ДЛЪЖНОСТ: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“


От 16 септември автобусите тръгват от населените места в 7,20 часа, само от Царимир в 6,50 часа.

Всички ученици трябва да минат на преглед при личния си лекар.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ДА НОСЯТ МАСКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА В ЗАКРИТИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА УЧИЛИЩЕТО.

15 септември 2020 г. – ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК 2020/2021 ГОДИНА   ЗА 1-4 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК 2020/2021 ГОДИНА   ЗА 5-7 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК 2020/2021 ГОДИНА   ЗА 8-12 КЛАС

Учебни помагала за 5 клас за учебната 2020/2021 година тук.

 

Учебни помагала за 6 клас за учебната 2020/2021 година тук.

Учебни помагала за 7 клас за учебната 2020/2021 година тук.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *