След завършен VII клас

СУ „ХРИСТО БОТЕВ“-ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ ОБЯВЯВА 4 /ЧЕТИРИ/ СВОБОДНИ МЕСТА В ПРОФИЛ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ, ФЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

Резултатите от първото класиране ще бъдат оповестени до 27 юни 2017 г. Учениците ще могат да проверят класирането си  в сайта на МОН https://priem.mon.bg

За паралелките с профил „Физическо възпитание и спорт“ списъци на класираните ученици са налични в училището с утвърден държавен план-прием по профила.

Списъците на класираните ученици по профили и специалности от професии ще бъдат предоставени на училището-център, където са подадени документите за участие в класирането.

Учениците, които не са класирани на първи етап, автоматично участват във втори етап на класиране. Класираните на първи етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 28 юни до 30 юни 2017 г., като подават следните документи:

  1. Заявление до директора
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища

Отпада необходимостта от представяне на удостоверение за преместване при записване.

Учениците, които желаят да участват във втори етап на класиране (класирани по второ или следващо желание на първи етап), подават заявление в училището, в което са класирани на първи етап. Образец на заявление за участие във втори етап на класиране се предоставя от училището, в което ученикът е приет на първи етап на класиране. В заявлението учениците не може да променят и пренареждат желанията си. Участниците във второ класиране запазват мястото си от първо класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Резултатите от втори етап на класиране ще бъдат оповестени до 4 юли 2017 г. Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране  начин.

Класираните на втори етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 5 юли до 7 юли 2017 г.

Незаетите места след записването на учениците от втори етап ще бъдат обявени в сайта на РУО на 10 юли 2017 г.

Резултатите от трети етап на класиране ще бъдат оповестени до 17 юли 2017 г. Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране начин.

Класираните на трети етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 18 юли до 19 юли 2017 г.

Публикувано от:
РАЙЧЕВ, РАНГЕЛ
Старши експерт по организация на средното образование

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 8 КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. тук

ПРИЕМ 2017/2018

ПРИЕМ В VIII КЛАС

профил “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”

  • Дневна форма на обучение
  •  5 години срок на обучение
  •  Без интензивно изучаване на чужд език
  • Изучаване на два чужди езика: Английски и Френски
  • Профилиращи предмети: Предприемачество; Информационни технологии; География и икономика; Български език и литература