Важни съобщения

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ В SHKOLO.BG 

ГРАФИЦИ ЗА 1 срок: КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ, КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ ДЧК, КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ 1-4  КЛАС 5-7 КЛАС 8-12 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПЪРВИ СРОК УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

5 – 7 КЛАС, 8-12 КЛАС

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ 5 КЛАС 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА тук

7 КЛАС 2023/2024 ГОДИНА тук

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ТУК.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Заповед №РД-289/15.03.2023г. на Кмета на Община Съединение с График на дейностите за осъществяване на прием в първи клас тук.