За нас

ДОБРЕ ДОШЛИ

В ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА

СУ „ХРИСТО БОТЕВ“

ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ 

СУ „Христо Ботев“ се намира в град Съединение, област Пловдивска,

община Съединение.

 ул. „Баба Исака Скачкова“ №3          тел. 359 318 22032       

e-mail: info-1603301@edu.mon.bg

 www.sou-saedinenie.com   

КЪМ ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА УЧИЛИЩЕТО ТУК.

НИЕ имаме СТРАТЕГИЯ

НИЕ – Стимулираме и мотивираме  учениците да мислят и изразяват свободно своето мнение.

НИЕ – Стимулираме учениците да учат и работят с убеждението, че вършат нещо полезно за себе си , за училището и за обществото.

 НИЕ – Стимулираме и развиваме творческия потенциал на учениците.

НИЕ – Издигаме качеството на обучение по общообразователните и профилираните учебни дисциплини.

 НИЕ – Засилваме компютърната подготовка на ученика, за да е постоянно в ритъма на модернизираните съвременни информационни технологии.

Поставили сме си ЦЕЛИ

ДА формираме самодисциплина у учениците, за да постигнат хармония в общуването със себе си и със света. ДА изградим у учениците личности, които да се реализират успешно, и да продължат да се развиват в синхрон със законите на природата и ценностите на обществото. ДА овладеем знанията и уменията на учениците и да ги развием творчески и идейно. ДА разширим подготовката на учениците, предлагайки им засилено обучение на профилирани предмети и съвременни информационни технологии. ДА издигнем още качеството на учебно – възпитателния процес .

Ръководство

Директор            г-жа Спаска Ненчева 

Зам. Директор УД   г-жа Таня Тодорова 

                    Преподаватели Начален етап

Елица Тодорова

Маша  Енчева 

Анка Арабаджийска

Николинка Генчева

Цветелина Трайкова

Стоянка Мазнева

Стойна Симеонова

Антоанета Митова

Лиляна Попова

АЕ- Тодорка  Караиванова

  Преподаватели V – XII клас

Чудомира  Атанасова -БЕЛ

Ваня  Ликова – БЕЛ

Генка  Дребчева -БЕЛ

Цветанка  Къцова -Френски език

Даниела  Недялкова – ИТ

Цветиана  Бекирска- Математика

Борислава  Енчева-Математика и ИТ

Филип Джумаков-Физика и Математика

Дора  Кошева -История и цивилизации

Светлана  Манчева -География и икономика

Димитър Георгиев-Профилирани предмети

Николинка  Иванова -ФВС

Костадин Апостолов -ФВС

Петя  Арабаджийска -Музика

Иванка Габровска-Предприемачество и ИТ

Таня Балканска-Изобразително изкуство

Марияна Петкова – Английски език

Николай Югов- Биология и ЗОО

Елисавета Каратопраклиева- Химия и ООС

УЧИТЕЛИ ГЦОУД

Велина Балканска

Десислава Минчева

Администрация

Пенка Илиева – Счетоводител

Мария  Енчева – Финансов контрольор

Тонка Мирчева – Завеждащ административна служба

Иванка  Попгенска – Домакин