Ваканции

 Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

 

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. коледна
05.02.2020 г. вкл. междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас
16.04.2020г. – 20.04.2020г. вкл. пролетна за ХIІ клас

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – ДЗИ по български език и литература
22.05.2020 г. – Втори ДЗИ

09.06.2020г.-НВО Български език и литература в VII и X клас

11.06.2020г. -НВО Математика в VII и X клас

25.05.2020г. – неприсъствен ден по повод 24 май

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)