖВАНЕ“

На 15 декември 2016г. се проведе поредното занятие  за младите полицаи от поредицата „ДЕТСКА ПОЛИЦЕЙСКА ЛИЧНА ЗАЩИТА“ на тема „Позиции“. В залата по Физическо възпитание и спорт в СУ „Христо Ботев“ мл.пол. инспектор Георги Генов показа основни техники на придвижване от „Карате“. Целта на заниманието беше  учениците да усвоят умения за преминаване от една към друга позиция и придвижвания с половин стъпка-цуги аши. Младите полицаи успяха да  се научат да контролират общия център на тежестта на тялото по време на движение.

14.12.2016-КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО  ЗА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

С театър „Снежанка и седемте джуджета“ и весела дискотека, учениците от начален етап на СУ „Христо Ботев“-град Съединение отпразнуваха настъпването на коледните и новогодишните празници.

„МЛАДИТЕ ВЪЗРОЖДЕНЦИ В ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДА“

По проект BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“ през м.Ноември 2016г. в СУ „Христо Ботев“ стартира клуб “Млади възрожденци“ с ръководител – г-жа Маша Енчева и с целева група-учениците от начален етап.

Коледно настроение обхвана учениците от клуб „Млади възрожденци“. С голям ентусиазъм изработиха коледни картички, украса и автентични сурвачки. Клубът вече има 25 участници от I и II б клас.

ЗДРАВНА БЕСЕДА В ПЪРВИ КЛАС

Здравна беседа на тема: „Гръбначни изкривявания. Зрителни смущения. Дневен режим на ученика.“ изнесе медицинската сестра Таня Дългърска пред първокласниците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение.

10.12.2016-Коледен дух в Арт клуб „Вълшебства“

Предколедното вълнение и емоции трайно се настаниха в заниманията на Арт клуб „Вълшебства“, които се превърнаха в работилница за коледни изненади. Малките вълшебници твориха и се забавляваха. За първи път работиха с глина и изпробваха техниката декупаж. Те създадоха прекрасни коледни декорации, играчки, фенери, късмети, картички и други. Браво!

8.12.2016-„ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ИЗМРЪЗВАНЕ“

На 8 декември 2016г. единадесетокласничките на СУ „Христо Ботев“-град Съединение – Николета Трахнова и Николета Чомашка, които са доброволци в Клуб „Единство“-Съединение към БМЧК, проведоха занимание с младите полицаи на тема „Оказване на първа долекарска помощ-Измръзване“. Доброволците подготвиха децата как да реагират при инцидент, съпроводен с измръзване, как да предотвратяват подобни инциденти, как да окажат първа помощ в случай на нужда, как да направят правилна превръзка на измръзналата част на тялото. Занятието приключи със забавни игри.

„ЕТИКА И ПРАВИЛА ПРИ СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ“

На 1 декември 2016г. с младите полицаи се проведе занятие на тема „Спортно хулиганство“ от раздела „Здраве, етика и право“. Целта  беше да се формира устойчива нагласа у целевата група за спазване на правилата на законосъобразно поведение по време на спортни мероприятия. Пол.инспектори Драганов и Ловчева запознаха със спецификата на спортното хулиганство; с функциите и ролята на полицейските органи по време на спортни мероприятия; правилата за безопасно поведение по време на спортни прояви, кои са забранените предмети за внасяне; как се извършва проверка от полицията; какви са наказанията за нарушителите. Учениците споделиха лични преживявания от посещения на спортни мероприятия.

ВЪЗРОЖДЕНСКИ КЪЩИ

В часовете по Технологии и предприемачество в пети клас с преподавател г-жа Иванка Габровска учениците изработиха възрожденски къщи-екстериорно решение, които са подредени в изложба в централната сграда на училището.

През м.Ноември 2016г. дванадесетокласници от СУ ‘Христо Ботев“-град Съединение запознаха ученици от VI клас с темата „Не на наркотиците, алкохола и цигарите“. Със специално подготвени мултимедийни презентации, видеоклипове и информационни дипляни, те насочиха вниманието на подрастващите към тези проблемни и опасни пороци, от които биха пострадали ако не се пазят. Часът се проведе по инициатива на УКС и е планиран в Плана на Училищния Координационен Съвет за справяне с тормоза между учениците за учебната 2016/2017 година в модул „Връстници обучават връстници“.

СТАРТИРА АРТ КЛУБ „ВЪЛШЕБСТВА“

По проект BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“ в СУ „Христо Ботев“ стартира нов клуб за творчески занимания – Арт клуб „Вълшебства“ с ръководител – г-жа Галина Дингилева и с целева група-учениците от начален етап. Чрез заниманията в него , малките творци ще опознаят много нови техники и изразни средства, ще развия въображението и таланта си, ще се научат да работят в екип и да си бъдат взаимно полезни. Първото практическо занимание ги върна в горещите  дни на безгрижното лято. „Вълшебниците“ изработиха витраж от хартия, наречен „Спомени от лятото“.

