Училищен вестник

През учебната 2013/2014 година в часовете по Изобразително изкуство г-жа Таня Балканска заедно с учениците от V клас издават училищния вестник.
Г-жа Ваня Ликова, преподавател по БЕЛ, заедно с ученици от VII клас, подготвят, оформят и  издават нашия Училищен вестник през 2011/2012г..

Брой 3 за 2011/2012г.

Брой 2 за 2011/2012г.

Брой 1 за 2011/2012г.