НВО

 

Дати за национално външно оценяване за учебната 2019/2020 г.                         

    IV kлас

Български език и Литература -27 май 2020 г.

Математика -28 май 2020г.

    VII клас

Български език и литература – 09.06.2020 г.

Математика – 11.06.2020г.

Чужд език-17.06.2020г.

Х клас

Български език и литература – 09.06.2020 г.

Математика – 11.06.2020г.

Чужд език-17.06.2020г.

Онлайн оценяване на дигитални компетентности 15 – 19 юни 2020 г.
Тестове и отговори НВО IV клас 2014/2015 тук.

НВО 2013/2014 година:

Тест по БЕЛ 4 клас тук

Тест по Математика 4 клас тук

Тест по Човек и общество 4 клас тук

Тест по Човек и природа 4 клас тук

Тестове и отговори НВО след VII клас тук


Наредба №11 от 28.3.2005г. за приемане на ученици в държавни и общински училища

Списък на заболяванията за приеманите ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