Литература

Есе на Мими Козарева от 11 клас на тема „Байганьовщината днес“

Ученическо есе, разказ, стихотворение по повод 2 юни – Ден на Ботев

Ученическо стихотворение, разказ на български, английски и френски език за Конкурс „Вълшебство“ 2011г.