След завършен VII клас

ПРИЕМ 2018/2019

ПРИЕМ В VIII КЛАС

профил “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”

  • Дневна форма на обучение
  •  5 години срок на обучение
  •  Без интензивно изучаване на чужд език
  • Изучаване на два чужди езика: Английски и Френски
  • Профилиращи предмети: Предприемачество; Информационни технологии; География и икономика; Български език и литература