„В дигиталната епоха“

КЛУБ „В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА“

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Целева група: ученици от  8А , 9A , 10 A клас,

 Брой занимания: 1 /един път/ седмично * 2 занимания или *3 занимания

Общ брой занимания: 70 занимания

 Начална дата: 01.12.2020 г., Крайна дата: 30.06.2021 г.
Брой ученици в група: 15
Категория: Информационни технологии

Ръководител: Даниела Недялкова

  1. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението по информационни технологии (ИТ) в гимназиален етап е насочено към надграждане на  базисни знания, умения, свързани с учебния предмет и придобити в прогимназиалния етап; с изграждането на дигитални компетентности на ученика и с приложението им в различни предметни области.

Обучението в клуба ще надгради знанията и уменията от Основно към Самостоятелно ниво на владеене на дигитални компетентности; ще затвърди, надгради и развие придобитите в задължителната подготовка по ИТ в прогимназиален етап знания и практически умения; ще развие  творческия потенциал у всеки един.

Учениците ще надградят уменията си за работа с различни от учебната програма софтуери- за обработка на графични изображения, за създаване на видеоклипове, създаване на сложни текстови документи, презентации от по-високо ниво (ZUI).

Акцент в програмата е използването на облачната платформа Office 365 и разкриването  на предимствата на всичките ѝ приложения-работа в споделена среда, електронна поща, място за съхранение на файлове, организиране на календар с възложени задачи и събития, създаване на онлайн документи-текст, таблица, презентация, платно, анкета/тест чрез Forms.

Обучението в клуба ще засили интереса на учениците към IT професиите и ще им помогне от ранна възраст да се насочат към IT сектора, в който изключително динамично новите решения и технологии ни превръщат в дигитална епоха.

Цели

  1. Да се постигне по-добро използване на дигиталните технологии за учене и взаимопомощ на съучениците;
  2. Да се развият дигитални умения, необходими за живота и работата в епоха на бързи промени, свързани с дигитализацията;
  3. Формиране на положително отношение към Информационните технологии, създаване на интерес и мотивация на учениците за придобиване на дигитални знания и умения.
  4. Създаване и развиване на волеви качества като самостоятелност, упоритост, способност за вземане на решения, критичност и самокритичност.
  5. Развиване на наблюдателност, въображение, концентрация на мисленето, памет.
  6. Развиване на способност за превръщане на идеите в дела посредством креативност, както и способност за планиране и управление на проекти.
  7. Придобиването на компетентности, подкрепящи личностното развитие, усвояването на знания и умения за работа в дигиталното общество ще допринесе за социалната интеграция и професионална реализация и развие нагласи за вземане на информирани решения в полза на себе си и на другите за гарантиране на устойчиво развитие на поколенията;
  8. Ранно професионално ориентиране-засилване на интереса към професията на IT специалистите и разработчици на дигитално съдържание
  • ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 1.Да използват онлайн редактори и настолни програми за съждаване на сложни текстови документи, обработване на изображения, създаване и редактиране на видеоклипове.

2.Да създават сложно цифрово съдържание в различни формати

3.Да създават интерактивни и различни презентации с непознатите им до сега софтуери – Sway, Prezi.

4.Да използват всички възможности на „облака“ през различни устройства с огромното изобилие от приложения в него- в това число-електронна поща, място за съхранение на файлове, организиране на календар с възложени задачи и събития, създаване на онлайн документи-текст, таблица, презентация, анкета/тест чрез Forms.

5.Да оценяват надеждността на намерената информация в Интернет и да могат да я прилагат в различни области на знанието. Да я обработват и съхраняват в „облака“. Да правят справки и да ги обобщават.

6.Да използват самостоятелно някои функции на онлайн услуги. Да умеят да разрешават проблеми, свързани с устройството и мрежата.

7.Да бъдат интелигентни интернет потребители, спазвайки правилата на онлайн комуникацията

8.Да зачитат авторските права на готовите материали, които използват; цитират коректно информационните източници
01.03.2021г. -РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ. ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОКОЛНАТА СРЕДА

На 1 март 2021г. заниманията в клуба започнаха с размяна на мартеници и пожелания за здраве и усмивки. Темата днес беше подготвена за представяне от учениците чрез презентациите Решаване на проблеми  и Въздействие от използване на дигиталните технологии. И понеже участниците искат да покажат своите умения, решиха да участват във втори национален конкурс с международно участие „Космонавтика 2021“. Момчетата създадоха видеоклипове, а момичетата-информационни табла. За тонус и добро настроение и раздвижване накрая поиграхме на двора в „Спасителни лодки“.

26.02.2021-ЗА ОЩЕ ПО-МОДЕРНА МАТЕРИАЛНА БАЗА!

