Ваканции

 Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2016/2017 година:

 

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. есенна
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. коледна
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. зимна
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас
13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. пролетна за  ХІІ клас

Неучебни дни:

19.05.2017 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2017 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

09.02.2017 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2017 г. – I-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017 г. – V-VIII клас (16 учебни седмици )

30.06.2017 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )