ПОЗДРАВ ЗА МАМА!

 С голямо въодушевление и желание първокласниците на СУ „Христо Ботев“-град Съединение изработиха поздравителни картички за днешния празник, с които ще зарадват своите майки.

Браво, деца!

Официален сайт

           СУ „Христо Ботев“ се намира в град Съединение, област  Пловдив,община Съединение

 ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

тел. 359 318 22032 

        e-mail: sou_saedinenie@abv.bg 

                   www.sou-saedinenie.com      

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ В SHKOLO.BG