Програма

Учебна 2018/2019 година ВТОРИ срок

ГРАФИК

за провеждане на консултации с ученици

ІІ срок – учебна 2018/2019 година

Утвърден със Заповед № РД- 10-397/06.02.2019 година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2 СРОК УЧЕБНА 2018/2019  1-4 КЛАС ТУК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2 СРОК УЧЕБНА 2018/2019  5-12 КЛАС ТУК


Списък с помагала за 5 клас за новата учебна 2018/2019 година

 Помагала 5 клас – 2018