Нова презентационна техника-мултимедиен проектор и стенен прожекционен екран, са прекрасно обновление на Компютърен кабинет №1 в централната сграда на СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Те са закупени със средствата на клуб „В дигиталната епоха“ по проект „Образование за утрешния ден“. Участниците в клуба са щастливи, че в часовете по Информационни технологии всички ученици от 3 до 12 клас ще наблюдават преподаваните уроци с още по-високо качество на картината, контраст на цветовете, с впечатляваща яркост и наситеност.

“PINK WEEK” –СЕДМИЦА БЕЗ ТОРМОЗ!

Клуб „В дигиталната епоха“ с подкрепата на Училищен Координационен Съвет ви кани да посветим тази седмица на Световния ден за борба с тормоза в училище.

На 2 етаж в централната сграда е обособена „розовата зона“.

През цялата „розова седмица“  имате възможност да оставите своя позитивен розов отпечатък:

-В кутията „Добри дела“ пуснете написана от вас преживяна или направена добра постъпка. Разкажете ни – добрите дела трябва да бъдат чути!

-На флипчарта запишете своето послание, призив, правило за по-добра училищна атмосфера. Нарисувайте ни стикер или символ-символизиращ доброто у вас.

-Оставили сме място и за вашите рисунки, картички. Рисувайте вкъщи за доброто, за приятелството и толерантността. Надпишете я с двете имена и класа си и я оставете. Там вече са поставени рисунките на учениците от 6 А клас, които бяха изработени още в началото на присъствената учебна година.

-В сряда-в Деня на розовата фланелка, розовият цвят в дреха или аксесоар – ще покаже вашата нетърпимост към тормоза в училище. Нека всички да сме с цвета на добротата!

Клуб „В дигиталната епоха“ е сформиран по проект „Образование за утрешния ден“ с ученици от 8,9,10 клас на СУ „Христо Ботев“-град Съединение. Кибертормозът е една от формите на тормоз и участниците се включват в „PINK WEEK” с флаери и постери за онлайн безопасността, съвети и правила за спазване на нетикет-а.

Част от участниците  в клуба са включени и в онлайн обучение на 22 февруари на тема: „Фалшиви новини по време на пандемия: как да ги разпознаваме и да ги разобличаваме“, организирано от националната интернет платформа за ученическа журналистика sCOOL Media. Лектори на уебинарите са трима журналисти – членове на Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ) – с дългогодишен опит както в професията си, така и в провеждането на обучения и работата с младежи: Мария Черешева, Мартин Димитров и Иван Радев. Обучението се провежда  в рамките на кампанията „Дни на медийна грамотност 2021“ – инициатива на Коалиция за медийна грамотност, която цели повишаването на медийната грамотност на българските граждани.

“Дни на медийната грамотност 2021” се подкрепя от  Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Програма за малки грантове на Посолството на САЩ, Фондация „Америка за България“, УНИЦЕФ, TechSoup Europe и Funky Citizens.

22.02.2021Г.-ПРАВИЛА И НЕТИКЕТ. БЕЗОПАСНОСТ. ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИЯ

На 22 февруари 2021г. – в месеца на безопасен интернет и в седмицата без тормоз в училище, участниците в клуба изгледаха интересни видеа за онлайн комуникацията, видовете социални мрежи. В презентация чрез покадрово анимиране „Опасности в Интернет“ надградиха знанията си за опасностите и сайтовете за помощ. Подготвиха флаери и стикери (оформиха информационен флипчарт)  и инициираха събитието PINK WEEK, обособиха „розова зона“ без тормоз в училище. Предадоха своя опит и на съучениците си и в часовете по ИТ презентираха наученото в клуба.Остана време за забавни игри „Небе-нос-земя“ и „Игра на комплименти“.  На 22 февруари 2021г. от 18,30 часа Ванина и Вероника се включиха в онлайн обучение на тема: „Фалшиви новини по време на пандемия: как да ги разпознаваме и да ги разобличаваме“, организирано от националната интернет платформа за ученическа журналистика sCOOL Media.

15.02.2021г. -ДА ЗАЧИТАМЕ АВТОРСКОТО ПРАВО НА ВСЕКИ!

На 15 февруари 2021г. участниците в клуба се запознаха с Авторското право и се научиха как да зачитат авторските права на готовите материали, които използват; да цитират коректно информационните източници. Изгледаха специално подбрани обучителни  видеа. Използваха различни търсачки за намиране на една и съща информация. Остана време да работят практически и изготвиха колажи от собствени снимки (свързано с темата за зачитане на АП) с програмата PhotoGallery за участие в 12-ти международен конкурс „Творчество без граници“ и презентации за конкурса „Времена и будители“.

25.01.2021г.-08.02.2021г. – РАЗЛИЧНИЯТ СОФТУЕР ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ PREZI

На 25 януари 2021г. участниците видяха света на презентациите през различен поглед. Г-жа Недялкова представи и демонстрира софтуера „Prezi“ като приложи  кратко ръководство за работа с Prezi и връзка към облачна кратка презентация „Кумата“. Интересните следобедни часове продължиха с игрите „Среща на известни личности“ и „Групово съчиняване на история на Клуба“.

