Б. Енчева

IX ИНТЕРНЕТ  Електронна поща (презентация)

                           Нет-етикет (презентация)

  Технически, програмни и организационни изисквания за достъп до Интернет чрез компютърната мрежа (презентация)

IX ИНФОРМАТИКА Операционна система MS DOS (презентация)

IX ИТ                 Информационни технологии и компютърни системи (презентация)

X ИНТЕРНЕТ    Компютърни вируси и защита от тях (презентация)

Компютърни вируси. Видове (презентация)

Антивирусен софтуер (презентация)

Видове Интернет електронен бизнес и електронна търговия (презентация)

                           Основни фази в разработката на интернет сайт със статично съдържание (презентация)

                           Разработване на уеб-сайт. Основни етапи (презентация)

                           Търсене на информация в Интернет (презентация)

XI ИТ                 BIOS (презентация)

                           Памет. Видове памет (презентация)

                           Периферни устройства (презентация)

Автор на уроците:

Борислава Енчева

b.encheva@sou-saedinenie.com