НВО

 

Дати за национално външно оценяване за учебната 2018/2019 г.                         

    IV kлас

Български език и Литература -9 май 2019 г.

Математика -10 май 2019г.

Човекът и обществото -14 май 2019 г.

Човекът и природата – 16 май 2019 г.

    VII клас

Български език и литература – 17.06.2019 г.

Математика – 19.06.2019г.

Х клас

Онлайн оценяване на дигитални компетентности 10 – 14 юни 2019 г.
Тестове и отговори НВО IV клас 2014/2015 тук.

НВО 2013/2014 година:

Тест по БЕЛ 4 клас тук

Тест по Математика 4 клас тук

Тест по Човек и общество 4 клас тук

Тест по Човек и природа 4 клас тук

Тестове и отговори НВО след VII клас тук


Наредба №11 от 28.3.2005г. за приемане на ученици в държавни и общински училища

Списък на заболяванията за приеманите ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