Стипендии

за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Постановление № 33/15.02.2013г. на МОН за условията за получаване на стипендии от ученици, завършили основно образование

 

Правила за отпускане на стипендии в СУ „Христо Ботев“- град Съединение  2023/2024 година тук.