Контакт

СУ „ХРИСТО БОТЕВ“   

гр. Съединение, община Съединение,

област Пловдив, п.к 4190

ул. „Баба Исака Скачкова“ № 3

тел. 359 318 2 20 32

e-mail: sou_saedinenie@abv.bg 

 


Администратор на сайта: Даниела Недялкова

d.nedjalkova@sou-saedinenie.com

КЪМ ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА УЧИЛИЩЕТО ТУК.