Творчество преподаватели

Таня Балканска – преподавател по Изобразително изкуство

„Реката“ – Стихове, акростихове  и приказки 

Авторски картини

Изложба картини през м.12.2013г.

Изложба Момичето, което не искаше да порасне

Изложба Цветове


ПРЕЗЕНТАЦИИ

Генка Дребчева„Универсалният език на любовта“-Открит урок 2022г.

Генка Дребчева Родителска среща 7 клас, Първа и втора глава от „Немили-недраги“ на Иван Вазов 7 клас

Ваня Ликова- „Човекът и изкуството“-Открит урок по БЕЛ 2017г.

Таня Тодорова   Уроци ИТ                           

Борислава Енчева  24 май и  Уроци ИТ

Даниела Недялкова  Уроци ИТ  

Чудомира Атанасова   2 юни – Ден на Ботев  и Уроци БЕЛ 

Галина Златева      Земноводни 7 клас

Иванка Габровска   Наследство и традиции в дома   


Разработка на Таня Ил. Лулкинаучител в ПГ на СОУ „Христо Ботев” град Съединение на тема:

  Размисли за религиозно-нравственето възпитание и обучение на децата в предучилищна възраст в съвременен аспект

Открит урок в църквата „Ден на християнското семейство“