23.11.2016г.- „ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР“

21.11.2016г.-„ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“

На 21 ноември 2016г. в църквата „Свети Атанасий“ учениците от начален етап на СУ „Христо Ботев“-град Съединение посрещнаха празника на християнското семейството сплотени и всички заедно-с учители, родители и гости. Направиха възстановка на „Въведение Богородично“- денят, когато невръстната Мария, обречена на Бога от родителите си Йоаким и Анна, преди да се роди още, само на три години била въведена в Йерусалимския храм.

17.11.2016-„Пътуващо сандъче“

СУ „Христо Ботев“-град Съединение се включи в проекта на Българската библиотечно-информационна асоциация, наречен „Пътуващи сандъчета“. Неговата идея е съвременни детски книги да пътуват из библиотеки и училища в цялата страна, да останат на разположение на читателите за определен период от време, а след това да продължат към следващото населено място. Сандъчетата „пътуват“ на щафетен принцип , наречен „Читателска щафета“ и по този начин детски книги на съвременни автори достигат до деца от малки населени места.

„Пътуващия гост“ първи в нашето училище посрещнаха учениците в ПИГ – II клас. Вълнението и емоцията от срещата с новите книги и нетърпението да бъдат прочетени бяха неописуеми!

Сандъчето с книги ще остане на разположение на учениците от начален етап до средата на януари.

08.11.2016-СТАРТИРА КЛУБ „ЕКОЛОГИЯ“

В началото на м.Ноември 2016г. стартира клуб “Екология”-част от проект „Твоят час“ с целева група-ученици от начален етап в СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Г-жа Милена Семерджиева представи пред учениците въвеждаща презентация на тема „Екология“. Учениците се докоснаха до тази сравнително млада, но много актуална в днешно време наука. Пред младите еколози предстоят много цели и задачи, които трябва да постигнат- развитие на творческите им способности и превръщане на училището в по-привлекателно място; развитие на въображението и творческото мислене и работа в екип; грижи за растенията и чистота на природата, изработване на предмети от отпадъчни материали.

18.11.2016г.- ЕСЕНЕН СПОРТЕН ПРАЗНИК

17.11.2016-„КАК ДА ПОМОГНА ПРИ УХАПВАНЕ ОТ КУЧЕ?“

На 17 ноември 2016г. се проведе плануваното по график занимание на полицаите от Детското полицейско управление на тема: „Първа долекарска помощ: Ухапване от куче“. Гости на шестокласниците бяха доброволците от Клуб „Единство“ – Съединение при Български Младежки Червен Кръст, които са ученички в XI клас на СУ «Христо Ботев»-град Съединение – Николета Трахнова и Николета Чомашка. В заниманието полицаите започнаха с представяне за любимото хоби на всеки един, след това чуха приказката за «Елфи, Тимба и техните приятели», дискутираха важността на телефонен номер 112, разказаха за лично преживяни инциденти с ухапване от куче, научиха се какво трябва да направят, за да окажат първа долекарска помощ на пострадал-ухапан от куче, и накрая завършиха с енергийни и емоционални игри. Целта на лекцията днес беше подготовка на  децата да реагират при инцидент, съпроводен с нараняване от ухапване и придобиване на умения за предотвратяване на подобни наранявания и оказване първа помощ в случай на нужда.

16.11.2016г. – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

На 16 ноември се отбелязва международният ден на толерантността.

Младите полицаи от първото детско полицейско управление днес посрещнаха всички ученици и учители със стикери – „Правила за толерантност в училище“.  В централната сграда се проведе  и информационно радиопредаване. Мултимедийна презентация за “Приятелството и добротата“  беше показана в Час на класа, а за децата от начален етап – в Заниманията по интереси. УКС с помощта на учениците от XII клас на СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение изработиха в часовете по Информационни технологии плакати и флаери с информaция, снимки и правила за толерантност. Оформен е „Кът на толерантността“ в централната сграда на училището. За всички класни стаи са изготвени флаери с Правилата за толерантност в училище.

Училищния Координационен Съвет за справяне с тормоза между учениците в училище призовава всички ученици  взаимно да покажат своята добронамереност, уважение към различните, искреност и отстъпчивост към  неразбраните не само на този ден, но и занапред! Нека всички направим своя свят по-добър и усмихнат!

