НВО


Дати за национално външно оценяване за учебната 2017/2018 г.                         

    IV kлас

Български език и Литература -10 май 2018 г.

Математика -14 май 2018г.

Човекът и обществото -16 май 2018 г.

Човекът и природата – 17 май 2018 г.

    VII клас

Български език и литература-21 май 2018 г.

Математика-23 май 2018 г.

Х клас

Онлайн оценяване на дигитални компетентности 11 – 15 юни 2018 г.
Тестове и отговори НВО IV клас 2014/2015 тук.

НВО 2013/2014 година:

Тест по БЕЛ 4 клас тук

Тест по Математика 4 клас тук

Тест по Човек и общество 4 клас тук

Тест по Човек и природа 4 клас тук

Тестове и отговори НВО след VII клас тук


Наредба №11 от 28.3.2005г. за приемане на ученици в държавни и общински училища

Списък на заболяванията за приеманите ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