„Аз и светът около мен“

06.06.2019г.- ПРОЕКТИ НА ВТОРОКЛАСНИЦИ!

Учениците от втори клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение, участващи в Клуб „Аз и светът около мен“ с ръководител г-жа Николинка Генчева, представиха изложба на свои проекти по  различни теми. Също така отвориха вратите на своя клуб за гости. Учениците с удоволствие презентираха на учителите, които присъстваха, работите си.

09.04.2019г.-ПЛАНИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Учениците от  клуб „Аз и светът около мен“ имаха практическо занятие за планините в  България. Клубът е сформиран през втори срок на учебната 2018/2019 година  с ученици от втори клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение и с ръководител г-жа Николинка Генчева.

Планините в България са изключително разнообразни. Ако им липсва нещо, то това са само “космическите” височини и вечните снегове и ледове. Малки и големи, голи и обрасли, заоблени и стръмни, ниски и високи, скалисти и откровено алпийски – всички те са достъпни през 4-те годишни сезона и предоставят неограничени възможности за отдих, спорт и туризъм.