„ДЕЙНОСТТА НА ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“

На 10 ноември 2016г. мл.пол. инспектори Драганов и Господарски от Полицейски участък-град Съединение представиха на младите полицаи темата „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“. Основна цел на занятието беше учениците да затвърдят знанията си и да получат нови за структурата на полицията като цяло и конкретно за пътна полиция; да затвърдят знанията си и да получат нови за важността на законите на страната и за Закона за движението по пътищата; за основната дейност на пътна полиция; за използваните от пътните полицаи помощни средства и атрибути (шапка с чохъл; стоп-палка; светлоотразителна жилетка; полицейска карта; бадж; радиостанция; работна станция за отдалечен достъп (РСОД)); за допустимите максимални скорости по пътищата съгласно ЗДвП; за сигналите, които пътния полицай показва на водачите на ППС.

Полицейските инспектори разказаха много ситуации от дейността си и като пътни полицаи. Учениците разгледаха бланките за съставяне на АКТ и ФИШ, както и при какви нарушения на ЗДвП се съставят. Беше разигран и конкретен казус от младите полицаи- пътен полицаи спира нарушител  на пътя с превишена скорост, изисква документите, проверява в управлението има ли наложени глоби и съставяне на акт.

ЕКСКУРЗИЯ ДО КРУМОВО

На 9 ноември 2016г. учениците от IX и Х клас на СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение посетиха Музея на авиацията в Крумово. Мероприятието е свързано с часовете по военно обучение, които задължително са включени в образователния процес от няколко години насам. Много интересна, полезна и познавателна беше днешната среща на учениците ни с авиационната атмосфера на славното минало на България. Музеят на авиацията в Крумово е създаден на 21 септември 1991г. Разполага с над 6800 експоната и 70 летателни апарата – самолети, вертолети, безмоторни самолети, радиорелейни станции. Той съхранява спомена за издигането на българите в небето, за приноса им в авиацията, за участията им във войните и с гордост припомня на своите посетители, че България е първата държава на европейския континент, която използва бойната авиация по време на Първата Балканска война.

Екскурзия до Стара Загора

В понеделник на 7.11.2016г., учениците от начален етап на СУ  „Христо Ботев”- гр. Съединение посетиха град Стара Загора.Децата разгледаха зоопарка и се насладиха на приятна игра в парка. Наблюдаваха останките от римски крепости в центъра на града и останаха впечатлени от големината на сградите и уменията на строителите от древни времена. Най-много емоции предизвика посещението на Спасителен център за диви животни ”Зелени балкани”.  Там се запознаха със застрашени от изчезване видове  диви птици. Разгледаха редките екземпляри, запознаха се с грижите, които полагат екипите от спасителния център. Учениците направиха парично дарение, с цел лечение на пострадалите птици.

МИНУТИ ЗА ТАЛАНТИ!

На 4 ноември 2016г.  изключително забавни и зареждащи бяха часовете по Занимания по интереси в ПИГ  в СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Учениците, заедно със своите учители организираха  „Мини Ден на таланта“-минути, в които да изявят своя талант-рецитираха стихчета за родината, пяха български песни, танцуваха и играха хоро. Наградите за участниците бяха аплодисментите на публиката, а всички се забавляваха и изпълниха есенния ноемврийски следобед с лъчезарни усмивки на щастливи деца.

03.11.2016г. – МЛАДИТЕ ПОЛИЦАИ С ПЪРВИ СТЪПКИ В БОЙНОТО ИЗКУСТВО «КАРАТЕ»

На 3 ноември 2016г. се проведе първото занятие  за младите полицаи от поредицата „ДЕТСКА ПОЛИЦЕЙСКА ЛИЧНА ЗАЩИТА“ на тема „Позиции“. В залата по Физическо възпитание и спорт в СУ „Христо Ботев“ мл.пол. инспектор Георги Генов показа основни позиции от „Карате“. Целта на заниманието беше  учениците да усвоят основния технически елемент, върху който се изграждат последващите защитни и атакуващи действия, да разберат при каква ситуация се използва всяка позиция и да се научат да контролират общия център на тежестта на тялото. Младите полицаи успяха да научат основните позиции – хейко дачи, зенкуцу дачи, кокуцу дачи и други, дори помагаха на своя учител и сами даваха команди за изпълняване на позициите.

rsreshta-10112016

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

Денят на народните будители е светлина, която ни кара да си спомним, да се поучим, да се борим и да продължаваме, да се преклоним и да подражаваме. Нека помним и тачим богатото културно-историческо наследство, което имаме като нация, за да светлее в националната памет жаравата от образи на творци и крепители на българската държава. Нека  имаме самочувствие и национална гордост, заради знайните и незнайни български просветители!  Те са тези, които векове наред са подклаждали искрата на българското ни самосъзнание. Те ни учеха да бъдем свободен народ. Те все още ни предават опита и знанията си от класните стаи, от училището на живота…

Празникът ще бъде отбелязан в СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение с редица инициативи в „Седмицата на НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ“. Ученици  ще изнесат информационно радиопредаване в централната сграда. През седмицата ще звучат възрожденски песни  в междучасията. В час на класа ще се проведат беседи за делата на българските будители, а учениците ще получат информационни дипляни.