На 8 февруари 2021г. създадохме акаунти и започнахме да работим онлайн в PREZI. Учениците демонстрираха и усвоените умения за създаване на колажи с PhotoGallery за предстоящите празници. И за  да бъде забавно поиграхме на „Небе-нос-земя“ и „Игра на комплименти“.

11-18. 01.2021г. – ВИДЕОКЛИПОВЕ ОТ СНИМКИ

На 11 януари 2021г. г-жа Недялкова представи  презентация „видеоклип“  и демонстрира възможностите на софтуера Photo Story – безплатен инструмент на Microsoft за създаване на видеоклипове от снимки. Учениците избраха различни теми и в занятието намериха информация в Интернет – подходящи снимки, свалиха и музика, и текст.

На 18 януари 2021г. Ванина представи – видеоклип за 1 март, а Вероника -видеоклип за Пролетните празници.  В играта „Магазин за вълшебни неща“ всеки ученик си купи качество-символика на името на някой от участниците в клуба ( и по този начин виртуално се свърза с него) като заплати с мисъл, песен, пожелание. В играта „Шерлок Холмс“ развихме абстрактното мислене и асоциативно представяне и свързване на 4 предмета в едно общо изречение.

04.01.2021г. – КОЛАЖИ „БОТЕВ В СЪРЦАТА НИ“

На 4 януари 2021г. патриотизмът и родолюбието изпълниха часовете в клуба. На 6 януари 2021г. се навършват 173 години от рождението на Христо Ботев. Г-жа Недялкова представи нов софтуер за създаване на онлайн колажи от снимки чрез демонстрация и презентация „Колаж за Ботев“. Учениците се насочиха в различни тематики за своите колажи „Ботев в сърцата ни“-семейството, произведенията, четниците, паметници , родно място… всички- свързани с патрона на училището Христо Ботев.

21.12.2020г. -„МОЯТА КОЛЕДА В КОЛАЖ“

На 21 декември 2020г. коледният дух влезе и в заниманията на клуба. Участниците изтеглиха коледни късметчета за новата 2021г.-на кой какво се падна-записано е в портфолиото му. А по темата за създаване на колаж – децата изгледаха презентация – „Колаж“, г-жа Недялкова демонстрира възможностите на онлайн и настолни програми. Участниците създадоха чудесни колажи от украсата в дома им. А на края всички се разделиха с усмивки в играта „Предаване на маски“ и отправиха един на друг пожелания за весели празници, здраве и успехи през новата 2021 година.

14.12.2020г. -ВИЗИТКИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КЛУБА

На 14 декември 2020г. участниците на клуба с лекота преодоляха и следващото софтуерно предизвикателство-„изработване на визитки“. Г-жа Недялкова показа програмите Word и Publisher (презентация по темата-тук). В самостоятелната си работа учениците подбраха цветове, шрифт и дизайн, който впечатлява и унифицира тях като членове на сътрудници по ИТ. В работата в екип взаимно си помогнаха тези, които нямаха подходящо устройство. В играта за позитивно изграждане на личността „Познай кой е толкова добър?“ Вероника безпроблемно разпозна Антоанета по умението ѝ да рисува.(Антоанета получи и сертификат тук.) Визитките са добавени към портфолиото на участниците-разгледайте ги тук.

07.12.2020г.-ЛОГО НА КЛУБА

На 7 декември 2020г. участниците в клуба се справиха с първото предизвикателство- самостоятелно от вкъщи на своите устройства използваха различни програми за изработване на лога (онлайн и настолни приложения). В началото на часовете изгледаха специално подготвена от ръководителя си презентация (тук) и демонстрираните от г-жа Недялкова три софтуера.Обединиха се около логото, направено с онлайн редактора Shopify тук. За да продължи позитивното самопредставяне и опознаване един друг на членовете на екипа – всеки от тях участва в играта „Аз приличам (различавам се) на……….. (име на член на екипа)  по качеството …… „. Начертаха и кръговрат (линия) на рождените дни, за да бъдат  рождениците колективно дигитално поздравени. тук. Всяко лого е добавено към портфолиото на участника, който го е изработил. Всички лога може да разгледате тук.

01.12.2020г. – СТАРТИРАХМЕ ОНЛАЙН В ЕКИП В MS TEAMS

На 1 декември 2020г. стартираха занятията на Клуб „В дигиталната епоха“ в електронна среда- екип в MS Teams.Учениците с голям интерес не усетиха как измина времето от първите три занимания. Всеки участник представи себе си – описвайки се със свое качество, сподели какво (не) харесва и своя личен девиз. Сред доста предложения и оспорвано гласуване, учениците избраха девиз на клуба „Знанието само по себе си е сила!“. Заедно учениците изработиха Правила на Клуба тук. В облачното пространство на Google Drive започна попълването на презентация –Портфолио на участниците тук.