ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
НЕУЧЕБНИ ДНИ 22-25 ЯНУАРИ 2019Г. (ВКЛЮЧИТЕЛНО)
Ученици на СУ „Христо Ботев“-град Съединение,
Във връзка с предписание №11-4/21.01.2019г. на РЗИ-Пловдив, на основание чл.105, ал.5 от ЗПУО, се преустановяват учебните занятия във всички училища в област Пловдив, считано от 22.01.2019г. до 25.01.2019г. включително.

Добре Дошли!

Заповядайте в официалния сайт на

 СУ „Христо Ботев“- град Съединение

           СУ „Христо Ботев“ се намира в град Съединение, област  Пловдив,община Съединение

 ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

тел. 359 318 22032 

        e-mail: sou_saedinenie@abv.bg 

                   www.sou-saedinenie.com