В двете сгради на училището бяха оформени кътове с ликовете на будителите и приносът им, който историята винаги ще пази.

Учениците от IV  клас с класен ръководител г-жа Николинка Генчева с тържествен и вълнуващ рецитал се преклониха пред паметта и делото на будителите.

Плакат за народните будители създадоха и второкласниците в часовете в ПИГ- Занимания по интереси. В интересна викторина те показаха знанията си за родните места и произведенията на будителите.

В часовете по Информационни технологии в XII клас и по Интернет в IX клас учениците  създадоха флаери, дипляни и  презентации за 1 ноември, които са качени в сайта на училището. Мултимедийна презентация и видеоклип, изготвени от преподавател по ИТ,  ще бъдат прожектирани в часовете по ИТ и в заниманията по интереси в ПИГ през Седмицата на народните будители.

Поклон пред паметта на всички светци, възрожденци, революционери, творци, борци и герои, посветили себе си на майка България!

ЗДРАВНА БЕСЕДА В VI-VII КЛАС

На 2 ноември 2016г. медицинската сестра към СУ „Христо Ботев“-град Съединение- Таня Дългърска, изнесе здравна беседа пред VI-VII клас на тема: «ИНФЕКЦИЯ С ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМЕН ВИРУС» като наблегна на причините за инфектиране, спомена факти за заболяването от данни на Световната Здравна Организация, запозна с Националната програма за първична профилактика и безплатна ваксинация. В края на часа учениците получиха информационни брошури.

esenna vakancia„КАК ДА ПОМАГАМЕ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ПОЛИЦИЯ?“

На 27 октомври 2016г. се проведе по график поредното занятие на младите полицаи към Първото детско полицейско управление при СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Темата беше: „ПРЕДСТАВЯНЕ ДЕЙНОСТТА НА „ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ“. Полицейските инспектори Драганов и Господарски представиха и запознаха учениците с дейността на „Охранителна полиция“ и по-конкретно – ежедневно изпълняваните задачи и функции на служителите от „Патрулно-постова дейност“, „Териториално обслужване“, „Контрол на общоопасните средства“ и оперативните дежурни части; обясниха разликата между кражба и грабеж, показаха различното униформено облекло на полицаите както и помощни средства (белезници, палка, каска, бронежилетка, щит, значка, светлоотразителна жилетка), съпътстващи ежедневната им работа. Полицейските служители разказаха за осъществяваните от тях дейности по: Опазване на обществения ред; Превенция на правонарушенията; Предотвратяване и участие в разкриването на престъпления; Осигуряване на сигурността при провеждане на масови мероприятия; Контрол на безопасността на движението по пътищата, на техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства, на водачите на моторни превозни средства и на пътнотранспортните произшествия; Разрешение и контрол за ползване на общоопасни средства; Контрол на частната охранителна дейност. Учениците разиграха и конкретен казус със случай на грабеж и позвъняване на телефона на полиция-какво точно трябва да се предаде като информация и какви са последващите действия на оперативната група, свидетели и жертви. Специален гост на заниманието беше и Началникът на Полицейски участък в град Съединение старши инспектор Атанас Юсев.

„В ИГРИ И В УРОЦИ СМЕ ЗАЕДНО“

Продължават инициативите в СУ „Христо Ботев“-град Съединение в изпълнение на Националната стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, посветени на  Националната седмица за образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи 24-28 октомври 2016г.

На 26 октомври 2016г. в централната сграда на училището се състоя музикална и танцова изява на ученици от всички класове, за които Музиката е любим предмет не само в училище.

Презентация за участието на ученици от етнически малцинства в училищния живот на СУ „Христо Ботев“-град Съединение беше прожектирана през целия ден на втори етаж в централната сграда. Презентацията се прожектира и в часовете по Информационни технологии и е достъпна за разглеждане в сайта на училището на адрес www.sou-saedinenie.com .

Беседа с учениците от IX-XII  клас относно значението на образованието за намиране на работа след завършване на XII клас проведе г-жа Петя Червенакова – старши специалист ДБТ-Марица.

С интересна изложба от рисунки и апликации украсиха класната си стая  най-невръстните- децата от ПГ.

На 26.10.2016г. специален гост на изявите в СУ „Христо Ботев“-град Съединение беше г-жа Антоанета Кръстанова – старши експерт по обществени науки и гражаданско образование в РУО-Пловдив.

