Ваканции

Заповед № РД09-1129/04.09.2013 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2013/2014 година

 Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2013/2014 година:

01.11.2013 г. – 03.11.2013 г. вкл. есенна
24.12.2013 г. – 05.01.2014 г. вкл. коледна
01.02.2014 г. – 04.02.2014 г. вкл. зимна
29.03.2014 г. – 06.04.2014 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас
29.03.2014 г. – 01.04.2014 г. вкл. пролетна за  ХІІ клас

Неучебни дни:

21.05.2014 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
23.05.2014 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

22.05.2014г. – Със Заповед на Министъра на МОН тук

26.05.2014г. - Със Заповед на Министъра на МОН тук

Начало на втория учебен срок на учебната 2013/2014 година:

05.02.2014 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2013/2014 година:

15.05.2014 г. – XII клас (13 учебни седмици)
22.05.2014 г. – I клас ( 13 учебни седмици )
30.05.2014 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
13.06.2014 г. – V-VIII клас ( 16 учебни седмици )

30.06.2014 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )