Програма

Учебна 2020/2021 година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА  II СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОД.

1-4 клас тук.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА  II СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОД.

5-7 клас тук.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА  II СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОД.

8-12 клас тук.

ГРАФИЦИ ЗА: 2 срок: КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ, КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ ДЧК,СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК 2020/2021 ГОДИНА   ЗА 1-4 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК 2020/2021 ГОДИНА   ЗА 5-7 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 1 СРОК 2020/2021 ГОДИНА   ЗА 8-12 КЛАС

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПЪРВИ СРОК 2020/2021 ГОДИНА