„Мултимедиен свят“

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛУБ „МУЛТИМЕДИЕН СВЯТ“ В 5 КЛАС

ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Описание: Дейност за постигане на основно ниво на владеене на дигитални компетентности у учениците, затвърждаване и надграждане на придобитите знания и умения по предмета Информационни технологии у учениците от 5 клас, мотивиране за постоянно присъствие в учебните часове и за редовно усвояване на новия учебен материал, провокиране на логическото и творческо мислене на учениците, поставяне на задачи за самостоятелно търсене и откриване на научна информация, повишаване на мотивацията на учениците за учене и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили.

Цели: Повишаване на дигиталната компетентност на учениците от 5 клас, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

Очаквани резултати: По високи резултати в училище и на НВО по ИТ.

Целева група: 13 ученици от 5 клас

Ръководител на клуба: Борислава Енчева

2019/2020

КЛУБ „МУЛТИМЕДИЕН СВЯТ“ ПОЗДРАВЯВА ЗА 24 МАЙ!

По повод най-българския и светъл празник 24 Май, учениците от Клуб „Мултимедиен свят“ в 5 клас с ръководител г-жа Борислава Енчева, по Проект „Образование за утрешния ден“ при СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение, през часовете за занимания по интереси по време на дистанционното онлайн обучение, изработиха оригинални и ефектни компютърни презентации и колажи от изображения за празника. Учениците демонстрираха своите натрупани знания и дигитални умения по информационни технологии. Поздравления, деца! Честит 24 Май!

21.05.2020- ИНТЕРАКТИВНИЯТ ДИСПЛЕЙ ВИ ОЧАКВА!

По проект “Образование за утрешния ден” СУ „ХристоБотев“-град Съединение получи 65 инчов интерактивен тъч дисплей. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По него в нашето училище са сформирани два клуба по интереси с цел повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците  по ИТ в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

Клубовете се ръководят от г-жа Борислава Енчева – „Мултимедиен свят“ и г-жа Иванка Габровска – „ИТ“.

65“ екран е страхотен панел за докосване на учебното съдържание, представено под различни форми. Панелът с едно докосване заменя няколко общи устройства: бяла дъска, компютър, проектор, телевизор, прожекционен екран, система за високоговорители. Touch панелът е съвременно и  модерно решение за обучение и презентация.

Да ни е честит!

11.02.2020- „16 ГОДИНИ БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ!“

Участниците в клуб „Мултимедиен свят“ с ръководтел г-жа Борислава Енчева изработиха рисунки в Paint за празника.