Ученици

В СУ „Христо Ботев”- гр.Съединение се обучават 430 ученици

– Учениците  се обучават на една смяна при отлични условия в две сгради.

– Високи постижения постигат учениците от среден курс при кандидатстване в елитни гимназии.

– Учениците от горен курс се обучават профилирано с профил „Стопански мениджмънт“.