След завършен VII клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ТУК.

СУ „ХРИСТО БОТЕВ“

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В

ПРОФИЛ  “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ” 

-Дневна форма на обучение

-5 години срок на обучение

Без интензивно изучаване на чужд език.

-Изучаване на два чужди езика: Първи чужд език-Френски език, Втори чужд език- Английски език,

-Профилиращи предмети: -Предприемачество и Информационни технологии

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

Точки от НВО БЕЛ (удвоени)

Точки от НВО МАТ (удвоени)

Точки от оценка ИТ в Свидетелство  за 7 клас

Точки от оценка Технологии и предприемачество в Свидетелство за 7 клас

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас  се осъществява по График на МОН

Дипляна ПРИЕМ тук.