Във всички дни от Националната седмица за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства бяха проведени в час на класа срещи с родители, обществено значими личности, бивши възпитаници и представители на местната ромска общност под мотото „В ИГРИ И В УРОЦИ СМЕ ЗАЕДНО“. Това са хора, прекъснали и продължили  образованието си след време, завършили средно или висше образование, професионално интегрирани. Те  споделиха своя опит при постигане на личностната си реализация, което да послужи като пример за подражание  на учениците от малцинствен произход колко ценно и важно е човек да учи и да бъде образован. Сърдечно Благодарим на всички гости, които се отзоваха на поканата ни и споделиха своята социална реализация и дадоха принос в образователната интеграция на децата и учениците от уязвимите групи.

ЗАЕДНО ПЕЕЕМ, СВИРИМ  И ТАНЦУВАМЕ

Музикална и танцова изява на ученици от всички класове, за които Музиката е любим предмет не само в училище.

„ЕДНАКВИ РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО“

Презентация „Еднакви и различни, но заедно“, изготвена от г-жа Галина Дингилева за отбелязване на националната седмица на Националната седмица за образователна интегерация на деца и ученици от етническите малцинства 24-28 октомври 2016г.


„СРЕЩА НА МЛАДИТЕ ПОЛИЦАИ С ПОЛИЦЕЙСКИТЕ КУЧЕТА РИКО И ШОН“

На 21 октомври 2016г. гости на шестокласниците от Първото детско полицейско управление при СУ „Христо Ботев“-град Съединение бяха 3-годишната белгийска овчарка Рико и 8-годишната немска овчарка Шон заедно със своите водачи-полицаи. Темата на днешното занимание беше “ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ КУЧЕТА В ПОЛИЦЕЙСКАТА ДЕЙНОСТ“. Водачите запознаха децата с качествата на служебните кучета, използвани в МВР, разясниха какво означава „служебно куче”, как се отглежда; как стартира дресировъчният процес за придобиване на умения от служебното куче с цел използването му в полицейската дейност; какви породи кучета се използват най-често в служебната дейност. Полицаите-водачи на кучета направиха практическо онагледяване на възможностите на Рико-обща дресировка с команди за сядане, „добре“, „не“ и обясниха как всичко се свежда до игра и награда с любимата им играчка. Рико е обучен в откриване на бомби. Демонстрираха и задържане на престъпник, с което Шон се справи чудесно. Учениците придобиха първоначални познания относно възможностите на служебните кучета за изпълнение на специфични задачи в полицейската дейност, както и за помощта, която оказва служебното куче на полицая в ежедневната му работа (откриване на наркотични или взривни вещества, опазване на обществения ред, задържане на правонарушители, откриване на хора по миризми-одорологичен способ, търсене на хора по следи). Полицаите-водачи разказаха за участия в мисии със своите кучета, а младите полицаи задаваха въпроси и останаха много развълнувани от интересната среща.

19.10.2016г.- ВТОРОКЛАСНИЦИТЕ НИ ИЗГОТВИХА СОБСТВЕНИ ПОРТФОЛИА

В изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от      IIБ клас с класен ръководител г-жа Маша Енчева изготвиха портфолио за оценяване на резултатите от работата им за повишаване на грамотността. Всеки ученик с гордост презентира своите постижения. Успех и в бъдещите начинания, деца!

Презентация за участието на ученици от етнически малцинства в училищния живот на СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Презентацията е предназначена за популяризиране  в Националната седмица 24-28 октомври 2016г. на работата и дейностите на СУ „Христо Ботев“ с деца и ученици от уязвими групи. тук

18.10.2016г.- Интерактивни занимания в ПИГ

Следобедните занимания по интереси се превърнаха във вълнуващи интерактивни игри. Учителите в ПИГ – I клас г-н Иван Бахчеванов и ПИГ – II клас г-жа Галина Дингилева подготвиха забавна игра-презентация, включваща гатанки, въпроси от любими приказки и въпроси за съобразителност. Учениците се включваха в игрите както индивидуално, така и отборно. Те се убедиха, че да усвояваш нови знания не е досадно и скучно, а забавно и интересно.

18.10.2016г.-„В НЕОБЯТНИЯ СВЯТ НА КНИГИТЕ“

В изпълнение на Националната стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства  и на Училищната програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи, от началото на новата учебна 2016/2017 година в СУ „Христо Ботев“-град Съединение се реализират редица дейности и мерки с основна цел- осигуряване на качествено и широко достъпно образование на всички деца.

В заниманията по интереси в ПИГ- трети клас с преподавател г-жа Милена Семерджиева учениците се потопиха в необятния свят на книгите, донесоха свои книжки и всеки прочете любима приказка.

14.10.2016г.- ГРАМОТИ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ В СЕДМИЦАТА НА ЧЕТЕНЕТО

В началото на тази седмица Министерството на образованието даде старт на инициативата, наречена  „Национална седмица на четенето”. По този повод в СУ „Христо Ботев” – гр. Съединение се организираха редица дейности за насърчаване и повишаване на грамотността на всички нива на образование при учениците.

