Ваканции

 Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна
01.02.2021-03.02.2021 г. вкл. междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас
08.04.2021г. – 11.04.2021г. вкл. пролетна за ХIІ клас

Неучебни дни:

19.05.2021 г. – ДЗИ по български език и литература
21.05.2021 г. – Втори ДЗИ

16.06.2021г.-НВО Български език и литература в VII и X клас

18.06.2021г. -НВО Математика в VII и X клас

25.05.2021г. – неприсъствен ден по повод 24 май