Ваканции

 Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

 

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. коледна
05.02.2019 г. вкл. междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас
05.04.2019г. – 07.04.2019г. вкл. пролетна за ХIІ клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
23.05.2019 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2018г. – неприсъствен ден по повод 24 май

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V – VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)