Подетите инициативи от учителите и учениците в начален етап позволиха на възпитаниците на СУ „Христо Ботев” да изявят уменията и знанията си в областта на българския език и литература.

В петък – 14.10.2016г. директорът на СУ „Христо Ботев” г-жа Йорданка Кичукова официално закри седмицата на четенето. Представиха са резултатите от реализираните дейности през седмицата, а на изявилите се ученици бяха раздадени грамоти.

13.10.2016г.- ЛЮБИМИТЕ АВТОРИ В КАРТИНИ

В четвъртия ден от Националната седмица на четенето – 13 октомври 2016г., третокласниците от СУ „Христо Ботев“- град Съединение представиха творчеството и факти от живота на свои любими автори. В часовете по изобразително изкуство под ръководството на г-жа Таня Балканска учениците илюстрираха епизоди от произведения на любимите си автори.

12.10.2016г.-„ЕЗИК СВЕЩЕН НА МОИТЕ ДЕДИ“

Националната седмица на четенето – сряда, 12 октомври 2016г. премина под надслов „Език свещен на моите деди”.

Проведе се конкурс за „Най-добър четец” във вторите, третите и четвъртите класове и „Най-добър краснописец” в първи, втори и четвърти клас. Учениците се включиха в конкурсите с ентусиазъм. Стараеха се да четат по-гладко, по-изразително. А изложбата от тетрадки… красиво нанизани буквички, като броенички. Първолаците не отстъпват на по-големите в краснописа… чисти и красиво изписани тетрадки, макар и само с чертички и лулички. Браво деца!

13.10.2016Г.- ПЪРВИ СТЪПКИ НА ПОЛИЦАИТЕ В ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

На 13 октомври 2016г. се проведе първото занятие от модул „ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ“  на младите полицаи от Детското полицейско управление при СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Доброволците Ради и Люба от Българския младежки Червен кръст в град Пловдив запознаха децата с основния герой в предстоящите обучителни истории – Хелфи (човечето, което ти помага да помагаш), разказаха историята „Здравейте“ с приятелите на Хелфи, записаха и приеха собствени Правила за провеждане на занятията, обсъдиха ролята на телефон 112. Шестокласниците се научиха да правят превръзка на рана в случай, че се наложи да оказват първа помощ. Вълнуващите и енергични занимателни игри в края на часа постигнаха сплотеност в екипа и създадоха у децата интерес към обучителната програма.

12.10.2016г.- БЕСЕДА ЗА ТЕРОРИЗМА В СЕДМИ КЛАС

И през новата учебна 2016/2017 година СУ „Христо Ботев“-град Съединение продължава съвместната работа с МКБППМН при Община Съединение чрез изнасянето на лекции и беседи по различни теми. На 12 октомври 2016г. представители на МКБППМН бяха гости на VIIб клас, където изнесоха лекция на тема „Тероризмът-заплахата до нас“. Учениците научиха много интересни неща, задаваха въпроси. В края на часа всеки получи специално подготвена по темата информационна дипляна „Безопасност при терористични актове“, която да сподели с родителите и приятелите си.

 11.10.2016г.- МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО

В Националната седмица на четенето на 11.10.2016г. /вторник/ учениците от начален етап на СУ „Христо Ботев“- гр. Съединение си направиха Маратон на четенето.

            Учениците от вторите и третите класове четоха приказки и разкази. Децата се мотивираха като сами избраха и донесоха книгата, която искат да четат в междучасието, в часа по четене, в заниманията по интереси. Кои книги избраха децата? С любими герои и интересни истории…

            Четвъртокласници четоха интересни приказки и разкази на най-малките ученици – първокласниците. Учениците от четвърти клас се раздадоха и увлякоха малките ученици, които пожелаха по-скоро да се научат да четат като каките и батковците.

Второкласниците  в ПИГ си организираха в заниманията конкурс за „Най-добър краснописец“ и „Най-добър четец“.

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 10-14 ОКТОМВРИ 2016Г.

Наричат книгата „прозорец към света“. Не е случайно – знаят го възрастните, трябва да го разберат и децата. В Националната седмица на четенето ще се опитаме да им помогнем да усетят магията на книгата по един различен начин.
На 10.10.2016г. /понеделник/ в СУ „Христо Ботев”-град Съединение се откри Националната седмица на четенето.
Учениците се запознаха с програмата и дейностите, свързани с нея. Първият ден на Националната седмица стартира с четене на открито, в което се включиха всички ученици от начален етап на СУ „Христо Ботев”-град Съединение.

12.10.2016г.- „МЕЧТИТЕ НИ ОБЕДИНЯВАТ“

В седмицата, посветена на четенето, вдъхновени от любимите приказни герои, второкласниците в ПИГ с преподавател г-жа Галина Дингилева споделиха със съучениците си своите мечти и чрез работа в екип ги илюстрираха в табло. Малките откриватели научиха, че мечтите на хората могат да са различни, но способността им да мечтаят е нещото, което ги обединява. А да работят в екип се оказа ползотворно и забавно!
Таблото „Нашите мечти“ ще намери своето място в изложбата „Ние се учим, творим и играем“ в сградата на начален етап.

ЗДРАВНА БЕСЕДА В СЕДМИ КЛАС

На 5 октомври 2016г. пред учениците от VII б клас здравна лекция на тема „Вирусите днес- «ебола», «зика», «варицела», «морбили» и други“ изнесе медицинската сестра към училището Таня Дългърска.

06.10.2016Г.- ПЪРВО ЗАНИМАНИЕ ЗА МЛАДИТЕ ПОЛИЦАИ

На 6 октомври 2016г. се проведе първото занятие от обучението на младите полицаи-участници в Първото детско полицейско управление при СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение. Темата „Запознаване на участниците и въведение в курса“ беше представена от мл.пол.инспектор Христо Драганов и инспектор ДПС – г-жа Нонка Ловчева. Участниците взаимно се опознаха, представяйки се със своето име, с нещо интересно и любопитно за тях, както и споделяйки какви биха искали да бъдат като станат големи. Обобщихме, че в групата имаме един министър, трима бъдещи адвокати, трима бъдещи учители, трима полицаи и други. В играта „Домино с ръце“ шестокласниците допълнително се опознаха, споделяйки характерни за тях неща. Полицаите приеха и собствени правила, които да отразяват както индивидуалния, така и общия интерес при провеждане на занятията. В дискусия учениците изброиха основните задължения на полицая и смисъла на полицейската професия – полицаите да се грижат за спазването на реда и законите в обществото. Полицейските служители поясниха на децата как да разпознаят полицая, каква е с униформата, екипировката; отличителните знаци на полицая (шапка, светлоотразителна жилетка); част от помощните средства, които използват полицаите в ежедневната си работа (белезници, палка, каска, защитен шлем, бронежилетка, радиостанция, фенер); служебна карта, с която доказва, че е полицай. Запознаха децата с темите, които ще изучават през първия и втория учебен срок, залегнали в предварително изготвения график, утвърден от началника на РУ-Труд на МВР и от директора на училището ни.
Националната програма „Детско полицейско управление” е инициатива на Министерството на вътрешните работи и е предвидена за реализиране от служители на МВР от структурите на „Охранителна полиция”, „Пътна полиция“ и „Криминална полиция”, психолози от психологичните лаборатории на МВР, експерти от Българския Червен кръст, Българския младежки Червен кръст, Българския туристически съюз и духовни лица. Целта е чрез теоретични и практически занимания децата да получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за справяне в трудни ситуации, в къщи, на улицата, за своите права и отговорности, за работа в екип, уважение и толерантност към другите.

Пожелаваме успешни и интересни занимания на младите полицаи в Първото детско полицейско управление при СУ „Христо Ботев“-град Съединение!

05.10.2016Г.-МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ!

Младите полицаи от първото Детско полицейско управление при СУ „Христо Ботев“-град Съединение изненадаха своите учители с поздравителни картички в днешния празничен Ден на учителя. Специален поздрав по радиоуредбата в централната сграда, придружен с песента „Учителко, любима!“,  беше направен от учениците към всички  учители в СУ „Христо Ботев“-град Съединение.

На 5-ти октомври в още над 100 страни по света се отбелязва Денят на учителя.Традицията води началото си от недалечната 1994г., когато по повод 40-тата годишнина от приемането на препоръките за статута на учителите от ЮНЕСКО и МОТ, ЮНЕСКО предприема инициативата да наложи 5-ти октомври като Международен ден на учителя.
Благодарение на учителите младите хора се превръщат в личности, започват самостоятелен живот с необходимите знания и чувство за гражданска отговорност. Учителите учат децата да разпознават доброто и справедливостта, помагат им да мислят творчески и да взимат самостоятелни решения. Във всеки ученик остава частица от душата и сърцето на учителя, затова и всеки човек винаги си спомня с голяма топлота и благодарност за тези, които са го учили.
СКЪПИ УЧИТЕЛИ,
Пожелаваме Ви здраве, много сили и творческо дръзновение, за да дадете на своите ученици качествено образование. Нека учебните часове са изпълнени с всеотдайност, грижа и любов към децата на България!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ПЪРВА МИСИЯ НА МЛАДИТЕ ПОЛИЦАИ

На 16 май 2016г. в СУ „Христо Ботев“-град Съединение беше сформирано първото Детско полицейско управление. Обученията и заниманията започват през учебната 2016/2017 година. Първата задача, която младите полицаи получиха и приеха с ентусиазъм, е осигуряване на безопасното слизане от училищните автобуси на всички ученици преди учебните занятия, както и пресичането на пътното платно. В голямото междучасие те следят за реда и се обръщат към дежурните учители.


