ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАНИ В СФО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ВТОРА ИЗПИТНА СЕСИЯ ТУК.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАНИ В СФО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ИНДИВИДУАЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ (ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ)  ТУК.