След завършен VII клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС

ПРИЕМ 2019/2020

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ, МАТЕМАТИКА И ЧУЖД ЕЗИК, ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.                       

Училищен план-прием
за учебната 2019/2020 година,
Утвърден със Заповед № РД-10-493/27.03.2019 год. на директора на СУ „Христо Ботев“, Съгласуван с Обществения съвет с Протокол с вх. № ОС-02-751/26.03.2019 година

ПРИЕМ В VIII КЛАС 

профил “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ” 

-Дневна форма на обучение

-5 години срок на обучение

Без интензивно изучаване на чужд език.

-Изучаване на два чужди езика: Първи чужд език-Френски език, Втори чужд език- Английски език,

-Профилиращи предмети: -Предприемачество и Информационни технологии

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

Точки от НВО БЕЛ (удвоени)

Точки от НВО МАТ (удвоени)

Точки от оценка БЕЛ в Свидетелство  за 7 клас

Точки от оценка МАТ в Свидетелство за 7 клас

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас  се осъществява в периода от 03 юли 2019 г. до 05 юли 2019 г. в училище-център.

Работно време на центровете::

от 03.07 до 05.07 – 08.00 до 18.00 часа