29.09.2016г.-„Добре дошла, есен!“

През изминалите дни учениците от ПИГ – втори клас  с преподавател г-жа Галина Дингилева посрещнаха есента в класната си стая чрез различни дейности в заниманията по интереси. Те изработиха пъстри есенни листа, с които украсиха класната си стая. Запознаха се с техниката отпечатък като групово сътвориха апликация „Есенно дърво“. Отново групово изработиха пано от естествени есенни материали, което нарекоха „Хоро“. Нарисуваха есенни рисунки и научиха ново стихче за есента. И за финал подредиха всичко в изложба под надслов „Ние се учим, творим и играем“, която може да бъде разгледана на втори етаж в сградата на начален етап.

28.09.2016-„ЗДРАВНА БЕСЕДА В ШЕСТИ КЛАС“

На 28 септември 2016г. медицинската сестра към СУ Христо Ботев“-град Съединение- Таня Дългърска, изнесе лекция пред учениците от VI клас на тема „Хранене, гладуване, диети, затлъстяване“. В интересната беседа бяха дадени препоръки за здравословно хранене, бяха посочени болестите, които предизвикват вредните храни. Всички ученици разбраха, че трябва да избягват шоколада, сладкишите и газираните напитки, за сметка на плодовете и зеленчуците. Обещаха да се хранят правилно и да спазват здравословен хранителен режим. В края на часа шестокласниците получиха специално подготвени информационни материали, които да прочетат и винаги да им напомнят, че храната, която избират е в непосредствена връзка със здравословното им  състояние.

ОТБЕЛЕЖЕТЕ ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С НАС НА 26 СЕПТЕМВРИ 2016Г.!

26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година, която бе обявена за Европейска година на езиците.

Основните цели на Европейския ден на езиците са:

-Насочване на вниманието на общността към това колко е важно да се изучават различни чужди езици, за да се повиши нивото на многоезичност и да се подобри междукултурното разбирателство.

-Популяризиране на богатото езиково и културно многообразие в Европа, както и насърчаване на неговото опазване и поощряване.

-Окуражаване на изучаването на езици през целия живот в и извън училище, независимо дали с образователни цели, за професионални нужди, с цел мобилност или за удоволствие и обмен.

В СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение учениците изучават два чужди езика – френски и английски. Честит празник!

Преподавателите по чужд език в СУ „Христо Ботев“-град Съединение заедно със своите ученици отбелязват Европейският ден на езиците със следните инициативи:

  1. Оформяне на информационни табла в двете сгради на училището.
  2. Радиопредаване за учениците от V-XII клас с цел осведомяване за важната роля на чуждите езици в живота и насърчаване на изучаването им във всяка възраст.
  3. На 26 септември в часовете по чужди езици учениците ще изработят и изпишат надписи „Здравей“ и „Обичам те“ на различни европейски езици. Часовете по Френски език и по Английски език ще преминат под мотото: „Да учиш и да говориш чужд език- мисия възможна!“

ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН ЗА НОВАТА 2016/2017 ГОДИНА!

Мили ученици, запазете усмивките от днешния тържествен и вълнуващ първи учебен ден през цялата година. Бъдете упорити и не се страхувайте да търсите и да преоткривате себе си в безграничния свят на познанието.
Уважаеми учители, бъдете здрави, имайте сили и енергия, за да съхраните пламъка на просвещението и жаждата за знания у всеки Ваш възпитаник!
Нека това да е поредната ползотворна и успешна учебна година, изпълнена с удовлетворение от постигнатите резултати!
НА ДОБЪР ПЪТ ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА!


Министърът на образованието и науката – г-жа Меглена Кунева и Областният управител на област Пловдив – г-н Здравко Димитров  поздравиха персонално СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение със специални поздравителни адреси по случай новата учебна 2016/2017 година.

Благодарим за проявеното внимание и уважение към нашето училище!

На 15 септември 2016г. от 10.00 часа в Централната сграда на СУ „Христо Ботев“-гр.Съединение ще се състои тържественото откриване на новата учебна 2016/2017 година!

Автобусите ще тръгнат от населените места в 8.30 часа.

Заповядайте на празника!

15092016

09092016

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители,

На 09.09.2016г. /петък/ от 18.00 часа

ще бъде проведена първата

организационна родителска среща

за новата учебна 2016/2017 година!

Дневен ред:

1.Среща по класове – насоки за новата учебна година във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование.

  1. Запознаване с Правилника за дейността на училището.

3.Номинация на делегати за Обществен съвет от всички класове.

Осигурен е транспорт от населените места в 17.30 часа.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!